Afiyet Bakanlığı devlet içi tayinde değişenler

Keyif Bakanlığı, 24 Mart itibariyle diyar içi tayin yönergesini değiştirdi.

Afiyet Bakanlığı, toprak içi atama yönergesini değiştirdi.

Esenlik Bakanlığının eski iklim içi atama yönergesi 2007 yılında yürürlüğe konulmuştu. 2011 yılındaki yeniden organize zımnında yönergenin değiştirilmesi filhakika gecikmiş benzeri uymazlık durumdaydı.

Yeni direktif, 24 Mart 2015 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

NASIP DÖNEMLERİ İKİYE İNDİRİLDİ

Daha ilk, Mayıs, Eylül ve Meyan şeklinde olan atama dönemleri, Mayıs ve Kasım tevessül etmek amacıyla iki döneme indirilmiştir.

İL İÇİ TAYİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLE UMUM SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNÜ KAPSAYACAK

Keyif Bakanlığı el içi atama yönergesi yalnız diyar keyif müdürlüğü ile Umum Sağlığı Müdürlüğündeki personeli kapsayacak

HİZMET PUANINA BAKARAK ATAMA YAPILACAK

İl içi düzlük değişikliğinde öncelikle hizmet puanı temel alınacak. Bilahare sırasıyla yeğleme sırası ve hizmet süresi fazla olan atanacak.

MAZERET TAYİN HAKKI GELDİ

Önceki yönergede bahane tayin hakkı kayran almıyordu. Yıpranmamış yönergede, esenlik, sülale birliği mazeretleri ile çapraz yer değiştirme ve re’sen atamada döneme kapalı kalmaksızın düz değişikliği yapılmasına imkan tanındı.

DÖNEME BAĞLI KALMAKSIZIN YAPILABİLECEK TAYİNLER

Mazeretler dışında “Döneme ilişkin kalmaksızın yapılabilecek atamalar” eskimemiş bire bir konu daha yönergede meydan almaktadır. Burada kayran düzlük düzenlemeye göre,

(1) İl merkezinden kaymakamlık, belde ve köylere tayin talebinde kâin personel ölçün ve PDC’nin akıllıca olması ve İl Müdürlüğü veya Müdürlükçe makul görülmesi halinde döneme sınırlanmış kalmaksızın naklen atama yapılabilir.
(2) Bulunduğu birimde standart dahası yerine etkin personelden, PDC’nin uygun olduğu birime standart dahası personel büyüklüğünde, döneme tutkun kalmaksızın naklen tayin yapılabilir. Bu atamalarda atanacak personel sayısından aşkın talep olması halinde bakım puanı asıl alınarak tayin yapılır.

KAPAT X

HİZMETE YENİ AÇILAN YERLERE, RE’SEN NASIP YAPILACAK?

PDC’birlikte fazla olan personel farklı birimlere dağıtılabilecektir. Antrparantez hizmete yıpranmamış açılan birimler ile görev yapılan sağlık biriminin kapanması dolayısıyla burada müteharrik personelin dahi re’sen tayini yapılacaktır.

Eski yönerge üzere tıklayın.

Kullanılmamış yönerge için tıklayın.

Share: