İkinci nasıp izinlerinin dağılımı çokça gecikti

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılı azade görevli nasıp izinlerinin ikinci hizip dağılımı ayrımsız makule amme kurumlarına duyurulmadı!

Hepimizin bildiği gibi, amme idarelerinin yıl içerisinde alarga veya naklen nasıp kanalıyla yapacakları yıllık başıboş vazifeli sayısı sınırlaması Cumhur Reisi Kararı ile belirlenerek tam idarelere duyurulmaktadır.

Umumi aplikasyon yerine, Gücük Ay ayında kamu idarelerinin evgin ihtiyaçlarını karşılaması üzere tabiri caizse “birey suyu” niteliğinde sınırlı sayıda tıpkısı nasıp izni tahsis edilmekte, yılın geneline dair planlama yapılabilecek tayin izni sayısı ise uzunca benzeri süredir Mayıs kocaoğlan içerisinde verilmekteydi. Ancak, 2022 yılında bu uygulamada aşina tersine giderek Orak Ayı ayının sonlarına akıllıca gittiğimiz bu günlerde ne yazık ki benzeri tür Cumhurbaşkanlığı yoluyla duyurulmadı!

24 Mayıs 2022 tarihinde “İkinci Dağılım Yapılmazsa Merkezi Alımda Haddinden Fazla Beş Altı Kadro İlan Edilecek” antetli yazımızda, KPSS merkezi alıma takım bildirim tarihinin 27 Mayıs 2022 haset olduğu ve bu tarihe kadar dağılım yapılmazsa merkezi alımda çokça bağlı sayıda kol meydan alacağı üstüne uyarıda bulunmuştuk.

İkinci dağılımın yapılmaması dolayısıyla, 31 Mayıs 2022 tarihli “KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi Güncellenmeli” yazımızla konuyu tekrar gündeme getirerek nasıp izinlerinin dağıtılmasını ve merkezi alıma henüz aşkın takım bildirilmesi amacıyla KPSS merkezi kapanca takviminin güncellenmesini rica etmiştik.

Geldiğimiz noktada; hangi tayin izinleri dağıtıldı, ne da KPSS takvimi güncellendi.

Hal böyle olunca, geçtiğimiz günlerde tercihleri alınan ve yakın zamanda alengir sonuçları açıklanacak olan 2022 KPSS-1 Merkezi Yerleştirmelerinde bütün 56 yönetim sadece 391 memur kadrosu ilan edebildi!

Sair taraftan, erkin memur atama izinlerinin dağıtılmaması merkezi işyar alımını etkilediği kadar, kurumlar aktarım atamalarının gecikmesine, rüçhan ihtiyaçların geç karşılanmasına, sağlık ve aile birliği kabilinden mazereti olan adayların birlikte naklen alımlarının sekteye uğrama sorunlarını beraberinde getirmektedir.

Akıbet itibarıyla, temas geçen yıl artırım tedbirlerinin getirdiği daralmayla sayısı berenarı mütenakıs azade memur nasıp izinlerinin sene içerisinde muayyen aynı takvime akıllıca şekilde kamuoyuyla zar edilmesinin hem kamu idareleri hem da aktarım bekleyen adaylar amacıyla haddinden fazla daha müfit olacağı hususunu Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün dikkatlerine sunuyoruz!

Share: