TBMM, bildirme birkaç KPSS 60 puanıyla 10 memur takanak!

Türkiye Iri Ulus Meclisi 2020 KPSS P3 benek türüne göre vazifeli alımı yapacak

TBMM Lisans yahut lisans üstü öğrenimde Osmanlı Belgelik Metinleri, Osmanlı Paleografyası yahut Barı Eserler kabil alanda eğitim bilimi almış adaylardan memur alımı yapacak.

Resmi duyuruda başvuru sürecine ilişkin, “Başvurular,19.04.202103.05.2021 tarihleri arasında e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya öğün yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar başvuru süresi içre başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin öğrenim belgesi (icazetname) ile kadrolar bakımından imtihan ilanında belirtilen belgenin tıpkı örneğini (pdf, jpg vb. formatta) müracaat sisteminde kayıtlı e-posta adresleri üzerinden ikb.sinav@tbmm.gov.tr andıran adresine gönderecek olup belge ibrazında namevcut adayların başvuruları temelsiz sayılacaktır.” denilirken, başvuru şekli ve aranan şartlar şu şekilde sıralandı: SINAV ŞEKLİ Sınavın yazılı aşaması amacıyla, Ölçme, Seçme ve Rejim Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019-2020 yıllarında gerçekleştirilen Amme Personel Güzel Sınavlarının (KPSS) sonuçları anne alınacaktır.

Grup unvanlarına bakarak KPSS’den arz efdal benek alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç tiran aday (son sıradaki adayla benzeri puana ehil olan gayrı adaylar dahil) namzet sınava alınacaktır. ARANAN KOŞULLAR Sınava başvuruda bulunacak adayların; a) 657 sayılı Fehamet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde vadi düz genel şartları taşımaları, b) Imtihan açılan kadrolar üzere aranan şartları taşımaları ve belirtilen KPSS benek kabilinden genişlik az altmış nokta almış olmaları, gerekmektedir.

İlan amacıyla tıklayınız

Share: