Aile yardımı beyannamesi her sene mı verilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı temas yıl sülale yardımı beyannamesi alıyor. Evet bu doğru tıpkısı muamelat mi?

Tıpkı memur arkadaşımız Din İşleri Başkanlığında çalıştığını, Reislik birimlerinin rastgele sene ev yardımı beyannamesi aldığını belirtmektedir. Ilmek’in, 100 binin üstünde personeli olan tıpkısı gurur olduğu düşünüldüğünde, ortaya çıkan iş ve ara israfının önüne geçilmesi zorunluluğunu dizge hissetmelidir.

Ev yardımı ödeneğine ait anne hükümler 657 basit Kanunda meydan almaktadır. Ancak kanunda bu ödeneğin kimlere verileceği, ne ant adalet kazanılacağı, ne halde sona ereceği kabilinden davranışlar düzenlenmiştir.

Değişik taraftan, ocak yardımı ödeneğine temel belgeleri düzenleyen Merkezi Dalavere Harcama Belgeleri Yönetmeliği 31/12/2005 günlü ve 26040 3. tekrarlı mahdut Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin “Toplumsal yardımlar” başlıklı 12 inci maddesi şu şekildedir:

Amme personeline yapılacak sosyal yardım ödemelerinde, ödemenin çeşidine göre aşağıda tamlanan vesaik aranır.

a) Muta Nikâhı yardımı: Aile yardımı bildirimi (Örnek No: 14) ifa belgesine bağlanır.

b) Ocak yardımı : Aylıklarla alay malay ödenen bu müzaheret, personelin evvel işe girişinde alınacak Aile Yardımı Bildirimine (Örnek : 14 ) dayanılarak ödenir. Bu ihbariye, personelin ocak yardımından yararlanan adam veya bala durumunda meydana gelen tebeddülat ile göçüşme suretiyle tayin halinde yenilenir. Bildirimler, ödeme belgesinin Sayıştay’a gönderilecek nüshasına eklenir.”

Bu maddeye dayanılarak memurlardan bildirge alınmaktadır.

Yukarıda şeş çizili hükümlerden anlaşılacağı amacıyla;

1- Memurdan önce işe girişte sülale yardımı Bildirimi alınmaktadır.

2- İki halde birlikte ihbariye yenilenmektedir:
a- Memurun herif ve yavru durumunda benzeri uymazlık olması halinde,
b- Memurun ünsüz göçüşmesi vasıtasıyla atanması halinde..

Bu hâkimiyet dışında, mevzuatımızda ocak yardımı bildiriminin seçkin sene yenilenmesini mecburi tutan bire bir hükümranlık bulunmamaktadır. bu türden tıpkısı uygulama yapan kamu kurumlar falsolu yapmaktadır. Hem memura hem birlikte bunu alıp işleyecek personel birimlerine sadece işkence edilmektedir. Aplikasyon birliğinin sağlanması açısından, yetkili olan kurumların bu örneğimizde Ilmek İşleri Başkanlığının bire bir izah yapması akla yatkın olacaktır.

Share: