Kadroya güzeşte sözleşmeliler özelinde, yıllık müsaade hesabında hangi süreler dikkate alıır?

Bu yazımızda, 6495 sayılı Kanunla kadroya sabık aynı sözleşmeli personel özelinde, yıllık müsaade süresinin hesabında dikkate alınan süreleri, açıklayacağız.

SORU: 15.07.2008 yılında İl Hususi idaresinde 5393 dar Şehremaneti Kanununun 49’uncu maddesine istinaden tekmil zamanlı kontratlı personel statüsünde iken 15.10.2013 te 6495 KHK ile THS’da kadroya geçtim. İl Özel İdarenin kapatılmasıyla Belediyelere devir olduk.Belediyeden gerekseme dahası nedeniyle Milli Terbiye Bakanlığına atandım. Kadroya önceki alındığımızda İl Özel idaresindeki kontratlı surelerimiz kazanılmış hak aylığımızda rütbe kademede değerlendirildi.
Ancak;
Milli Terbiye’da bana “2013 yılında atandığım için 4 yillik işyar olduğum ve 20 dolaşma yıllık cevaz hakkim oldugu soyleniyor.”İl Hususi İdaresinde sözleşmeli namına çalıştığım surelerin yıllık müsaade süresinde değerlendirilemeyeceği söylenmektedir.
1- İl Hususi idaresindeki sözleşmeli yerine çalıştığım süreler Yıllık cevaz sürelerde değerlendirilir mi?
2-1995-1997 Yılları arasında ki Hususi Sektörde 730 gun çalışmış olduğum süreler da Almanak müsaade sürelerde değerlendirilir mi?
Ayrıca;
3-Sekiz yil sicilden etap ahiz hakkimiz var mi?
Buna göre varsa müktesep haklarım ile ilgili lazım düzenlemelerin yapılabilmesi için hangi yapmalıyım. Teşekkürler..

YANIT: 657 sınırlanmış Çap Memurları Kanunun 102. Maddesinde “Devlet memurlarının almanak cevaz süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On sene karışma) olanlar amacıyla yirmi zaman, hizmeti on yıldan fazla olanlar üzere 30 gündür. Mecburi hallerde bu sürelere gidiş ve zaman için genişlik haddinden fazla ikişer bölüm eklenebilir.” hükmü bulunmaktadır.

TEBLİĞE GÖRE, HEYKEL AYRIMI OLMAKSIZIN KAMUDA GEÇEN HİZMET SÜRELERİ, YILLIK İZNİN HESABINDA DİKKATE ALINIR

Büyüklük Memurları Kanunu Genel Tebliğinde (Dizi Film No 154) “Almanak müsaade sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun amme gurur ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile amme gelgel ve kuruluşlarında geçmese birlikte Celal memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması deklerasyon olunur.” düzenlenmiştir.

657-36 MADDESİNE GÖRE, TEKNİK HİZMET ÖZELİNDE, MEMURİYET ÖNCESİ SÜRELER, KAZANILMIŞ TÜRE AYLIĞINDA DOLAYSIYLA YILLIK İZİN SÜRESİNDE DEĞERLENDİRİLİR

Antrparantez, 657 çevrilmiş Kanunun 36/C-1 maddesinde düz düz “Maharet hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce dar içre yahut sıkı dışında mesleklerini azade olarak veya resmi veya hususi müesseselerde ödeme edenlerle memuriyetten ayrıldıktan bilahare bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete kaldırmak isteyenlerin ustalık hizmetlerde sabık süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda sabık sürenin topu topu ve kalın kafalı küsurat sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette eski sayılarak bu süreler seçkin yılı tıpkı aşama ilerlemesi ve gelişigüzel üç yıl amacıyla tıpkısı rütbe yükselmesi atlamak aracılığıyla değerlendirilir.” hükmü memurluk öncesi resmi kurumlarda yahut özel sektörde ustalık hizmetlerde sabık sürelerin müktesep türe aylık derecesinde değerlenmesine ilişkindir. Hükme göre hususi sektörde sabık bu nitelikteki sürenin 3/4ü kazanılmış doğruluk aylığında değerlendirilmektedir.

KADROYA GEÇME KANUNU OLAN 6495 SAYILI KANUNA BAKARAK, SÖZLEŞMELİ SÜRELER KAZANILMIŞ ADALET AYLIĞINDA DEĞERLENDİRİLİR

02/08/2013 tarihinde yürürlüğe konulan 6495 mahdut Kanunun 9. maddesi ile 657 çevrilmiş Çap Memurları Kanununa eklenen ek eğreti 41. Maddeye göre kontratlı personel vazifeli kadrolarına geçirilmiştir. 6495 az Yasa göre vazifeli kadrolarına geçirilenlerin kontratlı geçen hizmetleri müktesep hak aylık derecelerinde değerlendirilmektedir.

657 az Ululuk Memurları Kanununun 64. maddesinde “Paye; merhale içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.

Memurun derece ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede sunma bir iki ayrımsız yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bire bir kademenin bulunması şartları aranır.72 nci yön layıkıyla makul tıpkısı süre görev tahsis etmek için, zorunlu namına daima görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde çalışarak işlemek vasıtasıyla geçirilen değme iki sene için tıpkısı derece ilerlemesi elan verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

Son sekiz sene ortamında değme disiplin cezası almayan memurlara, mahiye derecelerinin yükseltilmesinde dikkate gönüllenmek üzere tıpkı mertebe ilerlemesi uygulanır.” hükmü bulunmaktadır.

SÖZLEŞMELİ SÜRELER, 8 YIL DİSİPLİN CEZASI ALMAYANA VERİLEN BİR AŞAMA VERİLMESİ UYGULAMASINDA DEĞERLENDİRİLMEZ

64. maddedeki “8 yılın” hesabında, karşı 657 az Kanuna bakarak disiplin cezası uygulanabilecek aynı görevde geçen ve 64. maddeye göre niteliksiz aşama ilerlemesinde değerlendirilen (çalışarak çalışılan) sürelerin temel alınması gerektiğini düşünüyoruz.
Kontratlı sabık hizmet süreleri, memurluğa geçtikten bilahare kazanılmış adalet aylığında değerlendirilse bile, 657 basit Kanuna göre düzen bağı cezası uygulanabilecek bire bir görevde esbak sayılamayacaktır.

KAPAT X

ISTIFHAM BAĞLAMINDA SONUÇLAR

1) Kamu kurumlarında (sorunuza bakarak iklim özel idaresi) kontratlı kendisine güzeşte hizmet sürenizin almanak izninizin hesabında dikkate alınacağını değerlendiriyoruz.

2) Kontratlı namına sabık hizmet sürelerinizin 657 az Kanunun 64. Maddesindeki 8 almanak sürenin hesabında dikkate alınamayacağını düşünüyoruz.

3) Özel sektörde ustalık hizmetlerde sabık 730 günlük hizmet sürenizin, 657 dar Kanunun 36/C-1 e göre memuriyette önceki kadar kazanılmış hak maaş derecenizde değerlendirilen kısmının (sorunuza bakarak ¾’ü) yıllık izninizin hesabında dikkate alınması gerektiğini değerlendiriyoruz.

Share: