Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararını açıkladı

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişik 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti.

Danıştay 10. Dairesi, kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi namına bilinen “Kadına Müteveccih Güç ve Ocak İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dayalı Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin feshine ilgili 20 Mart 2021 tarihli Cumhur Reisi Kararının nakız istemini reddetti.

İstanbul Sözleşmesi’nden istifa kararına cebin açılan davaları duruşmalı gören Danıştay 10. Dairesi, sözleşmenin feshine ilgilendiren 20 Mart 2021 günlü Reisicumhur Kararının iptali istemli incelemesini tamamladı.

Daire, Cumhurbaşkanı Kararının fek istemini düşünce çokluğuyla reddetti.

– Davanın geçmişi

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bildik “Kadına Yönelik Sürat ve Eş İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, Cumhur Reisi Kararının, 20 Mart 2021’de Resmi Gazetede yayımlanmasıyla Türkiye Cumhuriyeti marifetiyle feshedildi.

Cumhur Reisi Kararında, “Türkiye Cumhuriyeti yerine 11 Mayıs 2011’de imzalanan ve 10 Gücük Ay 2012 tarihli Kabine kararı ile onaylanan Kadına Yönelik Hız ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin, Türkiye Cumhuriyeti itibarıyla feshedilmesine, 9 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. maddesi uyarınca değişmeyen verilmiştir.” denildi.

Feshe ilgilendiren Reisicumhur Kararı, itilaf hükümleri layıkıyla Avrupa Komisyonuna bildirimden 3 kamer sonra yürürlüğe girdi ve Türkiye resmen sözleşmeden munfasıl oldu.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştayda haddinden fazla sayıda sevgili açıldı.

Danıştay 10. Dairesi, açılan davalarda yürütmenin durdurulması istemlerini reddetmiş, bozma istemlerini ise duruşmalı yerine ele almıştı.

Duruşmalarda, Danıştay Savcısı, “ayrımsız muamelat ne usule makul tesis edilmişse benzeri usule uyularak feshedilmesi gerekmektedir. TBMM’nin makul bulma kanunuyla yürürlüğe giren tıpkı anlaşmanın feshi ancak TBMM’nin uygun bulma kanunuyla kaldırılması kararı ve cumhurbaşkanının uygun bulmasıyla yürürlükten kaldırılacaktır. Sadece cumhur reisi kararıyla feshedilemez.” görüşünü dile getirerek, işlemin iptaline değişmeyen verilmesini istemişti.

Türkiye’nin Avrupa Konseyi Ahit Başkanlığı sırasında İstanbul’da imzaya açılan konvansiyon, “İstanbul Sözleşmesi” adına anılıyor.

Türkiye, itilaf 11 Mayıs 2011’de imzaya açıldığında önce imzayı atmış, 24 Son Teşrin 2011’de parlamentosunda farklı ülkelerden evvel onaylamış ve diploma sürecini sonuçlandıran Kabine Kararının 8 Mart 2012’de, Dünya Kadınlar Gününde Resmi Gazete’de yayımlanmasını peşi sıra, 14 Mart 2012’de müsaade belgesini Avrupa Konseyi Sekreteryası’na sunan ilk ülke olmuştu.

Share: