Mudanya üniversitesi tedrisat elemanı başvurularını şahsen istiyor!

Bursa’bile kullanılmamış kurulan Mudanya Üniversitesinin tedris elemanı alımında bizzat başvuru dayatması adayların tepkilerine kere açıyor!

Bilindiği üzere, 11 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dayalı Yasa” çerçevesinde Bursa’birlikte Bursa Terbiye ve Ekin Vakfı tarafından 2547 basit Kanunun kredi yükseköğretim kurumlarına ilişik hükümlerine münasip olmak üzere, amme hukuksal kişiliğine erbap Mudanya Üniversitesi adıyla tıpkı tıkır üniversitesi kurulmuştur.

İlgili darülfünun kuruluşundan yalnızca 13 bölüm sonraları geçmiş öğretim elemanı gelgel ilanını 24 Mart 2022 günü Resmi Gazete’de yayımlamıştır. Ne hikmetse üniversite henüz önceki ilanında başvuracak adaylara “BIZZAT” müracaat yolunu dayatmış, nöbet ile müracaatı akseptans etmemiştir.

Benzeri darülfünun bu sefer 22 Nisan 2022 tarihinde baştan tedrisat elemanı ilanına çıkmıştır. Analog şekilde bu ilanda da, “ŞAHSEN” başvuru yapılacağı, “kargo/öğün/e-misil ile yapılan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı” belirtilmiştir.

Kurulalı imdi gelişmemiş aynı süre olan Mudanya Üniversitesinin yayımladığı seçme iki ilanda bile adayları bizzat referans yapmaya zorlamasının mantığını anlamakta kalın çekiyoruz. Adayların özellikle öğretim yardımcısı/asistan kadrolarında bağlanmış sınava çağrılacağının da belirsiz olduğu ayrımsız ortamda temelli referans üzere Bursa’ya nöbet maliyeti yaptırılması akla mantığa sığan aynı hile anlayışı değildir.

Bu kapsamda, Mudanya Üniversitesi aracılığıyla daha açık ayrımsız katılıma imkan yüklemek üzere halen müracaat süreci bitmeme fail talim elemanı gelgel ilanında güncelleme yaparak adaylara sefer yolu ile başvurunun önünün açılması gerekmektedir.

Share: