Yıldız Bilimi raporu alınca Toprak Bakım Tazminatı kesilir mi?

Orak Ayı ayında rapor düz bire bir ebenin bölge tazminatı 6 kamer bilahare kesilmiştir. Bu aplikasyon akilane mudur?

ISTIFHAM: İyi Eyyam; Çap hastanesinde lavta namına çalışıyorum. Ego güzeşte yıl temmuz ayında 1 kamer heyet raporu almıştım. Bu rapora göre 6 kamer bilahare ocak ayında kesim hizmet tazminatımın bütünü kesildi.

Bir Numara sorum mıntıka hizmet tazminatı gök bilimi raporunda kesilebiliyor mu?

İkinci sorumluluk ise 6 kamer sonradan kesilmesi makul mu? Teşekkürname ederim.

KARŞILIK: Fehamet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında; kalkınmada öncelikli yerler 7 bölgeye şaz ve bu yerlerde görev eden “Ustalık Hizmetler Sınıfı” ile “Sağlık Hizmetleri” personeline, bu yerlerde fiilen fariza yapacakları sürelerde, ilişik havza üzere TABELA-I de sınırlı olan ilişik özel hizmet tazminatı oranında ödeme yapılacağı hükmü yer almaktadır.

TABLO-I

SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI

Eklenmiş Ödence Oranları (%)

1.Mıntıka

2.Kesim

3.Havza

4.Havza

5.Mıntıka

6.Bölge

7.Havza

Klinik Şefi, Klinik Önder Yardımcısı, Başasistan, Eksper Tabip

10

30

40

50

60

75

90

Araştırma Görevlisi Otacı, Pratisyen Otacı, Tıpta Eksperlik Tüzüğünde belirtilen dallarda eksperlik belgesi alanlarla bire bir dallarda doktora yapmış olanlar

8

15

20

25

30

40

50

Veteriner Hekim, Eksper Baytar Doktor

10

20

25

40

50

60

70

Dişçi

8

15

20

25

30

40

45

Eczacı ve yukarıda sıfır mesleksel yükseköğrenim süresi yeryüzü birkaç 4 yıl olanlar

6

10

15

20

25

30

35

Yukarıda sıfır mesleksel yükseköğrenim süresi 4 yıldan beş altı olanlar

6

10

13

16

19

22

25

Ortaöğretim dengi mesleki öğrenim görmüş olanlar

5

10

12

14

16

18

20

Ortaokul dengi mesleki tahsil görmüş olanlar

3

5

7

9

11

13

15

Nahiye Bakım Tazminatı Hangi Durumlarda Kesilir

Celal Memurlarına Ödenecek Bindirim Ve Tazminatlara İlişkin Karar’ın 6.maddesinde; Bindirim ve tazminatların ödenebilmesi için, personelin, kadro unvanı ile kariyer ve yürüttüğü görevin gerektirdiği hizmetleri kanunların öngördüğü vaziyetler gizli dinmek üzere çalışarak yapması zorunludur.

İlgili Kararın 7. maddesinde Çalışarak bölgede çalışılan süre, göreve başlama ile görevden infirak tarihleri arasında güzeşte süre olup, bu süreye aşağıda aziz süreler karışma edilmez.

1) Vade müddetin boyunca,

2) Bakım içi eğitim bilimi, seminer, kurs ve geçici görevle havza dışında 10 günden aşkın ayrımsız müddet ile görevlendirme hallerinde, bu sürelerin tamamı; 10 gün ve elan gelişmemiş mütemadi görevlendirmelerin toplamının ayrımsız yılda 30 günü aşması halinde ise aşan kısmı,

3) Çor izni, tatil ve tebdilihava sürelerince (görevin yapılması sırasında yahut görevden yağlık olduğunun amirlerince onaylanması neredeyse hastalanan, yaralanan, kazaya uğrayan ve sakatlananların tedavi ve çor izni süreleri hariç),

4) Kulp izinlerinde

5) Daraç dışı geçici görevlendirme sürelerince,

6) Görevden uzaklaştırılma, gözaltına alınma, açığa alınma ve tutuklanma sürelerince

DEĞERLENDİRME

KAPAT X

Yıldız Bilimi Raporunuz;

a-) İş durumunda meydana gelen (hareket kazası) ilçe sonucu alındı ise; bu uzanım fiilen himmet sürelerinden sayılır ve nahiye bakım tazminatınızdan göz yapılmaz.

b-)İş kazası sonucu değilse; bu boyut fiilen faaliyet sürelerinden sayılmadığı üzere toprak bakım tazminatınızdan göz yapılır.

Bu kopukluk iznin sona erdiği önceki maaş ödemenize yansıtılmalı, ileriki aylarda bu kesintinin yapılmaması gerektiği, fakat raporunuzun ilgilendiren birimlere geç ulaşmasından ortalık, kesintinin elan ahir aylarda mamul olabileceği değerlendirilmektedir.

Share: