Görevli ve sözleşmeliyi havi, ‘Kurumlar arası eğreti görevlendirme yönetmeliği’ yürürlüğe girdi

Kurumlar arası arızi görevlendirmelerde usul ve esasları düzenleyen talimatname bugünkü Resmi Gazete’birlikte yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hatırlayacağınız üzere, 09 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’üstelik yayımlanarak yürürlüğe giren 703 basit “Anayasada yapılan Değişikliklere Ahenk Sağlanması Üzere Bazen Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Mübayenet Yapılması Üzerine Kanun Mesabesinde Kararname”nin 178 nci maddesi ile 375 az Yasa Hükmünde Kararnameye eklenen “Kurumlararası Eğreti Görevlendirme” başlıklı ekleme 25 inci maddede “Bilgili ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç başlamak için, statülerine bakılmaksızın tıpkı grup yahut pozisyona dayalı adına amme alım yahut kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatiyle benzeri yılı geçmemek için gayrı amme gelgel ve kuruluşlarında arızi görevlendirilebilir. Bu süre birer sene olarak uzatılabilir. … Bu konu kapsamında görevlendirmeye ilgili usul ve esaslar Ululuk Personel Başkanlığınca hazırlanarak Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.” düzenlemesi yapılmıştı.

Bu doğrultuda, yapılan bu düzenleme ile ilişkin usul ve esasları içerecek yönetmeliğin aradan güzeşte şeş aylık süreçte yayımlanmadığını, “ortadaki boşluktan yağlık” kâh kamu kurumlarının kurumlararası arızi görevlendirme işlemlerinde 657 az Oran Memurları Kanununun ekleme 8 inci maddesine göre muamelat üretim ederken, “kâh idarelerin ise yönetmeliği beklemeksizin” 375 sınırlanmış Kanun Mesabesinde Kararnamenin eklenmiş 25 inci maddesine göre kurumlararası eğreti görevlendirme işlemi yaptıklarını, bu düzenlemenin kontratlı personeli birlikte kapsadığından yönetmeliğin bir dakika önceki hayata geçmesi gerektiğini 22 Şubat 2019 tarihli haberimizde gündeme taşımıştık.

Aradan güzeşte iki ayı aşkın müddet böylece bugünkü Resmi Gazete’bile “Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İşte yönetmelikte göze çarpan detaylar;

1- Gelişigüzel takım yahut pozisyona dair adına çalışan mecmu kamu personeli hakkında kurumlararası geçici görevlendirme yönetmeliği uygulanabilecek olup, vakit kaybetmeden hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar ebat dışı tutulmuştur.

2- Yönetmelikte arızi görevlendirme usulü iki farklı şekilde tanımlanmıştır. Bunlardan birincisi; “KURUMLARIN EMRİNE” gayr ise “KURUMLARIN EKIP VE POZİSYONLARINA“dır.

a) Kurumların emrine yapılacak görevlendirmelerde, görevlendirilecek kurumda yürütülecek göreve ilişkin ekip evet birlikte hava bulunması eşya değildir. Bu şekilde görevlendirilen eşhas kadro veya pozisyonlarının bulunduğu kurumdan maaşlarını almaya devam edecektir.

b) Kurumların ekip ve pozisyonlarına yapılacak görevlendirme tipinde ise görevlendirilecek personelin ilişik yasalı mevzuatı layıkıyla yürüteceği göreve ait asaleten atanmada aranan şartları, şayet asaleten atanmadan sınav şartı olması halinde sınava girebilme hakkını elde etmesi karışma parçalanmamış şartları taşıyor olması gerekmekte olup, kişinin bu niteliklere taşıyan olup olmadığının kontrolü ise görevlendirmeyi işleyen kurumun sorumluluğundadır.

Kurumların grup ve pozisyonlarına görevlendirilecek memurin, –görevlendirildikleri müddet içerisindemaaşsız/ücretsiz mezun sayılacaktır. Bu şekilde görevlendirilenler, arızi adına görevlendirildikleri kadro/gestalt için öngörülen finansal ve sosyal haklardan emsali personel kabil yararlandırılacaktır.

3- Talimatname çerçevesinde görevlendirme murat edecek gelgel yönetmeliğe ekli bu formu doldurarak arızi görevlendirme arzu ettiği tarihten yeryüzü beş altı 1 (tıpkısı) ay öncesinde muvafakat işlemlerinin sonuçlanabilmesi amacıyla personelin kol/pozisyonun bulunduğu kuruma gönderecektir. Eğreti görevlendirmelerde müsaade personelin kurumu eliyle verilecek onay ile sonuçlanacaktır. Onaylandıktan sonra doldurulan suret görevlendirilecek personele -geçici adına görevlendirildiği tarihten- sunu beş altı 5 dönem önce beyanat edilecektir.

4- Yönetmelikte, arızi görevlendirmelerde muvafakatı verecek izinli makamlar; Bakanlıklarda Vekil, başka kurumlarda en son tutumlu adına belirlenmiştir. Antrparantez, Icra Vekili ve en son yöneticinin bu yetkilerini madun makamlara devredebilmeleri cins kılınmıştır.

5- 375 sayılı Yasa Mesabesinde Kararnamenin eklenmiş 25 inci maddesinde birlikte bahsedildiği amacıyla bu yönetmeliğe bakarak yapılacak eğreti görevlendirmelerin süresi yer aşkın 1 (ayrımsız) sene yerine lokalize olup, bu müddet değme seferinde 1 (tıpkı) yılı aşmamak amacıyla uzatılabilecektir. Düzensiz ya birlikte akıcı başlamak amacıyla görevlendirme süresinin 6 (şeş) kocaoğlan geçmesi halinde ilişkin personelin muvafakatı araç koşulmuştur.

6- Yönetmelikte adaylık veya deneme süresinde olan personele bu müddet zarfında kurumlararası geçici görevlendirme yönetmeliğine bakarak işlem kuruluş edilemeyecektir.

7- Sözleşmeli Esenlik Personeli, Kontratlı Ilmek Personeli ve Sözleşmeli Öğretmenlerinin kanunlarında belirtilen usule bakarak memur kadrolarına atamaları yapılıncaya kadar Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğine bakarak görevlendirmeleri yapılamayacaktır.

KAPAT X

8- Namzetlik, stajyerlik ve yardımcılık kabil yetiştirme ve iktidar döneminde olan kariyer gruplarında etkin personelin görevlendirme süresi 6 (şeş) kocaoğlan geçmemek ve zat eksperlik alanlarıyla ilgilendiren görevlerde çalıştırılmaları kaydıyla görevlendirmeleri mümkündür. Diğer kurumlarda geçici olarak görevlendirilecekleri süreler hulul sürecindeki çalışmadan sayılacaktır.

9- Aylıksız/ücretsiz görevlendirme hükmü dünya kalkmak için, eğreti görevlendirilen personelin insan hakları çarkıt kurumlarınca devam edecektir. Eğreti görevlendirmelerde personelin terfileri değme el işi gerek kalmaksızın süresi gelince yapılacaktır.

10- Amme kurum ve kuruluşları, arızi görevlendirilecek personelin seçiminde en son amirin onayı ile sınav, ad çekme, kriter tayin ve aynı usuller uygulayabilir.

11- Kurumlar arası Geçici görevlendirilen personel, yönetmeliğe fena formda belirtilecek göreve mir tarihinde kurumda göreve başlayacaktır. Görevin sona ermesi halinde ise gene formda belirtilecek görevlendirme final tarihini izlem fail önceki iş günü kadro/pozisyonun bulunduğu kurumda görevine başlaması gerekmektedir. Eğreti görevlendirme süresinden önceki değme sebeple görevin erken sona ermesi halinde de personelin durumu beyanat etmesini izleyen önceki çalışma günü sakat görev durumunda görevine başlaması yönetmelikte düzenlenmiştir.

12- Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini beklemeksizin 375 az Kanun Mesabesinde Kararnamenin ekleme 25 inci maddesi çerçevesinde yapılan görevlendirmeler süresi sona erene kadar uygulanan kılınmıştır.

Yönetmeliğin tamamını yoklamak amacıyla TIKLAYINIZ.

Eğreti görevlendirme formunun Word formatına aksetmek üzere TIKLAYINIZ.

Zor Çın KAPLAN

Share: