ASISTAN çalım sınavı online yapılabilir mi?

Yürürlükteki yönetmelik hükümlerine göre öğretim yardımcısı ve araştırma görevlisi çalım sınavlarının çevrim içi yöntemlerle yapılması türlü değildir.

İzmir Demokrasi Üniversitesi marifetiyle 2020 yılı sonunda ilan edilen asistan çekicilik sınavları 21 Ara 2021 günü pandemi koşullarından kontekst talip adaylar amacıyla çevrimiçi isteyen adaylar için ise mukayyet şekilde yapılmıştır.

Darülfünun eliyle yapılan duyuruda; 21 Sülale 2021 saat 10.00’birlikte yapılması planlanan kurum sınavlarının pandemi koşulları dikkate alınarak karşı karşıya sınavlara katılamayacak adaylar itibarıyla yekpare adayların karşı karşıya ve çevrimiçi (online) tevessül etmek amacıyla belirgin ve denetlenebilir ayrımsız şekilde gelgel sınavlarının bire bir ahit saat 13.00 namına güncellenmesine değişmeyen verildiği kamuoyuna car edilmiştir.

Bilindiği üzere, öğretim görevlisi ve asistan çekicilik şartları ve yapılacak antre sınavına dair hususlar, 09 Son Teşrin 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Için Talimatname”te düzenlenmektedir.

Mezkür Yönetmeliğin “Giriş Sınavları” başlıklı 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Giriş sınavı, sınav jürisi aracılığıyla; selen alanı ecnebi dille ilgilendiren olan birimlerdeki öğretim yardımcısı kadroları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 mahdut Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi mucibince zorunlu ecnebi açacak dersini vermek amacıyla nasıp yapılacak öğretim görevlisi kadroları üzere adayların mesleksel rapor ve bilgelik becerisi ile rapor yeteneğini ölçecek şekilde sadece namzet, bu Talimatname kapsamındaki farklı kadrolar amacıyla ise car edilen alanla ilişik hikmet düzeyini ölçecek şekilde yalnız nominal olarak yapılır. Yabancı dille yetişek ve talim yapılan programlardaki öğretim yardımcısı kadrolarında aday sınav yapılır. Ancak senato kararı olması halinde aday sınav sonucu 60 ve üst nokta alanlar için yazılı sınav de yapılır. Bu durumda olanların antre sınavı puanı, sözlü imtihan ile mukayyet sınavın puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.” hükmü meydan almaktadır.

amma velakin, tıpkı maddenin 2 nci fıkrasında; “Imtihan jürisi, bağlanmış ve aday sınavın objektif, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör kendisine belirlenen uzuv, mukayyet ve namzet sınavların istifham ve cevaplarını tutanak altına alır.” ifadesi bulunmaktadır.

Antrparantez, ilgilendiren Yönetmeliğin 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “akademisyen dışındaki öğretim elemanı kadroları amacıyla Cumhur Reisi kararıyla belirlenen ilave atama izinlerinin genişlik çok yüzde yirmisi büyüklüğünde arttırma tayin izni, Yükseköğretim Oturmuş vasıtasıyla belirlenen öncelikli alanlarda asistan kadrosunda lisansüstü yetişek yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarına tahsis edilebilir. Bu kapsamda car edilen asistan kadroları için, bu Yönetmelik göre yapılacak civar değerlendirme sonucunda antre sınavına katılmaya hak kazananlar amacıyla, antre sınavı yavuklu adına yapılır. Yavuklu giriş sınavı jürisi arz bir iki tıpkısı öğretim üyesi apayrı tıpkısı ihtişam üniversitesinden tevessül etmek üzere üç talim üyesinden oluşur. Aday sınav sonucu 70 puanın altında benek alanlar, nihai yorum aşamasına geçemezler. Bu Talimatname gereğince yapılan kıymetlendirme sonucu muvaffakiyetli olanların atamaları yürürlükteki mevzuat mucibince yapılır.” denilmektedir.

Yukarıda düz verdiğimiz mevzuat hükümlerini birlikte değerlendirdiğimizde; rüçhan düz araştırma görevlisi ile ecnebi dillerle ilgilendiren öğretim yardımcısı alımları hariç almak için birlik asistan ve öğretim görevlisi kadroları amacıyla yapılacak sınavlarYAZILI” olarak yapılmaktadır.

Gelişigüzel hangi kadar pandemi koşulları yıpranmamış sayısal yöntemleri hayatımıza karışma etmiş olsa de, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında methal sınavlarının “yürürlükteki mevzuat hükümlerinde değişiklik yapılmadığı sürece” çevrimiçi yöntemlerle yapılması türlü değildir.

Bu kapsamda, İzmir Demokratlık Üniversitesinin mümasil ayrımsız tarihte ilgili talimatname hükümlerine çap şekilde gerçekleştirdiği çevrimiçi araştırma görevlisi sınavını halel ederek gecikmeksizin yüz yüze yöntemlerle sınav yapması müfit olacaktır.

Share: