Heybet sanatçılığında koca/ay hesabıyla sözleşmeli dönemi başladı

Celal Tiyatroları, Şevket Opera ve Balesi ve Evire Çevire Sanatlar Genel Müdürlüklerinde sözleşmeli sanatçılar çıktı yıllık kavil adına kayırıcı/ay hesabıyla sınırı süreli/bölümsel zamanlı çalıştırılacaklar…

Yukarıda yer sunulan kurumlarda yıllardan beri geleneksel biçimde almanak sözleşmeyle sanatçı istihdam ediliyordu. Buradaki anadan görme sözleşmelilik DMK’nın arızi maddelerine dayanılarak ve yıllık sürekli akitlerle hayata geçiyordu. Heykel seçkin hangi kadar sözleşmeli ise bile KİT’lerdeki II az cetvele eş biçimde bire bir parça gelişim garantili ayrımsız sözleşmelilik söz konusuydu.

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle alay malay sanatçıların kontratlı istihdamında eski sisteme benzer ayrımsız biçimde yıpranmamış düzenlemeler yapıldı. Buna göre;

* 15/5/2019 tarihli ve 30775 sınırlanmış Resmi Gazete’dahi yayımlanan Yönetmelikle Izzet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde,

* 15/5/2019 tarihli ve 30775 basit Resmi Gazete’de yayımlanan Çap Tiyatroları Genel Müdürlüğünde,

* 21/6/2019 günlü ve 30808 basit Resmi Gazete’bile yayımlanan Fena Hâlde Sanatlar Genel Müdürlüğünde,

sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin yönetmelikler yayımlanarak yürürlüğe konuldu.

Fakat, daha 5-6 ay geçmiş yıpranmamış müesses olan, almanak sözleşmeyle artist istihdamı sisteminden vazgeçildi. 26.12.2019 tarihli ve 30990 çevrilmiş Resmi Gazete’dahi yapılan düzenlemelerle, geçmiş yukarıda sıralanan ve elan beş altı kamer geçmiş yürürlüğe konulmuş olan Yönetmelikler yürürlükten kaldırıldı bilahare da “eş/kamer” hesabıyla bölümsel zamanlı sözleşmeliliğe geçildi.

Yıpranmamış herkes şöyle işleyecek:

* Izzet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü:

“Solocu Sanatkâr”, 756 eş/ay, (almanak yer çok 63 gönül çalıştırılabilir), mahiye tavan ücret: 41.770*katsayı (0,146061)= 6100 TL

“Sanatçı”, 6264 âdem/kamer, (almanak en fazla 522 emanet çalıştırılabilir), maaş tavan sevap: 40.525*katsayı(0,146061)= 5919 TL

“Hayalet üstü ve tayf gerisindeki hizmetler”, 3.156 adam/ay, (yıllık yeryüzü çok 263 dirilik çalıştırılabilir), maaş tavan ecir: 35.525*katsayı (0,146061)= 5188 TL

* Mehabet Tiyatroları Genel Müdürlüğü:

“Sanatçı”, 6.180 eş/kamer, (almanak yer aşkın 515 güç çalıştırılabilir), mahiye tavan sevap: 40.525*katsayı (0,146061)= 5919 TL

KAPAT X

“Görüntü üstü ve tayf gerisindeki hizmetler”, 8.340 insan/ay, (almanak sunma çok 695 birey çalıştırılabilir), maaş tavan ücret: 35.525*katsayı (0,146061)= 5188 TL

* Pir Sanatlar Genel Müdürlüğü:

“Sanatçı”, 5.136 herif/ay, (yıllık arz çok 428 hayat çalıştırılabilir), mahiye tavan ecir: 40.525*katsayı (0,146061)= 5919 TL

“Fon üstü ve fon gerisindeki hizmetler”, 600 koca/ay, (yıllık bildirme aşkın 50 güç çalıştırılabilir), mahiye tavan ücret: 35.525*katsayı (0,146061)= 5188 TL

esasında personel çalıştırılabilecek.

Yukarıdaki personel sayıları 12 kamer süreyle arz aşkın çalışabilecek kişiyi gösterir. Burada takdir ağız ağıza ilişik kurumlardadır. İsterse elan çok personeli 3 ay, 5 ay ya bile zaman süresince çalıştırıp sonradan hisse senedi akdini sonlandırabilir.

Kullanılmamış düzenlemeyle, katakulli başı ve yayın başı çalıştırılacak figüranlar amacıyla birlikte benzer biçimde tavan ücret ve çalıştırılabilecek piyes sayısı belirlenmiştir.

Share: