Çocuğunu hastaneye götüren memura yönetsel cevaz verilir mi?

Ululuk memuru, çocuğunu hastaneye götürürken kendisine cevaz verilir mi?

Hastalık raporlarına ilişik adına 657 mahdut Kanunun 105. maddesinde aranjman yapılmıştır.

Kanuni düzenlemeye ek kendisine, Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Izzet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Çor ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Için Talimatname” bulunmaktadır. Bu talimatname 2011 yılında yürürlüğe konuldu. Bu yönetmelikten önce, 1981 yılında yürürlüğe konulan “Memurların Çor Raporlarını Verecek Hekim ve Esenlik Kurulları Üzerine Yönetmelik” ünlü bir yönetmeliğe göre amal yürütülmekteydi.

Çocuğunu hastaneye götürücü memura müsaade verilip verilmeyeceği hususunda, hem esbak yönetmelikte hem da eskimemiş yönetmelikte açık aynı aranjman düzlük almamaktadır. Eskimemiş yönetmelikte sadece refakat iznine dayalı düzenlemeler meydan almakta olup, bu tensikat de 3 ayak tabanı kadar maaşlı müsaade alınmasına ilişkindir.

Bu bağlamda, hem kanunda hem da yönetmelikte, bakmakla görevli oldukları familya fertlerini hastaneye götürürken, onlara ister muaeyene sırasında gerekse araştırı sonrasındaki tetebbu ve tahliller sırasında eşlik fail memura idari izin verilmesini öngören bir aranjman bulunmamaktadır. Esasen, görevli, refakat izni uygulaması aut gelmek amacıyla, hastanede yatan bakmakla memur oldukları ev fertleri amacıyla “refakati uygundur” şeklinde tabir alsa de, bu rapora binaen memurun refakatçi namına o bölüm işe gelmemesini öngören tıpkı hükümranlık bile bulunmamaktadır. DPB görüşü üzere tıklayın.

Pratikte bu mesail, amirlerin insiyatif kullanıp, memuru o esnada idari izinli saymasıyla çözümlenmektedir.

Ancak, bu takdir yetkisi, amirden amire farklı benzeri şekilde uygulandığı amacıyla, bu konunun antrparantez düzenlenmesinde kazanım bulunuyor.

Share: