Emniyet’in polislikten istifa edenleri et kafalı almamak amacıyla öne sürdüğü gerekçeler

Güven Umumi Müdürlüğü, ricat etmiş benzeri polis güçleri memurunun izansız çağ üzere açtığı bir davaya verdiği cevapta, komiser rütbesinde gerekseme olmadığını belirtti.

Güvenlik Genel Müdürlüğü, incizap etmiş ayrımsız polis güçleri memurunun mankafa dönme amacıyla açtığı bire bir davaya verdiği cevapta, komiser rütbesinde ihtiyaç olmadığını belirtti.

Polis memuru adına emniyetten çekilme eden aynı namzet periyot üzere Itimat Genel Müdürlüğüne başvurdu.

Umum Müdürlük başvuruya huysuz cevap verdi. Bunun konusunda, sav açıldı.

Aynı yıldır devam fail hafta sabık hafta sonuçlandı.

Mahkeme karar gerekçesinde şu hususlara meydan verildi:

“Personel ihtiyacının istifa, müstafi sayılma, tekaüt ve tıpkısı nedenlerle meslekten ayrılanları yine havadan atamak yoluyla bloke etmek adına, canlı ve cıvıl cıvıl akıbet teknolojik gelişmeler ışığında mesleksel terbiye almış polis güçleri iz yüksek okulları mezunlarından karşılamayı tercih ettiği, davacının ise Itimat teşkilatından çokça detaylı müddet ayrı kaldığı, özge taraftan komiserlik rütbesinde personel ihtiyacının bulunmadığı, kâin kadroların gelişim sırasını muntazır komiser yardımcısı rütbesindeki personel amacıyla kullanılacağı belirtilmekte olup, bu nedenle, sav konusu işlemin kamu hizmetinin gereklerine ve amme yararına makul olduğu ve açıktan tayin konusundaki takdir yetkisinin idarece subjektif kullanılmadığı sonucuna ulaşıldığından sav konusu işlemde hukuka ihtilaf bulunmadığı kanaatine varılmıştır.”

Share: