Ekin ve Turizm Bakanlığı 154 kontratlı personel matlup

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 kontratlı personel takanak. Son başvuru tarihi 13 Mayıs 2022.

Ekin ve Turizm Bakanlığı’na 154 sözleşmeli persenel alımı yapılacaktır.

T.C. FIREZ ve TURİZM BAKANLIĞI

154 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Fehamet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 günlü ve 7/15754 çevrilmiş Hükûmet Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak için aşağıda unvanı, bölümü, benek türü, yeri ve adedi tamlanan sarih pozisyonlara, bütün 154 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

İlanın detayları amacıyla tıklayınız

Share: