5 Kamu kurumu 384 personel takanak

Sayıştay,BDDK ve 3 darülfünun çokça sayıda personel kabul etmek için ilana daha çok

Gazi Üniversitesi Akademisyen ve Elemanı Kurum İlanı

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 237 akademik personel matlup. Akıbet başvuru tarihi 17 mayıs 2022

Gazi Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Gazi ilanı detayları üzere tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Tedrisat Elemanı Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Tedris Elemanı 19 akademik personel takanak. Sonuç müracaat tarihi 13 mayıs 2022

Boğaziçi Üniversitesi ilanı detayları amacıyla tıklayınız

Bursa Uludağ Üniversitesi Akademisyen ve Elemanı Çalım İlanı

Bursa Uludağ Üniversitesi Akademisyen ve Elemanı 83 akademik personel matlup. Sonuç başvuru tarihi 13 mayıs 2022

Uludağ Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

BDDK, 20 bilirkişi yardımcısı alacak

BDDK, 20 bilirkişi yardımcısı alacak. Sonuç başvuru tarihi 13 mayıs 2022

Memurlar.net car sayfasına yankılanmak amacıyla tıklayınız

Sayıştay 25 kontrolör yardımcısı takanak

KAPAT X

Sayıştay 25 kontrolcü yardımcısı takanak. Serencam başvuru tarihi 26 mayıs 2022

Memurlar.net car sayfasına ulaşmak için tıklayınız

Share: