Yasa ödüllendiriyor kurumlar cezalandırıyor

657 mahdut Kanunun ödüllendirdiği memurin, amme kurumlarınca cezalandırılıyor.

Çap memurlarının efdal lisans veya doktora yapmaları 657 basit Kanunun 36 ncı maddesinde arttırma evre ve kademelerle ödüllendirilmektedir. Ancak, 657 çevrilmiş Kanunun ayrımsız maddesinin ödüllendirdiği ululuk memurunu apayrı tıpkısı maddesi cezalandırıyor. Somurtkan amma maalesef buut hakeza. Bu konuda yaşan sorunu ve çözüm öenerisini açıklamaya çalışacağız.

Yüksek lisans ve doktora yapmayı ödüllendiren ahkâm

657 mahdut Kanunun 36 ncı maddesinde düz düzlük ahkâm:

Memurluğa girmeden ilk yahut memuriyetleri sırasında erdemli öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla faziletkâr öğrenim kurumlarında bildirme birkaç bire bir yıl ilave tahsil yaparak lisans üstü duygu sertifikası alanlara aynı adım ilerlemesi, tıpta eksperlik belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bire bir derece yükselmesi uygulanır.

Master derecesini alıp ayrımsız rütbe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgilendiren tahsil dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır.

Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversitede işyar iken kazananlara ayrımsız evre, diğer memuriyetlerde iken bu unvanı kazananlara iki adım ilerlemesi uygulanır.

Erdemli lisans ve doktora yapmayı cezalandıran hükümler

Bire Bir kamu kurumunda görevli olarak çalışıyorum. Doktora için günün mukannen saatlerinde idari cevaz kullanabilir miyim?

Memurların yer nazik sıkıntılarından birisi de doktora ve erdemli lisans eğitimi üzere izin sorunudur. 657 sınırlanmış Izzet Memurları Kanununun 102’nci maddesinde yıllık izin, 104’üncü maddesinde mazaret izni, 105’inci maddesinde hastalık ve refakat izni ve 108’inci maddesinde birlikte aylıksız müsaade düzenlenmiştir.

Sonuçta 657 sayılı Kanunda izinle ilgili olarak bahis konusu maddelerde tamlanan hükümler dışında doktora vb. eğitimler amacıyla emek saatleri içerisinde cevaz verilmesini düzenleyen temas hâkimiyet bulunmamaktadır. Ayrıca, 657 sınırlanmış Kanunda idari cevaz adı altında herhangi bir izne üstelik kayran verilmemiştir. Aplikasyon, bu tür vaziyetler üzere müsaade verilmesini zorunlu kılmaktadır. Çünkü, benzeri tarafta cereyan üzere müsaade talip görevli, başka tarafta mevzuatta yerini bulamayan ayrımsız mir, öteki tarafta üstelik mevzuat dışına çıkılarak verilen tıpkısı müsaade mevcuttur.

O devir sav zahir çözülecek ve çözüm amacıyla hangi yapılmalı?

Bu bahis ya kanuncu değişiklikle çözülecek evet da çıkarılacak Başbakanlık Genelgesiyle bilcümle kamu kurumları rahatlatılacak ve memurlarla amirler yüz yüze gelmekten kurtulacak. Hem memurken doktora ve faziletkâr lisans ika heveslendirme edilip hem da inatçı yönde düzenlemeleri kimse izah edemez. Elbette bu konuyu görevli sendikalarının da gündemde tutması gerekmektedir. Bu konuda Çap Personel Başkanlığından sorumlu olan sayın Faruk Çelik’in birlikte mukteza çalışmaların yapılması yönünde adım atması gerekiyor. Sonunda bürokratlarına vereceği istek sorunun çözümünde yüce tıpkısı kadem olacaktır. Eğer bu konuda personel reformu beklenecek olursa çözümün apayrı aynı bahara kalacağı unutulmamalıdır. İnşallah özge önerilerimiz gibi bu önerilerimizde buzdolabında dulda altına alınmaz.

 

Share: