Hatalı mahiye ödemesi nasıl vurdumduymaz öğrenim edilir?

Memura yapılan falsolu aylık ödemesi hangi usule bakarak tahsil edilir?

SORU: Ego …Devlet Hastanesinde 11 almanak hemşire ve 2004 temmuz ayından beri memurum.
2013 yilinda benim hiçbir bilgim olmadan %80 defolu adına sicilime islenmis. Ben birlikte bordomu hic kontrol etme gereksinimi duymamıştım. bugün bu şekilde defolu adına işlendiğini ve 2013 yılından beri dirimsel vergisi kesintisinin olmadığını öğrendim. demincek mutemet benden 4 almanak faiziyle bu arada kesintinin olacağını söyledi.defolu raporu astronomi ile alınan tahakküm benzeri ifade ve onların bu hatası yüzünden benden bu parayı talep ika hakları varmidir?ve ego bu durumda ne yapmalıyım?
Beni çabukça bilgilendirirseniz sevinirim

KARŞILIK: Bu çeşit işlemlerde mevzuat destek adına, 19/10/2006 tarihli ve 26324 dar Resmi Ceride yayımlanan Amme Zararlarının Tahsiline İlişkin Asıllar ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kullanılmaktadır.

AMME ZARARININ TEBLİĞİ VE İTİRAZ SÜRECİ

Buı yönetmeliğin “Amme zararından doğan alacağın tebliği ve takibi” antetli 10 uncu maddesinin 2 fıkrası şu şekildedir:

“(2) Kontrol, denetleme veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu zararı alacaklarının sorumlulara ve ilgililere tebliğ işlemlerine, 7 nci husus göre yapılacak istimara işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren ilkokul iş günü içerisinde başlanır. Tebliğde; borcun miktarı, sebebi, tekevvün tarihi, getiri ser tarihi, ifa yeri, yedi günce itiraz süresi, itiraz mercii belirtilerek, bahis konusu tutarın manifesto tarihinden itibaren aynı ay içerisinde ödenmesi istenir. İtiraz merkezde takip ihya birimince, taşrada ise takibe çıkışlı birimin en üst yöneticisince on çalışma günü içerisinde sonuçlandırılır. İtiraz ve itirazı istimara süresi bir mahiye ifa süresini etkilemez.”

MEMURUN AKSEPTANS ETMESİ DURUMUNDA, RIZAEN VE HAZAR ELIYLE TAHSİLAT YAPILIR

Kamu zararının rızaen nasıl ödeneceği ise yönetmeliğin “Rızaen ve bariş yolu ile tahsilat” antetli 13 üncü maddesinde düzenlenmiştir. İlgili husus şu şekildedir:

“(1) Amme zararından doğan alacaklar, sorumluları ve/yahut ilgilileri marifetiyle rızaen veya ilgilendiren mevzuat hükümleri çerçevesinde sulh eliyle ödenebilir.

(2) Oluştuğu devir itibarıyla onaltı yaşından kibar üzere belirleme edilen asgari ücretin tıpkı aylık brüt tutarının yarısını geçmeyen alacaklar, merkezde kayırıcı yöneticinin, taşrada ise idarenin en son yöneticisinin izni ve sorumlunun ve/yahut ilgilinin akseptans etmesi koşuluyla, deklerasyon tarihini izleyen aybaşından itibaren aylığından kesilerek rızaen öğrenim edilir.

(3) Bu tutarları aşan alacağın ödenmesinin ilişkin mevzuat çerçevesinde bariş yolu ile sağlanması halinde, bariş işleminin kesinleştiği tarihi izleyen aybaşından itibaren sorumlunun ve/veya ilgilinin aylığından kesilerek tahsil edilebilir.

(4) Aylıklardan yapılacak göz tutarı, sorumlulara ve/yahut ilgililere yapılan değme soy aylık, ivaz, remiks, ödence dahil bire bir mahiye net ödemelerinin dörtte birinden az, üçte birinden çokça imkânsız.”

TAKSİTLENDİRME GIBI

Yönetmeliğin 16. maddesinde, “Kamu zararından doğan alacaklarda taksitlendirme” düzenlenmiştir. İlgili bap şu şekildedir:

“(1) Kamu zararından doğan alacaklar, sorumluların ve/veya ilgililerin talebi konusunda kamu idaresince taksitlendirilebilir.

KAPAT X

(2) Taksitlendirme süresi maksimal ilkokul yıldır.

(3) Genel bütçe kapsamındaki amme idarelerinde taksitlendirme işlemleri, 8/1/1943 tarihli ve 4353 basit Kanunun ihtilafların bariş marifetiyle halline ilgili hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.”

DEĞERLENDİRME

Yukarıdaki mevzuat düzenlemelerini gelişigüzel değerlendirdiğimizde; yapılan tetkik ve denetleme sonucunda;

Haberiniz olmadan işlenmiş olsa da mahiye bilgilerinize engellilik indirimi girilerek (vebal ile birlikte olsa) ödemeniz müstelzim sağlık vergisinden belde yapılan aşkın ve boş ödemenin, faiziyle alay malay, sizden öğrenim edilmesinde mevzuat açısından tıpkısı sakınca bulunmamaktadır.

Ayrıca; Rızaen ve hazar yolu ile ödemeyi akseptans ederseniz bu yönetmelik kapsamında taksitlendirme seçeneğinden birlikte faydalanabilirsiniz.

Share: