Emekliliği gelen 4/C’li, 4/B’ye geçiş sürecinde, tekaüt edilir mi?

Celal Personel Başkanlığı, 4/C’li personelin, 4/B’ye intikal sürecinde yaşlılık yahut kusur aylığı almaya türe kazanması halinde, emekliliğe gönderme edilmesi gerektiğine karar verdi.

Çap Personel Başkanlığı, 4/C’li personelin, 4/B’ye geçiş sürecinde ihtiyarlık yahut terslik aylığı almaya doğruluk kazanması halinde, emekliliğe sevk edilmesi gerektiğine değişmeyen verdi.

Cesamet Personel Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığına gönderdiği cevabi yazıda, 4/C’li personelin, 4/B’ye intikal sürecinde yaşlılık yahut yanlış aylığı almaya adalet kazanması halinde, emekliliğe irsal edilmesi gerektiğine değişmeyen verdi.

Bilindiği üzere, 696 sayılı KHK ile 4/C’li personelin 4/B’ye geçirilmesi muayyen fakat konuya dair Bakanlar Kurulu Kararı aradan sabık 3 aya rağmen çıkarılamamıştı.

İşte bu ara dönemde, zayıflık veya malullük aylığı almaya doğruluk kazananların durumu müphemlik taşıyordu.

İŞTE DPB’NİN AÇIKLAMASI

Share: