Doçentlik başvurularının hızlandırılması üzere 7 maddelik düzenleme yapıldı

Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanlığı, doçentlik başvurularının daha hızlı sonuçlanabilmesi üzere Doçentlik Yönetmeliğinde bazen değişiklikler yaptı.

07 Eylül 2019 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle “Doçentlik Yönetmeliği”nde bir saf düzenlemeler yapıldı. Yönetmelikte yapılan en mefret farklılık doçentlik başvurularını değerlendiren ve bildirme az iki profesörden oluşturulan alt kurul yürürlükten kaldırılmıştır. Adayların doçentlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığına ilgilendiren kıymetlendirme, görevlendirilen hakem heyeti üyelerince yapılacaktır. Bu durum doçentlik süreçlerinin henüz de hızlanması amacıyla evire çevire benzeri hamle olmuştur.

Ayrıca, doçentlik jüri üyesinden görevlendirilen tedrisat üyelerinin mazeretlerinin memur oldukları Darülfünun Dalavere Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanması sağlanmıştır. Antrparantez, mazereti cihetiyle jüri üyeliğinden azalmak isteyen adayların durumları Doçentlik Komisyonunda değerlendirilmeyecektir.

Doçentlik yönetmeliğinde yapılan düzenlemeleri aşağıda hazırladığımız safiha üzerinden karşılaştırmalı yerine görebilirsiniz.

Zor Sevap KAPLAN

Share: