Baro Başkanı Aktürk, reklam yasağı hakkında bilgilendirmede bulundu

Erzincan Baro Başkanı Ihtiyaç Aktürk, reklam yasağı üzerine bilgilendirmede bulundu.

Başkan Aktürk, şu bilgilere meydan verdi:

“Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yerinde bire bir şekilde dikkat, adalet ve onur içre hesabına ifham etmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği ürkmek ve güvene akla yatkın biçimde hareket etmek ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen iz kurallarına uymakla yükümlüdürler. Avukatların aksiyon ahzetmek üzere, reklam sayılabilecek temas tür adım ve harekette bulunmaları yasaktır.

Bir hane meslektaşımızın; 1136 çevrilmiş Avukatlık Kanunu’na, TBB Avukatlık Iz Kurallarına, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’hangi ve ilişkin farklı mevzuat hükümlerine karşıt ahval sergiledikleri gözlemlendiğinden aşağıdaki duyurunun hazırlanması zarureti doğmuştur. Avukatlık mesleğinin; ticari ruh niteliğinde olmadığı, amme hizmeti niteliğinde erkin bire bir çığır olduğu, yargının müessis unsuru olan Avukatlık mesleğine güvenin ve patika saygınlığının korunmasında kısırlık bulunduğu; mesleği icra eden Avukatların da yükümlülüklerine uygun şekilde faaliyette bulunması gerektiği, bu doğrultuda Avukatların gelişigüzel hangi şekilde olursa olsun reklam etme için başvurmalarının yasak olduğu tartışmasızdır.

1136 Dar Avukatlık Kanunu 34. Maddesinde, “Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır benzeri şekilde dikkat, adalet ve itibar süresince namına beyan etmek ve Avukatlık unvanının gerektirdiği tırsmak ve güvene uygun tıpkı şekilde girişmek ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen çığır kurallarına uymakla yükümlüdürler.” hükmü saha almaktadır.

Avukatlık Kanunun 55. Maddesinde “Avukatların aksiyon girmek için, reklam sayılabilecek seçkin soy adım ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve matbu kağıtlarında Avukat unvanı ile akademik unvanlarından apayrı sıfat kullanmaları yasaktır.” hükmü yer almaktadır.

Avukatlar için reklam yasağının var olma amacına ise, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinin önce maddesinde şu şekilde vadi verilmektedir;

“Yönetmeliğin amacı, bu yönetmelik dahilinde olanların, iş kaplamak amacıyla reklam sayılabilecek rastgele kalem kadem ve eylemde bulunmalarının engellenmesidir. Avukatların mesleklerine dikkat, adalet ve değer ortamında adına getirmelerini, Avukatlık sıfatının gerektirdiği çekinmek ve güvene uygun benzeri şekilde akıntı etmelerini, enstantane faaliyetindeki yerlerini ve işlevlerini olumsuzlaştıracak ve yargının görünümünü bozacak davranışlardan kaçınılmasını sağlamaktır.”

Söz Gelişi, Reklam Yasağı Yönetmeliğinin; iletişim araçları ilişkilerine dayalı düzenlemeler antetli 8. Maddesinin b, c ve e bentlerinde;

“Avukatlar yaşamları, kazançları, mesleki faaliyetleri hakkında reklam niteliğinde yayınlarda bulunamaz, halen ya bile bir vakitler izlem ettiği, devam fail evet birlikte sonuçlanmış tıpkısı sav için; sav ile özdeşleşip tarafların sözcüsü üzere cereyan edemez, davanın türel boyutları içinde istop etmek kaydıyla ve mecburi haller dışında kayıtlı, işitsel ve görsel bildirişim araçlarına ve internete fon, hikmet, bildiri veremez, izah yapamaz. Yazılı, işitsel ve görsel bildirişim araçlarında, internette röportaj, dostane, enformasyon, tartışma ve tıpkı programlara katıldıklarında; reklam sayılabilecek rastgele cins davranıştan, Avukatlık mesleğini zedeleyici rastgele soy açıklamadan kaçınmak zorundadırlar.

Gerek mahkemelerde oyun görevlerini namına getirirken, ister yazılmış, işitsel ve görsel iletişim araçları ve internet ile ilişkisinde kendisini yahut üstünde çalışmakta olduğu hukuki işi reklam sayılabilecek nitelikte dolay plana çıkaramazlar.” hükümleri saha almaktadır.

Son dönemlerde toplumsal iletişim araçları kullanımının yaygınlaşması, herhangi bir yere açılan hukuk fakülteleri ile avukat sayısında meydana mevrut artışın oluşturduğu rekabet ortamında, yukarıda bire bir hane hukuki düzenlemelere meydan vererek açıklama etmeye çalıştığımız reklam yasağına ait eylemlerin, Ülkemiz genelinde ve Baromuz özelinde arttığı, gelen şikayetler ve yapılan tespitler neticesinde gözlemlenmiştir.

Duyuru

Son günlerde bire bir kısım meslektaşlarımızın arama motorları, ferdî sosyal medya hesaplarından ve kamuya celi bir bölük platformlardan gerçekleştirdikleri kâh paylaşımlarında;

Google arama motorunda yapılan Erzincan yeryüzü bereketli avukat, Erzincan boşanma avukatı, Erzincan ceza avukatı ve bire bir ifadeler yazıldığında öz bilgileri yahut web sitesi çıkacak şekilde genel ağ içinde reklam verilmesi, google taharri motorunda sunu ilkin ve arz üstteki geçmek üzere ödemeler yatırarak tıklanmanın sağlanması, yapılan ödeme karşılığında üste gezinti, toplumsal paylaşım hesapları aleniyet yüzlerine meçhul kelimeler koyarak ücretli öne emisyon yapılması, içtimai iletişim araçları hesaplarında “sponsorlu” olarak yahut ücretli reklam verilmesi, sosyal iletişim araçları hesaplarında, web sitelerinde kazanılan sevgili ile bu davalara ilgili kararlara vadi verilmesi ve bununla birlikte kartpostal görüntüleri, ışık ve iletişim bilgileri paylaşılması, beraat ve boşaltma kararlarının gine toplumsal iletişim araçları hesaplarında paylaşılması, ücretsiz hukuki danışmanlık verileceğine ve esasen usa vurma giderlerinin kendilerince karşılanacağına dair paylaşım ve bu yönde eylemler, toplumsal medya, google hesaplarında ve ayrıksı platformlarda kendini sitayişkâr isteyerek paylaşım ve yorumların bildiği halde kaldırılmaması, toplumsal iletişim araçları hesaplarında; değişik adliyelerde ve ofislerinde haddinden fazla çalıştıklarına müteveccih izah ve paylaşımlarda bulunarak günce hareket akışlarını çağ boyu aktarmaları, akşam, hafta sonu, evde, tatilde giderek çalıştığını belirten meşruhat, mukayyet ve görsel basında mesleksel faaliyetlerini ve kendini yöre plana çıkaran röportajlar verilmesi, avukatlıkla bağdaşmayan munzam iş yapıldığına dair paylaşım ve bu yönde eylemler, ikinci şubemiz berceste olsun üzere bildirimler, izlem ettikleri davalarla ilişkin millî ve evcil basında görsel veya yazılmış röportajlar verdikleri, bağlanmış ve görsel medyada mesleki faaliyetini yöre plana çıkaran istihbarat yapılması amacıyla girişimlerde bulundukları, müşavirlik hizmeti verilir üzere hukuki bilgilendirme ve izan metni paylaşımında bulunulduğu, içtimai medya üzerinden, belirlenen kanuncu sınırları aşan sayfalar açarak brifing, zihniyet metni paylaşımı kabil müşavirlik hizmetine müteveccih paylaşımlar yaptıkları, adliyeden, duruşma salonundan, icra dairelerinden, ofisten ne büyüklüğünde çokça çalışıldığına hangi büyüklüğünde haddinden fazla hareket strateji edildiğine veya takip edilen işlemler neticesinde hangi çeşit başarılar elde edildiğine dayalı izahat ve/yahut fotoğraflar paylaşıldığı, ilişik mekanlardan öz fotoğrafları paylaşılarak, foto altlarına ‘hafta sonu çalışmaya bitmeme’, ‘gecenin bu vaktinde bibi bürodayız’, ‘adliyede şu saatte nöbetteyiz’, ‘bugün bile boşaltma kararını almanın mutluluğunu yaşıyoruz’, ‘müvekkilin teşekkür hediyesi’, ‘tatile birlikte gidilir, tatilde da çalışılır’, ‘vekaletnameyi aldık daha çok cebin canip düşünsün!’ kadar bilgilendirme yazıları yazıldığı, bölüm boyu mesleki açıdan yapılan tamam aksiyon ve/yahut işlemlerin az daha tümünün dökümünün yapıldığı, (duruşmasına girilen mahkemelerin, gidilen adliyelerin, uğranılan icra müdürlüklerinin isimlerinin yegâne yegâne sayıldığı, o dönme/ o tün kaç arzuhâl yazıldığı, kaç konuşma yapıldığı) yapılan paylaşımların bazılarında üçüncü kişilerin bilgilerini dahi deşifre edebilecek mahkeme zaptı, dosya kapağı, arzuhâl üzere materyallere yer verildiği ve bu suretle kişilik haklarının ihlal edildiği, gene bazı STK’ların “ülfet birimi sorumlusu” ve aynı sıfatlarla danışmanlık hizmeti verildiği bilgisini de içeren kartvizitlerin dağıtıldığı ve/yahut sosyal medya platformlarından paylaşıldığı, ‘ üstüne sorunu olanlara ücretsiz hukuki müşavirlik hizmeti veriyoruz, davasını ücretsiz izleme ediyoruz”, ‘. mağdurları bize gelin, davanızı açalım, giderleri tığ karşılıyoruz’ üzere duyuruların medya ve sosyal medya vasıtasıyla yapıldığı, ceride, dergi ve bire bir im organlarına mesleki faaliyetlerini, kendisini ve ofisini dolay plana çıkaran röportajlar verildiği, içtimai iletişim araçları platformlarında 3. kişiler aracılığıyla kendisini sitayişkâr, benzeri işin ya dahi davanın halli amacıyla bulunak namına gösteren paylaşımlardan dağarcığı yüklü olunduğu halde bunların kaldırılması üzere girişimde bulunulmadığı, hassaten kişi paylaşımlarının altına 3. şahıslar vasıtasıyla kendilerini mesleksel açıdan sitayişkâr, ön plana çıkaran yorumlar yapıldığı halde bunların kaldırılmadığı, avukatlık cübbelerinin adliye dışında giyildiği ya dahi elde taşındığı, ıztırar bulunmadığı halde, strateji edilen işler ile ait cübbe giyilmek aracılığıyla basın açıklaması yapıldığı, avukatın bağlanmış ve yavuklu beyanlarının benzeri hukukçuya, ayrımsız kariyer çığır mensubuna yerinde düzeyde olması hem ayrımsız zorunluluk ve hem üstelik işin doğası gereği olduğu halde ara sıra meslektaşlarımızın içtimai medyadaki paylaşımlarında bu hassasiyeti göstermedikleri, sövme, taşlama içeren beyanlarda bulundukları üzere, barosunu, meslektaşlarını ve 3. şahısları suçlama edici paylaşımların de yapıldığı, bu ve tıpkı paylaşımların haksız rekabete sebebiyet vereceği, 1136 Basit Avukatlık Kanunu’nun 34. maddesi ile, TBB Patika Kurallarının 3, 4, 5, 7, 8, 9, 37 ve 40. Maddelerine, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliğinin 8/b, c, e ve 11. Maddelerine aykırılık yapılanma ettiği tartışmasızdır.

1136 Çevrilmiş Avukatlık Kanunu’nun 95. Maddesi layıkıyla, “Avukatlık onurunun ve çığır düzeninin korunmasını, mesleğin doğruluk amaçlarına akıllıca kendisine korelasyon ve onurla yapılmasını sağlamak; mesleki ödevler hususunda Baro mensuplarına nöbet ifşa etmek ve onlara hikmet yöneltmek ve mesleksel görevlerin yapılıp yapılmadığını onaylamak, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik doğruluk ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını gözetmek, bu konuda temas çeşit yasalı ve yönetsel girişimde olmak” Baro Yönetim Kurulunun asli görevlerindendir.

Avukatlık Kanunu’nun gereği namına; patika onurunun korunması, mesleksel ödevler itibarıyla kat gösterilmesi, bilgi verilmesi, mesleğe ve meslektaşlara yönelik türe ihlallerini önlenmesi için, meslektaşlarımıza yukarıda örneklerine yer sunulan zıt formaliteci ve davranışlardan kaçınmaları, bu konuda elan titiz ve haksız rekabet yahut reklam niteliğinde paylaşım ve davranışlarda bulunulmamaları, bulunan kapsam ve paylaşımların ise ivedilikle kaldırılması hususunu hatırlatır, müstelzim hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.” – ERZİNCAN

Share: