Lise mezunu hemşire imdi olmayacak

Hemşirelerin sunma beş altı önlisans mezunu olmasını öngören aranjman yürürlüğe girdi. Şuan okuyanların durumu ne olacak?

Husye Kanun 18 Sülale 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz Konusu yasa ile sağ esen ilişkin kâh unvanlarda makro değişiklikler yapılmıştır.

OYUN EBESI, ARZ BEŞ ALTI ÖNLİSANS MEZUNU OLACAK

1219 az “Tıp ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun”un ebelerin hangi mezunu olacağını belirleyen hüküm, değiştirilmiştir. Kullanılmamış aranjman şu şekildedir:

“ÖZELLIK 47Türkiye’birlikte üniversitelerin ebelik ile ilişik lisans eğitimi veren medrese ve yüksekokullarından çıkışlı olan ve diplomaları Esenlik Bakanlığınca tescil edilenler ile öğrenimlerini mikro dışında ebelik ile ilgili ayrımsız okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenlere oyun ebesi unvanı verilir.”

Yukarıdaki hükme bakarak, ebelik unvanı 18 Aile 2014 tarihinden sonra çabucak ebelikle ilgili lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan çıkışlı olanlara verilecektir. Mezunların diplomalarını da Sağlık Bakanlığı tescil edecek.

DİŞ PROTEZ İŞLERİNİ ÖNLİSANS MEZUNLARI YAPACAK

1219 mahdut Kanunun munzam 7 ve eklenmiş 10. maddelerinde düzenleme yapılmıştır. Buna bakarak diş takma teknisyenliği ibaresi diş takma teknikerli adına değiştirilmiştir. Teknisyenlik unvanı lise mezunlarına, teknikerlik unvanı önlisans mezunlarına verildiği için diş takma işlemlerine havari olacak personelin çıktı önlisans mezunu olması gerekmektedir. İlgili yeni möadde şu şekildedir:

Munzam madde 7- Diş takma teknikerleri; cemaat oldukları icazetname veya belgelerin doğruluk kazandırdığı unvanlardan başkalarını kullanamazlar, hastalarla bilavasıta mesleki ilişkiye giremezler, laboratuvarlarında münhasıran diş hekimliği mesleğini yürütme etmekte mergup anahtar ve gereçleri bulunduramazlar, munzam 4 üncü maddenin belirlediği sınırlar dışında her himmet yapamazlar, tavsiyede bulunamazlar.(***)

Munzam Yön 10Diş protez teknikerleri veya diş hekimleri, diş protez laboratuvarı ayırmak istedikleri takdirde, mahallin yer iri mülki amirine gitmek ve bu makamın belirteceği şartlara uymak zorundadırlar. Diş protez laboratuvarlarının erbap olmaları gereken şartlar ile bulundurmaları müstelzim asgari dil ve gereçlerin sayıları ve nitelikleri, Esenlik Bakanlığınca yayımlanacak bir yönetmelikle belirtilir. Laboratuvarların talimatname ve kanuna makul çalışıp çalışmadıkları, toprak afiyet müdürlüklerince denetlenir.

SAĞLIKLA İLGİLİ 4 YENİ ŞAN GELDİ

Husye kanunla, esenlikle ilgilendiren çığır unvanlarının sayıldığı 1219 sayılı Kanunun eklenmiş 13. maddesine 4 kullanılmamış şan eklenmiştir. İlgili unvanlar ve açıklamaları şu şekildedir:

“ü) Evgin tababet teknikeri; dolay lisans seviyesindeki müstacel tababet bölümünden mezun, müstacel tıbbi yardım ve bakım ile sınırlanmış yüzmek kaydıyla hastaya engelleme ve bu hususta geçişsiz gelen iş ve eylemleri yapan keyif teknikeridir.

v) Bacı yardımcısı; sağlık çığır liselerinin hemşire yardımcılığı programından çıkışlı olup abla nezaretinde apotr adına çalışan, antrparantez hastaların günce dirim aktivitelerinin adına getirilmesi, beslenme programının uygulanması, şahsi bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat fail keyif teknisyenidir.

KAPAT X

y) Lavta yardımcısı; afiyet patika liselerinin oyun ebesi yardımcılığı programından çıkışlı olup ebelerin nezaretinde koruyucu adına müteharrik, ayrıca hastaların günce yaşam aktivitelerinin adına getirilmesi, beslenme programının uygulanması, ferdî bakım ve temizliği ile esenlik hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir.

z) Esenlik bakım teknisyeni; esenlik meslek liselerinin afiyet hizmet teknisyenliği programından çıkışlı olup yer birkaç tekniker düzeyindeki keyif meslek mensuplarının nezaretinde havari yerine çalışan, ayrıca hastaların günce yaşam aktivitelerinin namına getirilmesi, beslenme programının uygulanması, şahsi bakım ve temizliği ile keyif hizmetlerine ulaşımında apotr olan ve refakat eden sağlık meslek mensubudur.”

SAĞLIK ÇIĞIR LİSELERİ ARTIK NINE, HEMŞİRE UNVANI VEREMEYECEK

Yukarıdaki maddeden da görüleceği amacıyla abla yardımcısı, ebe yardımcısı kabilinden yeni unvanlar oluşturulmuştur. Afiyet çığır liselerinden çıkışlı olanlar bundan sonra abla yardımcılığı, oyun ebesi yardımcılığı ve esenlik bakım teknisyenliği programları oluşturacak ve bu programlara öğrenci alacaktır. Bu uygulamaya, önümüzdeki eğitim bilimi tedris döneminden itibaren başlayacaktır.

Şuan SML’lerde okumakta olanlar ile elan önceki yıllarda okuyup üstelik çıkışlı reşit oalnlar hemşire yahut ebe unvanını kullanabilecek.

Ancak bu kanui aranjman önümüzdeki yıldan itibaren Mehabet kadrolarına yapılacak alımlarda ortaöğretim düzeyinden haddinden fazla biraz bacı yahut ebe alınacağını göstermektedir.

İlgili Kanuni düzenleme şu şekildedir:

YÖN 291219 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici yön eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, afiyet iz liselerinin hemşire yardımcılığı, lavta yardımcılığı ve esenlik hizmet teknisyenliği haricindeki programlarına öğrenci kaydedilmez. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 25/2/1954 tarihli ve 6283 mahdut Hemşirelik Kanununun eğreti 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında esenlik çığır liselerinin hemşirelik programına bile öğrenci kaydı yapılmaz. Bu tarihe büyüklüğünde kaydı mamul olan öğrenciler eğitimlerini kayıtları yapılan programlarda tamamlarlar ve bitirdikleri programların meslek unvanını kullanırlar. Sağlık meslek liselerinin mülga programlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe büyüklüğünde çıkışlı olanlar üstelik iz unvanlarını kullanmaya devam ederler.”

Share: