Sosyal hizmet alanı üzere iki işletmeciye özel car!

Giresun Üniversitesi, Içtimai Hizmet Bölümünde, ilgilendiren kayran mezunlarına müracaat şansı yüklemek adına iki kadroda de İşletme doktora mezunlarına yönelik hususi şartla ilana artık.

Giresun Üniversitesi, 25 Fasıla 2020 tarihli Resmi Gazete’birlikte ayrımlı alanlarda çok sayıda öğretim üyesi kadrosu ilan etmiştir.

İlgili kadroları incelediğimizde, Içtimai Hizmet bölümünde özel araç adına birbirine eş iki hekim akademisyen kadrosu ilan edildiği görülmektedir.

Bilindiği amacıyla, Yükseköğretim Müesses Başkanlığı vasıtasıyla geçtiğimiz yıl belirlenen “Afiyet, Sağ Esen İlgili yahut İlişkili Programlarda Yetişek ve Öğretime Başlanması ve Sürdürülmesi İçin Minimal Koşullar Genel İlkeler“dahi Sosyal Hizmet Bölümlerinde istihdam edilecek talim üyelerinin alanları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

-Sosyal Hizmet

-Sosyoloji

-Ruh Bilimi

-Ahbaplık

-İşletme

-Dümen Bilimleri

-Tıp ve diğer keyif alanları

Bununla alay malay, yetişek öğretime soldurmak için minimum öğretim üyesi sayısı 3 adına belirlenirken, bunun yeryüzü bir iki birisinin Içtimai Hizmetten zorunlu olması da garanti altına alınmıştır.

Gayrı taraftan, Giresun Üniversitesi Esenlik Bilimleri Fakültesi Sosyal Bakım Bölümü akademik kadrosuna baktığımızda, ilgili bölümün henüz öğrenci alımı yapmadığı, bölümde tıpkı tedrisat üyesinin bulunduğu ve ilgilinin alanın üstelik Sosyal Hizmet olduğu görülmektedir.

bahis konusu minimum koşullar ve üniversitenin ilanda belirlediği özel şerait bağlamında değerlendirdiğimizde; Giresun Üniversitesinin ait bölümde nitelikli yetişek verebilmesi üzere öğretim üyesi bulmaya Sosyal Bakım alanında öncelik vermelidir. İlgili yükseköğretim kurumunun mektepli alımında 1 Toplumsal Bakım ve birbirine çokça mail alanda çalışmaları mevcut 2 İşletme Doktoralı ile minimum koşulları sağlaması “bizce” akıllıcasına bire bir us değildir.

Içtimai Hizmet programlarında İşletme alanında dersler olmakla alay malay, 2 tedris üyesinin fiilî istihdamını sağlayacak büyüklüğünde haddinden fazla çok olmadığı dahi açıktır. Harbiden, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Ulum Fakültesi İşletme Bölümünde 2 Profesör, 6 Doçent ve 5 Doktor Öğretim Üyesi almak amacıyla 13 akademisyen bulunmaktadır. Bu bölümde vazifeli tedrisat üyeleri birlikte 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi mucibince Sosyal Bakım Bölümünde ibret verebilmektedir.

Akıbet olarak, henüz eski yazılarımızda bile birçok el dile getirdiğimiz için Içtimai Bakım alanında lisans ve lisansüstü terbiye gören adayların yerine başka alanlardan öğretim üyesi istihdam edilmektedir. Bu genişlik, doğru adına kişilerin mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Giresun Üniversitesinin adayların tepkilerine posta açan bu ilanı yeniden gözden geçirmesinde kâr bulunmaktadır.

Share: