Bakaya iken hoca alımına referans yapabilir miyim?

Öğretmenliğe müracaat sürecinde tecilin tükenik olması ve kalıntılar kalma halinde bu uzanım askeriye itibarıyla referans şartlarında eksikliğe kere açacağından öğretmenliğe başvuru ve atanmaya bariyer oluşturacaktır. Istifham: Merhabalar haddinden fazla oylumlu tıpkı sorum olacaktı havari olursanız sevinirim. Ego KPSS’den bereketli aynı nokta aldım ve evvel hoca atamalarında atanacağımı düşünüyorum ama bu kamer tecillim bitiyor. Nedeniyle çeri kaçağı sayılıyor olacağım. Bu nitelik atanmama engel oluşturur mu? Erteleme yapamıyorum imdi.

Yanıt: Milli Eğitim Bilimi Bakanlığının ilk defa hoca atamaları üç zait benzeri olarak bilinen sözleşmeli statüde gurur yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. 652 mahdut Kanun Mesabesinde Kararnamenin ek 4. maddesinde “(1) Öncelikle kalkınmada birinci derecede rüçhan yörelerde almak için Bakanlığın yersiz öğretmen düzgü kadrosu mevcut örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 mahdut Heybet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli hoca istihdam edilebilir.
(2) Kontratlı öğretmenler, 657 mahdut Cesamet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile hoca kadrosuna atanabilmek amacıyla aranan hususi şartları taşıyanlardan Amme Personel Latif Sınavı benek sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun üç katına büyüklüğünde aday arasından Vekâlet marifetiyle yapılacak aday imtihan sükse sırasına göre atanır. Kontratlı öğretmenliğe yapılan tayin, sözleşmenin imzalanmasıyla değer kazanır. Inikat, imzalanmadan seçkin doğruluk doğurmaz.
(3) Bu özellik göre atanan kontratlı öğretmenler üç sene süreyle apayrı tıpkı yere atanamaz. Aile birliği mazeretine vabeste kayran değiştirmelerde bu özellik uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Kontratlı öğretmenler, aday öğretmenler üzere öngörülen namzetlik sürecine tabi tutulur. Kontratlı öğretmenlerden barışma gereği üç yıllık himmet süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde sarıklı kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, benzeri yerde genişlik beş altı tıpkısı yıl elan fariza yapar, bunlar karşı namzetlik hükümleri uygulanmaz.” hükümleri yer almaktadır.

657 dar Kanunun 48/A-6 maddesinde ise atamalarda adayların askeriye durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmaması,
b) Askeriye çağına gelmemiş bulunması,
c) Askeriye çağına gelmiş ise muvazzaf askeriye hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya rezerv sınıfa geçirilmiş olması koşulu aranmaktadır.

Günümüzde askerdeyken KPSS’ye koymak, atama ve fent tercihinde mevcut olmak gibi olup atamaya hak kazanılması halinde ise terhis tarihini müteakip göreve tevessül üzerine kamu kurumlarında genel aynı uygulama birliği bulunmaktadır.

Milli Yetişek Bakanlığı esbak dönemdeki öğretmen alımı başvurularında askeriye amacıyla ait yerine, “Müracaat tarihi bakımından askerlik üzere sevke bağımlı olanlar ile halen askerlik hizmetini yapmakta olan sarıklı adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askeriye hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, halen askerde olduklarını ve beklenen terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi bildirme gelişmemiş müddet içre dilekçe ekinde atandıkları yer milli eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bire bir kamer süresince göreve başlatılacaklardır.” ifadelerini kullanmıştır.

Ancak başvuru sürecinde tecilin münteha olması ve kalıntılar kalma halinde bu buut askeriye bakımından müracaat şartlarında eksikliğe kere açacağından öğretmenliğe başvuru ve atanmaya bariyer oluşturacaktır.

Yukarıdaki açıklama ve hükümlerden askerdeyken hoca alımlarına başvuru yapılmasının benzer olduğu anlaşılmaktadır. Tecili biten öğretmen adayının ayrımsız dava yaşamaması amacıyla normal irsal tarihinde askere gitmesi ve askerdeyken öğretmenliğe referans yapmasının akıllıca olacağını, askerdeyken mülakata girecek sarıklı adayının birliğinden cevaz almasında benzeri sav olmayacağını değerlendirmekteyiz. Öğretmenliğe atanma halinde ise atandığı yer milli eğitim bilimi müdürlüğüne beklenen terhis tarihini belirten bire bir belgeyi arzuhâl ekinde ibraz etmesi halinde terhis tarihinden itibaren benzeri kamer ortamında göreve başlatılacaktır.

Share: