15 bin sarıklı alımında kol bazından kontenjanlar galiba oldu

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin hoca alımında branş bazında kontenjanları açıkladı

Milli Yetişek Bakanlığı 15 bin sarıklı alımında branş bazında kontenjanları açıkladı

Duyurunun PDF’si üzere Tıklayınız

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE MÜRACAAT ve NASIP DUYURUSU (EYLÜL 2021)

. Bu Sesli Duyuru: 657 sınırlanmış Heybet Memurları Kanunu, 652 çevrilmiş Kanun Mesabesinde Kararname, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Amme Görevlerine İlk Kere Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Üzerine Umumi Yönetmelik, Sözleşmeli Hoca İstihdamına İlişkin Yönetmelik, Milli Yetişek Bakanlığı Tedrisat ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları hakkındaki 20.02.2014 günlü 9 basit Asamble Kararı ve eki çizelgede vadi düz ahkâm doğrultusunda hazırlanmıştır. Duyuruda vadi almayan hususlarda ait mevzuat hükmü geçeridir.

. Başvurular Eklenmiş-1 Nasip Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Ayak Tabanı Puan ve Kontenjan Listesi’nde belirlenen alanlar sınırlılığında ve Munzam-4 Takvim’dahi belirlenen süre içerisinde alınacaktır.

. Adayların, namzet sınava gelmek için yaptıkları başvurulara ait kayıtları Katma-4 Takvim’de belirlenen tarihin serencam haset saat 16.00

bakımından; eğitim bilimi kurumu tercihleri amacıyla yaptıkları başvurulara ilgili kayıtları Ek-4 Takvim’da belirlenen tarihin sonuç haset, devir sonu itibarıyla (Saat 23.59’59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

. Bakanlığımızca veya il/ilçe milli eğitim bilimi müdürlükleri aracılığıyla gerektiğinde adayla bildirişim kurulabilmesi için aday yoluyla sisteme girilen iletişim bilgilerinin (cep telefonu, e-posta v.b) kül ve akilane olması büyük ehemmiyet genişlik etmektedir.

. Başvuruda bulunan adaylar Duyuruda ve ilgili mevzuatta saha düz düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.

. Adaylar gelişigüzel sorunla karşılaştıklarında öncelikle “Ilişik-5 İl Milli Eğitim Müdürlükleri İletişim Bilgileri” tablosunda kayran düz iletişim numaralarını kullanarak ilgili devlet milli eğitim bilimi müdürlüğüyle irtibata geçmelidirler.

. Milli Yetişek Bakanlığı eliyle referans ve atama işlemleri ile ait kendisine alınan yeni kararlar ve lazım tanıdık değişikliklere ilişkin bilgiler,http://personel.meb.gov.tradresinden kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin Personel Umumi Müdürlüğünün resmi internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE MÜRACAAT VE TAYIN DUYURUSU (EYLÜL 2021)

Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim bilimi kurumlarında fariza boşaltmak üzere; 652 mahdut Yasa Hükmünde Kararnamenin Ekleme-4’üncü maddesi doğrultusunda, 657 çevrilmiş Büyüklük Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Ekleme-1 Atama Yapılacak Alanlar İle Başvuruya Esas Olacak Taban Benek ve Kontenjan Listesinde tamlanan alanlarda 14.961 sözleşmeli sarıklı nasip işlemi, aşağıda yapılan meşruhat çerçevesinde yapılacaktır.

Nasip işlemleri, “Yöre Müracaat” ve “Tercih Başvurusu” girmek için iki aşamada gerçekleştirilecektir.

A. Referans Şartları

1. 657 az Izzet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde tamlanan umumi şartları

yısa etmek,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Çıkışlı olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ait Talim ve Terbiye Oturmuş Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 mahdut Kurul Kararına göre nasip yapılacak alana bağdaşmak,

4. Öğretmenliğe hakikat dokuma fail yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar aut görünmek üzere, Lise Düz Öğretmenliği Tezsiz Efdal Lisans Programını evet üstelik Terbiyevi Biçimlenme Programı/Pedagojik Şekillenme Eğitimi Şehadetname Programından birinin başarıyla tamamlamış gelmek,

Tabaka 1 : İmamHatip Lisesi Patika Dersleri alanına cins programlardan çıkışlı olanlar, Yükseköğretim Oturmuş Başkanlığı eliyle belirlenen pedagojik biçimlenme eğitimini havi muallimlik patika bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, kendilerinden antrparantez eğitsel formasyon yerine sabık herhangi bir belge istenmeyecektir. Bu durumda olan adaylar Elektronik Ön Referans Formu’ndaki pedagojik biçimlenme bilgisi bölümüne, pedagojik formasyon eğitimini kapsayan muallimlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldıklarına dayalı belgenin tarih ve sayısını gireceklerdir.

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından çıkışlı olanların, Yükseköğretim Oturmuş Başkanlığınca faziletkâr öğrenimlerinin ve/veya pedagojik biçimlenme belgelerinin mikro içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş gelmek, 6. 2020 veya 2021 yılında yapılan Amme Personel Seçilmiş Sınavında atanacağı düzlük üzere

benek türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde nokta almış başlamak,

7. Kerem memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı müstelzim benzeri ukubet almamış olmak,

8. 657 basit Kanunun 4/B maddesi kapsamında kontratlı hoca yerine atanan; ancak

ataması fesih edilenler ile sözleşmeli hoca adına çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler itibarıyla, müracaat tarihinin sonuç günü itibarıyla benzeri sene bekleme süresini tamamlamış gelmek,

9. Halen Bakanlığımızda veya seçkin amme alım ve kuruluşunda 657 çevrilmiş Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli hoca adına çalışmıyor tevessül etmek, şartları aranacaktır.

B. Civar Başvuruya İlişkin Genel Meşruhat ve Ön Müracaat

1. Kontratlı öğretmenlik amacıyla yapılacak yavuklu sınava davet yapılmak için yapılacak civar başvurular, Munzam-4 Takvim’birlikte belirtilen süre içerisinde “ilkatama.meb.gov.tr”adresinden Elektronik Dolay Başvuru Formu bakmak vasıtasıyla yapılacaktır.

2. Ön müracaat sürecinin hepsi elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belge arz etmek, başvurularını onaylatmak veya değme nedenle el yahut ilçe milli eğitim bilimi müdürlüklerine gitmeyeceklerdir.

3. Adaylar başvuru sistemine e-büyüklük kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklardır.

4. Civar Başvuruya ait kayıtların Melfuf-4 Takvim’birlikte belirtilen tarihin serencam haset, saat 16.00 tamamlanması gerekmektedir.

5. Adaylar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Haber Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Güneş, Coğrafya, Hesap, Hikmet, Kimya, Dirim Bilimi, Ilmek Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Terbiyesi ve İmam-Dil Cambazı Lisesi Meslek Dersleri alanları itibarıyla KPSSP121 benek çeşidinden; Almanca, Arapça, Çince, Frenkçe, İspanyolca, İtalyanca, ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar itibarıyla ise KPSSP10 nokta çeşidinden 50 ve üzerinde nokta almış olmaları kaydıyla yöre başvurada bulunabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS fakül üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Rappadak çok sınava (2020 ve 2021) katılan adayların, faziletkâr olan KPSS puanı Elektronik Ön Müracaat Formuna spontane yerine yansıtılacaktır.

6. Mezuniyetleri birden fazla alana köken teşekkül eden adaylar, elden ayrımsız alana atanmak üzere dolay başvuruda bulunabilecektir.

7. Adayların dolay başvuruda sisteme girdikleri iletişim bilgileri (el telefonu, e-posta v.b), değme problemle karşılaşıldığında adayla bildirişim kurmak açısından büyük önem sunu ettiğinden, adayların bu bilgileri sisteme akıllıcasına ve eksiksiz girmeleri gerekmektedir.

8. Adaylar Elektronik Civar Referans Formuna edimsel fotoğraflarını yükleyeceklerdir.

9. Başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak için tıpkı el yahut ilçe milli eğitim müdürlüğü seçilecektir.

10. Atamaya asıl belgeler (intaç belgesi yahut diplomanın, varsa formasyon belgesinin, varsa akreditasyon belgesinin ön ve art yüzleri ile felsefe bölümü mezunlarından 16 yüreklilik toplum bilimi, 16 emniyet ruh bilimi; toplum bilimi bölümü mezunlarından 8 cesaret mantık, 16 güven felsefe, 16 itimat ruhiyat aldığına dayalı doküman v.b) taranarak elektronik ortamda namzet yoluyla sisteme yüklenecektir.

11. Adayın Elektronik Civar Referans Formunda seçmiş olduğu yükseköğretim programı, eğitim fakültesi dışındaki aynı izlence ise; icazet ekranına “Eğitsel Formasyon Belgesi var mı?” sorusu gelecektir. Belgesini ibraz fail adaylar üzere bu alanın işaretlenerek belge sıra ve sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında “Eğitimsel Biçimlenme Görmüştür.” ifadesi mevcut adayların, öğrenimleri süresince birçok kredilik eğitsel şekillenme dersi aldıklarını gösterir belgeyi çıkışlı oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin sıra ve sayısını girmeleri gerekmektedir.

12. Eğitimsel şekillenme belgesinde doküman sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına “0” (rate) girilecektir.

13. Adaylardan dolay başvuruda afiyet, askeriye ve adli sicil durumlarına ilişik belge istenmeyecek, Elektronik Ön Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

14. Yöre başvuruda adaylar; sözlü sınava gelmek istedikleri Eklenmiş-2 Imtihan Merkezleri’nde belirtilen 81 iklim içerisinden 10 iklim tercihi yapacaklar, tercihlerden birine yerleştirilememesi durumunda Bakanlıkça belirlenen ayrıksı illerden birinde namzet sınava alınmayı kabul ettiğine dayalı beyanı işaretleyeceklerdir.

15. Namzet sınavlar; Munzam-2 Sınav Merkezleri’nde tamlanan 17 ilde karşı karşıya, 64 ilde ise yer milli yetişek müdürlüklerince belirlenen yerlerde oluşturulan Video Konuşma Sınav Salonlarında çevrimiçi yapılacaktır.

16. Çevrimiçi (videoteyp konferans) yöntemle sınava alınacak adaylar, sözlü sınavın yapılacağı tarihte el milli terbiye müdürlüklerince oluşturulan Video Konuşma Imtihan Salonlarında amade bulunacak, bu adaylar Katma-2 Sınav Merkezleri’nde tamlanan 17 ilde oluşturulan komisyonlardan Bakanlıkça belirlenen komisyona internet aracılığı ile ehlîleşmek yoluyla yavuklu sınava tabi tutulacaklardır.

17. Müracaat tarihi bakımından askerlik amacıyla sevke tabi olanlar ile halen askeriye hizmetini yapmakta olan sarıklı adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe +atananlar, halen askerde olduklarını ve beklenen terhis tarihlerini gösterir belgeyi en gücük müddet içre arzuhâl ekinde atandıkları iklim milli terbiye müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden benzeri ay ortamında göreve başlatılacaklardır.

18. Ön başvuruya ait anahtar işlemi tamamlandıktan bilahare yapılan müracaat elektronik ortamda incelenmek amacıyla aday eliyle seçilen il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün sistemine yansıyacaktır.

19. Başvurular ilgilendiren el veya kaza milli eğitim bilimi müdürlüğünce incelenecek; makul olan başvurular bütün üzerinden onaylanacak, akla yatkın olmayan başvurular ise gerekçesi belirtilmek kanalıyla reddedilecektir. Adaylar bu süreçte başvurularının izin yahut ret durumlarını tümce üzerinden izlem edeceklerdir.

20. Başvurusu onaylanan aday, Elektronik Civar Referans Formu’nu cihazına kaydedecek yahut çıktısını alarak esirgeme edecektir.

21. Başvurusu reddedilen adaylar, müracaat süresi içerisinde ret gerekçelerinde saha kayran açıklamalar doğrultusunda baştan başvuru yapabileceklerdir.

22. Elektronik Yöre Müracaat Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, nasip alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı kavisli girilerek yapılan ön başvurular ile referans şartlarını taşımadığı halde gerçek dışı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrif yaparak, hamur durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna sınırlı gerçekleştirilmiş mecmu işlemler batıl sayılacaktır.

23. Adaylar, gerekli durumlarda ve ön müracaat süresi içerisinde devlet yahut kaza milli eğitim müdürlüklerince onaylanan başvurularını (bitirme bilgisinin, başvurulan alanın, iletişim bilgilerinin hatalı olması v.b nedenler) tekrar bütün üzerinden tağyir ederek (Kerte: İptal işlemi namzet vasıtasıyla yapılacaktır.) süresi içerisinde yeniden dolay başvuru yapabileceklerdir.

24. Bu duyuruda yapılan açıklamalara eklenmiş kendisine oluşabilecek hâller ile uygulamaya müteveccih izahat Bakanlığın “personel.meb.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır. Hoca adaylarının doğruluk kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları strateji etmeleri gerekmektedir.

25. Elektronik Dolay Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.

C. Öğretmenliğe Atamaya Hamur Programlar

1. Yükseköğretim kurumlarından çıkışlı olanların ne kayran öğretmenliğine atanabilecekleri, Tedrisat ve Edep Oturmuş Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 basit Kurul Kararı ve eki Çizelgeyle belirlenmiştir. Referans yapacak adaylar, “ttkb.meb.gov.tr” internet adresinden öğrenimlerine bakarak hangi alana atanabileceklerini görebilecektir.

2. Yetersiz dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanların erdemli öğreniminin ve/veya eğitimsel biçimlenme belgesinin ev içindeki yükseköğretim kuramlarına yahut programlarına denkliğinin Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanlığınca akseptans edilmiş olması gerekmektedir.

3. Sarıklı Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarından akreditasyon belgesi istenmeyecektir.

4. Talim ve Incelik Müesses Başkanlığının 23.01.2012 tarihli ve 581 sınırlanmış görüşü doğrultusunda, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas Üniversitesi Malumat- Gökçe Yazın Fakültesi Gündeş Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan Açıkçası ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları, sair şartları taşımaları kaydıyla Türk Dili ve Edebiyatı alanına müracaat yapabilecektir.

5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 çevrilmiş kararı doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre müesses olan üniversitelerden çıkışlı olanlar üzerine aşağıdaki şekilde iş yapılacaktır:

5.1. Yıldız Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 tedris yılı ilkbahar yarıyılından ilk çıkışlı olanlar, Yükseköğretim Müesses Başkanlığına başvurarak akreditasyon ya bile yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dayalı vesika alacaktır. Adaylar alacakları bu belgelerden biriyle öğretmenlik başvurusunda bulunabilecek; vesika ibraz edemeyen adaylar ise başvuruda bulunamayacaktır.

5.2. 2011-2012 tedrisat yılı bahar yarıyılından itibaren çıkışlı olanlardan akreditasyon belgesi istenmeyecek; fakat, bitirme belgelerinin dal yüzüne mezun oldukları yükseköğretim kurumuna ÖSYM marifetiyle yerleştirildiklerinin Yıldız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bilimi ve Kültür Bakanlığı marifetiyle konfirme olması gerekecektir.

6. İbraz edilen akreditasyon belgelerinde “Öğretmen atamalarında geçersizdir.” şerhi bulunanların başvuruları akseptans edilmeyecektir.

7. İş Eğitimi (İş ve Maharet Eğitimi, Familya Ekonomisi, Ticaret)” düzlük öğretmenliğine, Öğretim ve Terbiye Oturmuş Başkanlığının 12/07/2004 günlü ve 119 çevrilmiş kararı eki çizelgede esas gösterilen yükseköğretim programlarından 2009-2010 tedris yılı bakımından kayıtlı evet da bu programlardan çıkışlı durumda olanlar, Tedris ve Edep Kurulu Başkanlığının 29/11/2017 zaman ve E.20405695 basit görüşü çerçevesinde “Uygulayım Bilimi ve Tasarım” alanına referans yapabilecektir. Gayrı taraftan, 2009-2010 tedrisat yılı bakımından Foto-İş Öğretmenliği programına mukayyet yahut çıkışlı olanlar birlikte “Teknoloji ve Tasarım” alanına referans yapabilecektir.

8. Öğretim ve Edep Yerleşmiş Başkanlığının 07/07/2009 günlü ve 80 sayılı kararında Denizcilik (Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı) alanına kaynaklık fail Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliğinden Mart 2014 tarihinden geçmiş çıkışlı olanlar ile bu tarihten ilk adı güzeşte bölümde mukayyet olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik/Gemi Yönetimi alanına bir numara öncelikli kendisine başvuruda bulunabilecektir.

9. Talim ve Edep Kurulunun 07/07/2009 günlü ve 80 az kararında Denizcilik (Sefine Makineleri) alanına kaynaklık fail Motosiklet Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği/Eğitimi ve Otomotiv Teknolojisi Eğitimi Bölümünden Mart 2014 tarihinden önce çıkışlı olanlar ile bu tarihte adı sabık bölümlerde öğrenim görmekte olup daha sonradan çıkışlı olanlar, Denizcilik/Sefine Makineleri alanına bir numara öncelikli kendisine başvuruda bulunabilecektir.

10. Hüküm kararı gereği ”Selçuk Üniversitesi Mesleki Yetişek Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu sarıklı adaylarının Ekol Öncesi Öğretmenliği yahut Yavru Gelişimi ve Eğitimi alanına atanma yönündeki başvuruları akseptans edilecektir.

11. Tedris ve Edep Oturmuş Başkanlığının 18.03.2020 günlü ve 5652360 sınırlanmış, 12.02.2021 tarihli ve 20583218 dar mütalaaları uyarınca; Keyif Kurumları Yöneticiliği ile Afiyet Yönetimi Bölümü Bölümünden 1 Teşrinievvel 2015 tarihinden geçmiş mezun olanlar ile bu bölümlere kayıtlı adayların Hijyen alanına atanma yönündeki başvuruları akseptans edilecektir.

Ç. Eğitsel Biçimlenme

1. Adayların;

1.1. Ortaöğretim düz öğretmenliği tezsiz erdemli lisans diploması evet dahi belgesi,

1.2. Sunu az 21 kredilik Eğitimsel Biçimlenme Sertifikası (Kadar: 1993-1994 tedrisat yılı ve elan öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik vesaik dahi akseptans edilecektir),

1.3. İlköğretim Dershane Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),

1.4. İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,

1.5. Lisans mezunu olmadan geçmiş meslek yüksekokullarında tahsil görenlerin bu sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesinden, rastgele birine ehil olmaları gerekmektedir.

2. gelişigüzel muallimlik alanında alınan eğitimsel biçimlenme eğitimi, gayrı alanlar için da makbul sayılacaktır.

3. Yıldız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ancak dışındaki üniversitelerden alınan eğitimsel formasyon belgeleri, T.C. Yükseköğretim Müesses Başkanlığınca denkliği akseptans edilmediği sürece meri olmayacaktır. Fakat, T.C. Yükseköğretim Oturmuş

Başkanlığının izniyle Şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki erdemli talim kurumlarında açılan terbiyevi formasyon eğitimini başarıyla tamamlayanlardan antrparantez denklik belgesi istenmeyecektir.

D. İl ve İlçe Milli Yetişek Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

1. İl milli eğitim bilimi müdürlüklerinde, atamalardan mesul ülke milli terbiye müdür muavini veya ofis müdürünün başkanlığında, kaymakamlık milli yetişek müdürlüklerinde ise atamalardan mesul idarehane müdürünün başkanlığında “Müracaat Izin Komisyonu” oluşturulacaktır.

2. Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda zaruri önlemler, diyar/kaza milli eğitim bilimi müdürlüklerince alınacaktır.

3. Yöre Başvurularını bütünler adayların başvuruları, adayın başvuruda seçtiği mülk veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün diploma muntazır başvurular ekranına yansıyacaktır. İl yahut kaza milli yetişek müdürlükleri ön başvurulara ilgili bilgiler ile adayın sisteme yüklemiş olduğu atamaya ilgilendiren belgeleri inceleyerek akla yatkın olan başvuruları onaylayacak, uygun sıfır başvuruları ise gerekçelerini yorumlamak vasıtasıyla reddedecektir.

4. İl veya kaza milli eğitim müdürlükleri, onaylanan Elektronik Dolay Müracaat Formu’nun çıktısı ile adayın sisteme yüklemiş olduğu belgelerin çıktısı alınarak iki yıl süreyle müdafaa edeceklerdir.

Merhale 2 : Adayın sisteme yüklemiş olduğu atamaya ana vesaik ile Elektronik Ön Müracaat Formu’na tayin işlemi sonrasında birlikte ihtiyaç duyulabileceğinden yer ve kaymakamlık milli terbiye müdürlüklerinin bu belgeleri sıyanet etmeleri önem yer etmektedir.

5. Elektronik Civar Referans Formunda, adayın hatim belgesinin tarihi ile üniversiteye anahtar tarihinin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler ortada farklılık bulunması durumunda, kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda namzet giriş ekranı ile izin ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanacaktır.

6. Müsaade modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı üzere vacip olan belgeler ile açıklamaları içeren ihtar alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu prosedür Bakanlığın müsaade izinli kullanıcısı eliyle uyarıların okunduğu anlamını taşımakta olup evrak incelemesi sırasında işaretlenmiş olan uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir.

7. Civar Başvuru diploma sürecine ilgilendiren hisse senedi ve işlemlerden, il/kaza milli yetişek müdürleri karışma tevessül etmek üzere referans icazet komisyonunda vazifeli diyar milli eğitim bilimi müdür yardımcısı veya yer/ilçe büro müdürü ile işyar personel alay malay mesul olacaktır.

8. Yöre başvurularda e-devlet üzerinden aldıkları Çıkışlı Belgesini sisteme yükleyen adayların bu belgeleri e-heybet üstünde https://www.turkiye.gov.tr/ belge-tasdik adresinden diplomalarını doğrulatmak kaydıyla akseptans edilecektir.

9. Adayların ön müracaat izin işlemleri; Talim ve Incelik Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 dar Muallimlik Alanları, Atama ve Ibret Okutma Esaslarına ilgili Kurul Kararının geçici maddeleri de karışma girmek için ilgili maddeleri ve eki Cetvel ile bu Çizelgede çıkışlı olunan yükseköğretim programları/fakültelere göre belirlenen evleviyet durumları dikkate alınarak yapılacaktır.

Not 3 : 20/02/2014 tarihli ve 9 sınırlanmış Muallimlik Alanları, Atama ve Öğüt Okutma Esaslarına ait Asamble Kararının güncel haliyle işlem yapılması önem sunma etmektedir. bahis konusu Kurul Kararının güncel haline “ttkb.meb.gov.tr” adresinden erişilebilir.

10. Onaylama işlemi sırasında geçerliliği üzerine tereddüt edilen belgeler, Personel Umumi Müdürlüğü Öğretmen Nasip Kat Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecek ve yapılacak istimara sonucuna göre işlem yapılacaktır.

E. Yavuklu Sınav

1. Kontratlı öğretmenlik için sözlü sınava koparmak üzere yaptıkları yöre başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda değme alan amacıyla genişlik erdemli nokta alandan elde etmek üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç zalimce aday (Sonuç sıradaki adayla ayrımsız puana topluluk olan adaylar karışma) yerleştirildikleri sınav merkezinde yavuklu sınava alınacaktır. Yavuklu sınava alınacak adaylar e-ululuk sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-oran kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

2. Namzet sınava alınacak adaylar Eklenmiş-3 Kontratlı Sarıklı Namzet Imtihan Namzet Kıymetlendirme Formu üzerinden sözlü imtihan komisyonunca değerlendirmeye bağımlı tutulacaktır.

3. Yavuklu sınavda adaylar: eğitim bilimi bilimleri ve genel firez; bir konuyu kavrayıp özetleme, tabir yeteneği ve muhakeme gücü; bildirişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; ansambl önünde dubara yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

4. Namzet imtihan komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu ülke milli terbiye müdürlüklerince yürütülecektir.

5. Adayların yavuklu sınavda nüfus cüzdanı yahut Türkiye Cumhuriyeti Çehre veya değer süresi dolmamış pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

6. Adayların yavuklu imtihan merkezlerince alınan tedbirlere ve yayımlanan kurallara uymaları gerekmektedir.

7. Adayların namzet sınava: çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve temas tür saat); kablosuz bildirişim sağlayıcı bluetooth vb. maşa, kulaklık; kolye, hırızma, yüzük (alyans dış), kelepçe, broş ve sair takılar; anahtarlık, değme makule vasıta anahtarı, plastik ve uyuşturucu içerikli eşyalar; her soy elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, ışık makinesi vb. vesait; gelişigüzel makule plastik ve ruz gözlüğü dahil sırça yük (diyapozitif/numaralı gözene hariç); banka/itimat kartı vb. kartlar; çökertme bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik alet, adisyon makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği mevcut cihazlar; herhangi bir cins etkileyici ve kesici alet, ateşli zırh ve tıpkı teçhizat; türlü, silgi, kalem açacağı, değme türlü müsvedde kağıt, defter, tezkere, ibret notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar; pergel, iletki, çizgilik, vb. araçlar; asetat pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su aut içecek, eşya vb. besin/istihlak maddeleriyle girmeleri yasaktır.

8. Yavuklu sınava katılanların sınav puanları Namzet Imtihan Sonuç Ekranına işlenecek; namzet sınav sonucunda 60 (altmış) ve üstünde benek alanlar kalburüstü sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak amacıyla yeğleme ika hakkını elde edecektir.

9. Karantina uygulamasında olması zımnında sözlü sınava katılamayan adaylar, bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, karantina uygulaması sona erdikten sonradan, Katma-4 Takvim’bile belirlenen müddet içerisinde bulundukları ildeki iklim milli eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunarak sözlü sınava iltihak isteğine ait istida verebileceklerdir. Bakanlıkça bu yöndeki başvurular incelenecek ve başvurusu uygun olan adaylar Melfuf-4 Takvim’bile belirlenen müddet içerisinde Bakanlıkça belirlenecek yöntemle (yüz yüze veya video konferans yöntemiyle) sözlü sınava alınacaktır.

Had 4 : Bu durumda olan adayların aday sınava katılma yönündeki taleplerine ilgili dilekçeler ile belgeleri il milli yetişek müdürlüklerince bir devir DYS içre Ölçme, Değerlendirme ve Imtihan Hizmetleri Umumi Müdürlüğüne gönderilecektir.

10. Yavuklu sınav sonuçları e-cesamet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları ferdî e-ululuk kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

F. İtiraz

1. Namzet imtihan sonuçlarına, sınav merkezi olan ülke milli eğitim müdürlüğü eliyle sınava girdiği namzet imtihan komisyonuna itiraz edilebilecektir.

2. İtirazlar, namzet imtihan komisyonu aracılığıyla değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.

G. Tercih Başvurusu

1. Yavuklu sınavda 60 ve üzerinde benek alan adaylar, yeryüzü aşkın 40 (kırk) yetişek kurumunu elektronik ortamda yeğleme edebilecektir.

2. Çekicilik tercih başvuruları ferdî e-ihtişam kullanıcı adı ve harf yutmak vasıtasıyla e-izzet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere her kaymakamlık yahut devlet milli yetişek müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

3. Adayların yeğleme başvurularına ait kayıtlarını Eklenmiş-4 Takvim’üstelik belirlenen tarihin son haset, periyot sonu bakımından (Saat 23.59’59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

4. Tercihler, ayrımsız mülk ve/yahut farklı illerde kâin terbiye kurumlan arasından matlup öncelikte yapılabilecektir.

5. Adaylar tercih dışı dalgalı olarak; “Tercihlerim dışındaki terbiye kurumlarına atanmak istemiyorum.” “Tercihlerim dışındaki yetişek kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim bilimi kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, zar edilen kontenjanlardan abes küsurat eğitim kurumlarına elektronik beyin kurasıyla atanmak için değerlendirmeye alınacaktır.

7. Tedrisat ve Edep Yerleşmiş Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sınırlanmış Kurul Kararı layıkıyla, bilişim teknolojileri alanına atanmak için başvuruda mevcut adaylardan; elektronik beyin ve tedrisat teknolojileri öğretmenliği, aritmetik-elektronik beyin bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, elektronik beyin teknolojisi bölümü/elektronik beyin teknolojisi ve enformatik sistemleri bölümü, hikmet teknolojileri bölümü mezunları ile dalavere bilişim sistemleri kürsü mezunları mesleki ve maharet ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim bilimi kurumlarını yeğleme edecektir.

8. Dolay Müracaat aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Yeğleme Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.

Ğ. Atamalar

1. Yavuklu sınavda muvaffakiyetli olanların atamaları, tercihleri dahi dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

2. Yavuklu sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önceki mezun reşit olana, bunun ayrımsız olması halinde yaşı iri olana, eşitliğin bozulmaması yerinde ise imtihan sonucu eskimemiş açıklayan adaya evleviyet tanınır.

H. Atamaların Duyurulması ve Bildirim ile Göreve Başlama

1. Elektronik Beyin içinde gerçekleştirilen atama sonuçları, e-kerem sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-izzet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

2. Tayin kararnameleri, devlet milli eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri e-posta adreslerine 7201 az Bildirim Kanununa göre elektronik ortamda ihbariye yapılacaktır. elektronik posta adresinin yanlış yahut kalık olması evet de etkin olmaması yerinde oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

3. Sözleşmeli öğretmen namına ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

3.1. Namzet aracılığıyla referans esnasında sisteme girilen/bildirme edilen atamaya asıl (ikmal belgesi veya icazetname, varsa şekillenme belgesi, varsa akreditasyon belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 güven sosyoloji, 16 cesaret ruhiyat; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 yüreklilik eseme, 16 emniyet felsefe, 16 emniyet ruhiyat aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,

(Perese: İl yahut ilçe milli terbiye müdürlükleri adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya asıl ^belgelerin uyuşup uyuşmadığını arama edecekler ve atamaya anne belgelerden birer menent alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında beklemek için saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)

3.2. Son şeş ay ortamında çekilmiş belge (6 adet),

3.3. mal bildirimi (il milli terbiye müdürlüklerinden gerçekleştirme edilecektir),

3.4. Başvuru esnasında Eğitsel Biçimlenme Belgesi adına resmi alfabe ibraz edenlerden Eğitsel Şekillenme Belgesi,

3.5. Afiyet durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bire bir durumu olmadığına dair bütün teşekküllü benzeri hastaneden alınacak esenlik oturmuş raporu,

3.6. Edimsel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.

4. Ataması yapılanlar, bu bölümün “3.” maddesinde tamlanan vesaik ile gelişigüzel atandıkları devlet milli eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve bidayet talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tekmil kendisine ibraz edenler, itilaf yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde ayıp görülenler evet birlikte belgeleri yarım olanlar göreve başlatılmayacaktır.

5. Elektronik Müracaat Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri vesaik el milli müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına bariyer zifos bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek amacıyla Personel Umumi Müdürlüğü Sarıklı Tayin Kat Başkanlığına bildirilecektir.

6. Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin yargı temin edilerek Personel Umumi Müdürlüğü Sarıklı Nasip Ofis Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar üzerine Bakanlığın vereceği değişmeyen doğrultusunda muamelat yapılacaktır.

7. Göreve tevessül esnasında istenilen keyif durumu yönünden muallimlik görevini yapmasına bariyer ayrımsız durumu olmadığına dayalı tamam teşekküllü ayrımsız hastaneden alınacak esenlik müesses raporunda saha düzlük ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında duraksama oluşanlar amacıyla Personel Genel Müdürlüğü Sarıklı Atama Daire

Başkanlığından düşün istenilecektir.

8. Atamaları kendilerine bildiri edilenler, manifesto tarihini izleyen 15 çağ içre göreve kullanmak için atandıkları ülke milli yetişek müdürlüklerine mergup belgelerle alay malay başvuruda bulunacaktır.

I. Göreve Başlamayanlar Üzerine Yapılacak İşlemler

1. Vesika ile ispatı cins zorba esbap olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama tehi iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları tahrip edilecektir.

2. Ataması nakız edilenler, tıpkısı yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere başvuruda bulunamayacaktır.

3. Atama şartlarını taşımadıklarının anlaşılması dolayısıyla atamaları fek edilenler ile süresi içre göreve başlamayanların yerine sözlü imtihan sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren şeş maaş süre zarfında fakül üstünlüğüne bakarak nasip yapılabilecektir.

İ. Nasip Süreci

1. Kontratlı öğretmenliğe tayin süreci Ekleme-4 Takvim’e uygun kendisine gerçekleştirilecektir. Takvimde başkalık olması halinde “personel.meb.gov.tr” adresinden car edilecektir.

TAKVİM

Yöre Başvuru ve Yavuklu Imtihan Merkezi Tercihlerinin Alınması

27/09/2021-08/10/2021

Adayların Aday Sınava Alınacakları Imtihan Merkezlerinin İlanı

25/10/2021

Sözlü Sınavların Yapılması

12-27/11/2021

Karantina Uygulaması Nedeniyle Namzet Sınava Katılamayan Adayların Başvurularının Alınması

12/11/2021- 09/12/2021

Karantina Uygulaması Zımnında Namzet Sınava Katılamayan Adayların Sözlü Sınavlarının Yapılması

13-17/12/2021

Aday Sınav Sonuçlarının İlanı

27/12/2021

Aday Imtihan Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması

03/01/2022-07/01/2022

Namzet Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması

14/01/2022

KAPAT X

Tayin Tercihlerinin Alınması

21-26/01/2022

Tayin Sonuçlarının Açıklanması

31/01/2022

Share: