YÖKDİL, öğretim üyesi atamalarında dahi muteber mi?

Yükseköğretim Kurulu, YÖKDİL sınavının öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atamalarda ek şart olarak istenilen açacak şartında de muteber olduğuna değişmeyen verdi.

Hatırlanacağı amacıyla, YÖKDİL sınavının;

-öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda (Asistan, Öğretim Yardımcısı, Lektör, Ehlivukuf, Dil)

-Erdemli lisans ve doktora öğrencisi başlamak üzere üniversitelere yapılan başvurularda,

-Doçentlik sınavına başvurularda,

-Yabancı dille terbiye yapılan üniversitelerde aranan vasıta kriterlerinde,

muteber olduğuna değişmeyen verildiğini 07 Küçük Ay 2017 günlü haberimizde rapor etmiştik.

Fakat, bu kararda tekmil ifade edilmediği için üniversitelerin 2547 dar Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 25 ve 26 ncı maddeleri uyarınca atama yaptığı akademisyen kadrolarında eklenmiş şart namına aradığı yabancı açacak puanı şartında YÖKDİL’in muteber olup olmadığı hususunda duraksama oluşmuştu.

Bundan hava, Yükseköğretim Yerleşmiş 05 Nisan 2017 tarihli toplantısında aldığı kararla yükseköğretim kurumlarınca Müderris, Doçent ve Apotr Doçent kadrolarına nasıp yapılabilmesi üzere eklenmiş koşul namına matlup ecnebi vesile puanı şartında YÖKDİL’in da YDS kabilinden geçerli olduğuna karar verdi.

İŞTE YÖK YAZISI :

Share: