4/C’linin hareket sonu tazminatından alacak kesilir mi?

Ankara 5. Vergi Mahkemesi, 657 mahdut Kanun’un 4/c maddesi mucibince arızi personel statüsünde çalışmakta iken emekliye ayrılan davacıya ödenen iş sonu tazminatından 4.312,43 TL gelir vergisi kesintisinin iadesi talebini içeren başvurunun reddine ilgilendiren işlemi fek etti.

Türk Terbiye Sen üyesi benzeri 4/C’li personel, emekliye ayrılmıştır. Emekliye ayrılan personele iş sonu tazminatı ödenmiş ancak iş sonu tazminatından dirimsel vergisi kesintisi yapılmıştır. Kesilen sağlık vergisinin iadesi talebiyle açılan davada, Ankara 5. Idrak Mahkemesinin 2016/1982 E., 2017/470 K. dar ve 31.03.2017 tarihli kararı ile bahsi güzeşte işlemin iptaline ve nahak yere yere kesilen gelir vergisinin iadesine değişmeyen verilmiştir.

Kararın gerekçesinde, gelişim sonu tazminatının bayrılık tazminatı sayılacağı, kıdem tazminatı kabul edilen hisse senedi sonu tazminatının dahi bayrılık tazminatında olduğu gibi dirimsel vergisinden ayrıcalı tutulması gerektiği belirtilmiştir.

4/C statüsünde fariza yapmakta iken, emekliye ayrılarak ya de çekilme ederek görevinden kural dışı olan ve namına ödenen gelişim sonu tazminatından dirimsel vergisi kesintisi yapıldığı için kanuni yollara müracaat etmek isteyenlerin; öncelikle kesintinin yapıldığı tarihten itibaren otuz günlük sorun açma süresi geçmemiş ise bu süre süresince araç olmaksızın rüşvet mahkemesinde sav açmaları, ülkü küşat süresi esbak ise hatanın düzeltilmesi için arzuhâl ile başvuru yaparak, bu başvuruya zıt karşılık gelmesi halinde Maliye Bakanlığı Dirimlik İdaresi Başkanlığına şikayet yoluna başvurmaları ve oradan dahi suratsız cevap geldiğinde, cevabın tebliğinden itibaren otuz gün içre algı mahkemesinde sevgili açmaları gerekmektedir.

Duruşma kararında işlemin iptaline esbabımucibe adına şu ifadelere düzlük verildi:

“Olayda, 657 çevrilmiş Kanun’un 4/c maddesi göre geçici personel namına görev işleyen davacının emeklilik süresinin dolması dolayısıyla yakınlar arasındaki bakım sözleşmesi sona evliya ve aksiyon sonu tazminatı ödenmiştir. Davacıya yapılan bu ifa; sözleşmeye konu faaliyet ilişkisinin sona ermesi üstüne civar tanıdık ayrımsız ifa olmakla birlikte, Gelir Vergisi Kanunu’nun 61 inci maddesinde tanımlanan sevap ve sevap sevgili ödemelerden sayılamayacağından Dirimsel Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin 1.fıkrasının 1.bendi mucibince sağlık vergisi kesintisi yapılması türlü bulunmamaktadır. Ayrımsız zamanda davacı geçici personel kendisine ayrımsız kesim ilişkisine dair namına istihdam edildiğinden, sözleşmenin sona ermesi dolayısıyla namına Kabine Karan uyarınca ödenen gelişim sonu tazminatının 4857 sayılı Kanun’un 112 nci maddesi göre bile bayrılık tazminatı sayılacağı, kıdem tazminatı akseptans edilen gelişim sonu tazminatının bile bayrılık tazminatında olduğu kadar sağlık vergisinden ayrık tutulması gerektiği halde davacıya ödenen aksiyon sonu tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılmasında hukuka ve yasaya uygunluk bulunmadığı serencam ve kanaatine varılmıştır.”

Mahkeme Kararına vurmak için tıklayınız.

Share: