399 sınırlanmış KHK’ya tabi sözleşmeli süreler, kazanılmış adalet aylığında değerlendirilir mi?

İstanbul Havza İdare Mahkemesi, 399 mahdut KHK’ya bağımlı adına sabık sözleşmeli hizmet sürelerinin, elan sonraları memurluğa atanan kişinin müktesep doğruluk aylığında değerlendirilebileceğine değişmeyen verdi.

PTT’dahi, 399 basit KHK’ya abi adına kontratlı çalışan tıpkı kişi daha sonradan İşkur’a, oradan da SGK’ya geçmiştir.

Bu personel, PTT’birlikte geçen 399’a bağımlı kontratlı hizmet sürelerinin müktesep adalet mahiye süresinde değerlendirilmesi amacıyla SGK’ya başvurmuş ve fakat talebi reddedilmiştir.

657 sınırlanmış Kanunun 36. maddesinde “6Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına bakarak sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, kontratlı kendisine geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için aynı derece ilerlemesi ve seçkin üç yıl üzere tıpkısı aşama yükselmesi taşınmak kanalıyla değerlendirilir.” hükmü vadi almakta olup, 399’a bağımlı hizmetler bu tazammun girmemektedir.

Değişik taraftan 399 basit KHK’nın 5. maddesinde şu hâkimiyet saha almaktadır:

“1 mahdut cetvelde meydan alan sair kadrolara umumi heyet kararı ile atama yapılır. Idare kurulları bu yetkilerini sınırlarını yıldızlı belirlemek kaydıyla devredebilirler.

Birinci fıkra uyarınca yapılacak atamalarda girişim ve bağlı ortaklıklarda kontratlı statüde sabık hizmetler vazifeli statüsünde önceki kabil değerlendirilir”

Bu hükme bakarak, 399 az KHK’ya bağımlı bir kamu kurumunda kontratlı personel görevli kadrolarına atanabilmektedir, bu halde sözleşmeli görevde sabık süreler memurlukta geçmiş sayılmaktadır.

Açılan davada İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, bu hükmün diğer amme kurumlarına işyar yerine güzeşte personele de uygulanabileceği yönünde karar vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI

Share: