İkinci dağılım yapılmazsa merkezi alımda haddinden fazla beş altı grup zar edilecek!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 2022 yılının ikinci başıboş görevli dağılımını kısa müddet içerisinde yapmazsa KPSS merkezi yerleştirmelerinde haddinden fazla beş on ekip ilan edilecek!

Bilindiği amacıyla Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü marifetiyle belirlenen 2022 yılı Merkezi Dek Takvimine bakarak KPSS yerleştirmeleri 30 Haziran-7 Temmuz arasında yapılacaktır.

söz konusu tonga döneminde ilan edilecek kadrolar üzere kurumlar vasıtasıyla kadro bildirimlerinin Cumhurbaşkanlığına yapılmasının serencam haset ise 27 Mayıs 2022 adına belirlenmiştir.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı marifetiyle kurumların rüçhan işyar ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 17 Şubat 2022 günlü Reisicumhur Kararıyla idareler bazından az çok bağlı sayıda grup dağılımı mamul, seçme sene alelumum Mayıs ayında yapılan ikinci çözülüm ise daha duyurulmamıştır.

Hal hakeza olunca, kurumların 27 Mayıs 2022 tarihine kadar yeni benzeri çözülüm yapılmaması halinde merkezi alıma ayırabileceği kol sayısı evet çok azdır ya bile yoktur diyebiliriz.

Kamu idarelerini rastgele yıl berenarı bodur tıpkı sürede personel planlaması yapmaya mecburi bırakan bu sistemi anlamakta yüklülük çekiyoruz. Artırım tedbirleri kapsamında az çok kapalı sayıda verilen görevli nasıp izinlerinin arz azından enerjik bir planlama yapmaya imkan verecek şekilde belli başlı tıpkı plan dahilinde makul günlerde car edilmesi beklenmektedir.

Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Umumi Müdürlüğünün kamu idarelerinin merkezi yerleştirmeye ayıracak kadrolara dayalı planlama yapabilmesi adına ikinci takım dağılımını kolaylıkla yapmasını irade ediyoruz!

Share: