4/C li personele katma ifa görüş yazısı

Milli Terbiye Bakanlığı bünyesinde, 657 çevrilmiş Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre istihdam edilen geçici personele, 01 Ev 2016 tarihinden itibaren 23/08/2015 tarihli ve 29454 mahdut Resmi Gazetede yayımlanan “Amme Görevlilerinin Geneline ve Bakım Kollarına Yönelik Finansal ve Içtimai Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönme Dolgun Sözleşmesinin” 24 üncü maddesine bakarak mülhak ifa yapılması gerektiği ve murafaa kararları gereği 375 dar Yasa Hükmünde Kararnamenin ekleme 9 uncu maddesi uyarınca ödenen melfuf ödemenin 31 Ara 2015 tarihinden sonraları ödeme yapılmamasıyla ilgilendiren Maliye Bakanlığı Bütçe ve Finansal Kontrol Umumi Müdürlüğünün 23.12.2015 günlü ve 80755325-105.05.07-10986 dar görüş yazısı;

Share: