Memurun basamak yükselmesinin maaşına etkisi

Memurun bulunduğu kademe her antlaşma maaşını etkiler mi? Evre yükselmesi mi yoksa paye ilerlemesi mi? Merhale yükselmesi memurların maaşını ve sair ödeme kalemlerini bittabi etkiler? İşte bu vb. soruların cevaplarını okuyucularımızla paylaşacağız.

Evre yükselmesi memurun unvanına bakarak maaşını ayrımlı oranlarda etkiler

Merhale yükselmesi memurların maaşlarını etkileyen bildirme mefret unsurlardan birisidir. Gâh hallerde bire bir durumda olup da daha efdal derecede bulunanların elan bağan derecede bulunanlarla tıpkı ücreti aldıkları bile görülmektedir(657/45 md.).

Bu bağlamda memurun bulunduğu aşama (kadro ve müktesep adalet aylık derecesi); istisnalar aut eklenmiş göstergeyi yükseltir, mülhak ödemeyi arttırır, ödenecek yolluk tutarını etkiler, hususi hizmet tazminatını arttırır, sunma önemlisi birlikte mütekait maaşı ile mütekait ikramiyesini etkiler son yerine da 666 dar KHK layıkıyla kâh memurin için muteber sevap göstergesi ve ödence göstergesini etkiler. Tekrar makam tazminatlı görevler amacıyla 1’inci derecenin az çok önemi olduğu üzere 2 nci dereceden 1’inci dereceye yükselinmesi maaşta makro artışlar sağlar (666 mahdut KHK ile alay malay aylık kalemleri farklılaştığı amacıyla aylık açısından rahat tazminatının önemi kalmamıştır). Sonuç namına dahi grup derecesi 1-3. derecelerde bulunan memurin amacıyla önemli ayrıcalıklar sağlayan yeşil pasaport almaya imkan sağlar. Burada izah etmemiz müstelzim eke ayrımsız husus ise 657 sınırlanmış Kanun’un 45’inci maddesinde meydan alan durumun aut olduğunun bilinmesidir. Bu maddenin detaylarına elan evvel bu köşede vadi verildiği amacıyla şuan detaylarına çalmak istemiyoruz.

Evre yükselmesinde testis ekip uygulaması

Elan geçmiş yazılarımızda testis grup uygulamasını detaylarıyla incelediğimiz üzere bu hususa ezcümle saha vereceğiz. Er Bezi kadronun dayanağı 657 az Kanun’un 68/B maddesi olup, buna göre Eğitim Bilimi ve Öğretim Hizmetleri ile Keyif Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4’üncü derecelerindeki kadrolarına, basamak yükselmesindeki müddet kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre henüz aşağıdaki derecelerden nasıp yapılabilmektedir.

Esasen bu maddede hangi hizmetlerin torba kadroda dikkate alınacağı ve atanmak amacıyla muktezi olan şartlara vadi verilmiştir. Memurun maaşı üzerinde genişlik fazla etkisi olan adım yükselmesi uygulaması husye kadrodur. Memur unvanlı kadrolar amacıyla torba kadro uygulaması yapılamayacağını yorumlamak isteriz. Zira, mevcut uygulamada memurin amacıyla 5’inci dereceden yukarı dereceler amacıyla kadro ihdas edilememiştir.

Mecburi mertebe yükselmesi ve kademe aşama ilerlemesi

Tahsil durumuna ve hizmet sınıfına göre memurin, 657 dar Kanun’un 36’ncı maddesinde belirtilen paye ve kademeden göreve başlatılırlar. Elan sonra memurlar, alışılagelen şartlarda seçkin sene üzere 1 etap ilerlemesi ve seçkin üç yıl ortamında da bir adım yükselmesi alırlar. Merhale amacıyla yükselme ifadesi, merhale amacıyla de çoğalma ifadesi kullanılmaktadır.

Merhale yükselmesinde yersiz kadro olması kayıt mıdır?

657 sınırlanmış Kanun’un 67’nci maddesi basamak yükselmesinde abes kadro şartını kaldırmıştır. Buna göre, sair şartları taşımakla birlikte ense derecelerde takım olmadığı üzere evre yükselmesi yapamayan memurların müktesep hak aylıkları, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla nehiy etmekte oldukları kadroların kayırıcı derecelerine yükseltilmektedir. Fakat, 657 mahdut Kanun’un 68/B maddesinde düzenlenen ve memurin amacıyla ‘torba kadro’ uygulaması olarak bilinen basamak yükselmesinde abes kol şartı aranmaktadır.

Adım yükselmesinin aylıklara katkısı büyüktür

Torba kol ile aşama yükselmesi işleyen memurun bakım sınıflarına bakarak, özel hizmet tazminatı, eklenmiş ödemesi, sevap ve ödence göstergesi ile ilişik göstergesinde meydana mevrut artım maaşa nazik sıklet yapmaktadır.

666 mahdut KHK sonrasında aşama yükselmesi, memurların maaşlarını artıran yer cesim unsurlardan biri haline gelmiştir. Bu nedenle torba grup az çok muhteşem ağıl gelmiştir. Etap yükselmesi, memurun göstergesini, mülhak göstergesini, ek ödemesini, özel bakım tazminatını zımnında da tekaüt maaşını ve ikramiyesini arttırmaktadır. Elan öncede bu köşeden belirtmiş olduğumuz için, yurtdışına çıkma memurun pasaportunun rengini de etkilemektedir. Yani ekip derecesi 1-3. derecelerde bulunan memurin, yeşil pasaport alabiliyor ve dar dışına çıkışta üstelik heybetli kolaylıklar sağlayabiliyorlar.

KAPAT X

Basamak yükselmesinde amirin takdir yetkisi olmamakla birlikte husye kadro uygulamasında amirin takdir yetkisi oldukça fazladır. Fakat, bu takdir hakkı bıkılmayan değildir. Şayet eşitler beyninde bir ölçüt olmaksızın takdir yetkisi kullanılırsa karar denetimiyle testis kadro alınabilmektedir. Bütün şartları kıymet olan iki müfettişten veya uzmandan birisine husye ekip uygulanıp diğerine uygulanmıyorsa husye kol karar kararıyla alınabilmektedir.

A kurumunda denetmen olarak fariza yapan, 10 almanak hizmeti ve 5-2. derecede bulunan bire bir Müfettiş idarenin takdiriyle 1/1′- inci basamaklı müfettiş kadrosuna atanmıştır. Bu müfettişin maaşında yaklaşık adına 782 TL artım olacağını söyleyebiliriz.

Şöyle kim; 5/2. derece ve kademede mevcut bir denetmen 666 çevrilmiş KHK layıkıyla 4.065 TL açık aylık almaktadır. Bu müfettişin 657 az Kanun’un 68/B maddesi göre 1/1′- inci basamaklı denetmen kadrosuna atanması halinde alacağı ücret 4.847 TL olacaktır. Aradaki ayırt ise tahminî 782 TL olacaktır.

Örnek: Dört almanak faziletli meslek mezunu VHKİ adına 5’inci dereceden maaş alan Ahmet Eş; 90 nişane üzerinden 658 teklik melfuf ifa alırken amiri akla yatkın görür da 3’üncü dereceli testis ekip verirse, 3’üncü dereceden mahiye ve 100 semptom üzerinden üstelik 731,48 TL ekleme ödeme almaya başlayacaktır. Maaştaki toplam fark ise; 5/1’inci dereceden maaş düz bir VHKİ 2078,34 TL tutarında net aylık alırken 3/1’inci dereceden aylık düz benzeri VHKİ 2200,49 TL tutarında açık maaş alacaktır. Değişik unvanlar için testis kadronun maaşa etkisi daha erdemli olmaktadır.

Testis kol dışındaki etap yükselmesinin maaşa etkisi

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını görmek üzere tıklayınız.

Share: