2021/2 merkezi KPSS yerleştirmesi için proses başladı

Iş ve Içtimai Düzenlilik Bakanlığının Eş ayında yayımladığı duyuruya bakarak amme kurumlarının 2021/2 KPSS tercih kılavuzunda yer alacak kadroları bildirme işlemleri 4 Teşrinievvel 2021 ila 19 Son Teşrin 2021 tarihleri ortada yapılacak.

Bilindiği için, 2020 KPSS puanlarının kullanılabildiği merkezi görevli yerleştirmeleri yılda iki öğün yapılmaktadır. İlk sistem Temmuz ayında, ikinci dolap ise umumi kendisine Meyan ayında yapılmaktadır.

İlk merkezi al olan 2021/1 KPSS tercih işlemlerinde 1027 kadro ve vaziyet meydan almış, 70 bin namzet tercih işlemlerine katılmıştı.

İkinci merkezi yerleştirmeye tercihlerin alınması ise Düzentileme ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayımladığı takvime göre 22 ila 29 Mabeyin 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kamu kurumlarının 2021/2 merkezi KPSS yerleştirmesinde kayran takanak kadroları, SBB’ye sunu işlemleri ise 4 Ilk Teşrin ila 19 Son Teşrin 2021 tarihleri arasında yapılacak. Strateji ve Bütçe Başkanlığının bu konuda benzeri duyuru yayımlaması durumunda olacaktır.

Share: