Vekil memura kat tazminatı ile sahne/fariza tazminatı ödenir mi?

Bakan memurların vekalet ettikleri kadroya bağlı adına karşı, fariza ve külah tazminatından yararlanabilmeleri fakat ve fakat bire bir yasal aranjman yapılması halinde mümkün olabilecektir.

Istifham

Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresinde vekaleten daire başkanlığı yapan gönül vekalet ücreti dışında ayrıca kat, görev, sahne tazminatı alabilir mi?

Cevap

Benzeri kadroya vekaleten atamanın hukuki dayanağı, 657 sınırlanmış Kanunun 86. maddesi olup, kamuda geçici ve ayrıklı ve bakım gördürme yöntemidir. Yoğun kadroya yahut gereksiz kadroya vekaleten atama yapılabilmektedir. Seçkin hangi büyüklüğünde arızi ve ayrıklı tıpkı hizmet gördürme usulü olsa bile akıbet dönemde genel benzeri formül halini almıştır. Vekaleten atanan memur asilin seçkin soy yetki ve sorumluluğunu taşımakta, atamaya yetkili amir yahut disiplin amiri olabilmekte, yönetimsel veya cezai kalın doğması durumunda kerim kabilinden pazar görmektedir. Vehleten gelişen veya eğreti bazı koşullarda kamu hizmetlerinin aksamaması amacıyla durumunda tıpkısı yöntem olmakla alay malay aylar üste yıllar boyu süren kalımlı aynı uygulamaya dönüştüğünde amacını aşmaktadır.

Yönetici kadrolara vekalet idareye imtihan küşat külfetinden kaçma, istemediği birinin asaleten atanma ihtimaline karşı yeğleme ettiği kişiye izin ve rehavet verme esnekliği sağlamakta, nazır memuru vekalet görevinin alınabilme baskısı ve arttırma ödence ve ekleme ifa farklarını her an yenilgi korkusu altında hizmet görmeye zorlamaktadır.

Anayasanın 128. maddesine göre memurlar ve farklı amme görevlilerinin finansal ve sosyal hakları ancak kanunla veya toplu antant hükümleriyle düzenlenebilmektedir. Bu güne kadar makbul ve muvazene kazanan şişko inikat düzeninde mülhak nişanlık ile huzur, fariza ve katakulli tazminatları şişman antant kapsamına alınmamıştır.

Tıpkı kadroya vekalet eden memurlar üzere sağlanan mali haklardan vekalet aylığı ödenme şartları 657 çevrilmiş Kanunun 86. maddesinde, bindirim ve tazminat farklarının ödenme şartları yan ifa kararnamesinde, ek ifa farkı ödeme şartları ise 375 az KHK’nin eklenmiş 9. maddesinde düzenlenmiştir.

657 mahdut Kanuna ekli IV çevrilmiş Sükûnet Tazminatı Cetvelinde huzur tazminatı ödenecek memurlar ile ödence koku rakamları düzenlenmiştir. 375 basit KHK’nin 1. maddesinin (C) fıkrasında ise fariza tazminatı ödemesi ile bu ödemeden yararlanacaklara ilgilendiren umumi söve çizilmiş, bu çerçeveye akıllıca olarak bile 2008/13694 dar Kabine Kararıyla fariza tazminatı araz rakamları ve ödemeye ilgilendiren diğer hususlar düzenlenmiştir. Kaşkariko tazminatının kanuni dayanağını ve sınırlarını ise 4505 az Kanunun 5. maddesi oluşturmakta, 2000/457 mahdut Bakanlar Kurulu Kararı bile kanunla sunulan izin çerçevesinde dubara tazminatı tezahür rakamlarını ve ödemeye ilişkin başka hususları düzenlemiş bulunmaktadır. Bu ödemelerden yararlanabilmek üzere anne asıl ilgili kadrolara atanmış olmaktır. Yukarıda sözü edilen mevzuatta ofis başkanı kadrosunun yamaç tazminatı göstergesi 2000, fariza tazminatı göstergesi ise 8000 yerine belirlenmiştir.

Buraya kadar vekalet müessesesi ile vekalet görevi sebebiyle bu görevi yürüten memurların yararlanacağı finansal hakların niteliği ve mevzuat dayanaklarını özetledik. Ayrıca makam, görev ve külah tazminatının yasal dayanağını ortaya koyduk.

Anayasanın 128. maddesinde kayran düzlük mali ve sosyal hakların fakat yasa ve şişman antant ile belirlenmesi ilkesine makul yerine vekalet görevi yürütenlerin yararlanacağı arttırma finansal hukuk yasa ve kanunun verdiği yetkiye güvenerek tali düzenlemelerle belirlenmiştir. Bu düzenlemelere bakarak nazır memurlara sınırlı koşullar altında vekalet aylığı, bindirim ve ödence farkı ve munzam ödeme farkı ödenmektedir.

Vekil memurların vekalet ettikleri kadroya merbut kendisine dirlik, görev ve temsil tazminatından yararlanabilmeleri ancak ve ancak ayrımsız kanuncu aranjman yapılması halinde kabil olabilecektir. Şu zaman için böyle ayrımsız düzenleme olmadığından nazır memurin vekalet ettikleri kadrolar amacıyla ön, görev veya kumar tazminatı öngörülmüş olsa de bu ödemeden yararlanamayacaktır.

Share: