Dikkat! Geliştirme ödeneği kendi kendine kalkacak

Gâh üniversitelerde ödenmekte olan ihya ödeneği, 31/12/2014 tarihinde kendiliğinden yerine kalkacak

Ara Sıra üniversitelerde ödenmekte olan geliştirme ödeneği, 31/12/2014 tarihinde spontane adına kalkacak.

2005 SONRASINDA KURULAN ÜNİVERSİTELER

Geliştirme ödeneği, 2005 yılında, akademisyenlerin mahiye unsurları arasına girdi. Ancak bu ivaz, arızi ayrımsız ifa olarak düşünüldü. Geliştirme ödeneğinin geçici benzeri ifa türü olduğu, 2005 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının 9. maddesinde bulutsuz adına saha aldı. Bu bap şu şekildedir:

“Yön 9- Bu Kararın meriyet tarihinden sonra çalışarak eğitim-öğretime başlayan yükseköğretim kurumlarında görevli tedris elemanlarına ödenen ihya ödeneğine, çalışarak terbiye-öğretim faaliyetine başlanıldığı tarihi strateji eden aybaşından itibaren onbeşinci yılın böylece son verilir.”

Bu özellik, 2005 yılından bilahare yetişek öğretime başlayan üniversiteleri ilgilendirmektedir. Yön çokça belirtik bir şekilde, bu ödemenin 15. yılın böylelikle sona ereceğini öngörmektedir.

2005 ÖNCESİNDE KURULMUŞ ÜNİVERSİTELER

2005 öncesi kurulan üniversitelerde ise pekâlâ tıpkısı uygulama olacağı geçici 2. maddede düzenlenmiştir. Bu yön şu şekildedir:

“Eğreti Yön 2Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih bakımından dolaşık cetvelde belirtilen yerlerde yetişek-öğretime bitmeme eden yükseköğretim kurumları ile bu yükseköğretim kurumlarından Kararın meriyet tarihinden sonra iskân yerleri değişen yükseköğretim kurumlarında işyar talim elemanlarına, geliştirme ödeneği ödenmesine 15/12/2014 tarihinde akıbet verilir. Fakat, anılan tarih bakımından fiilen yetişek-öğretime başlanıldığı tarihten itibaren onbeş yılı doldurmayan yükseköğretim kurumlarında, onbeşinci yılın sonuna büyüklüğünde bu ödeneğin ödenmesine bitmeme edilir.”

Bu maddeye bakarak bile, 2005 öncesinde kurulmuş ve terbiye hayatına başlamış üniversitelerde, bu ödeneğin ödenmesinde 15. yıla bakılacaktır. 15/12/2014 tarihi itibariyle yetişek öğretimde 15. yılını dolduran üniversitelerde, bu ödeneğin verilmesine akıbet verilecektir.

bir örnek verecek olursak: İnönü Üniversitesi 2005 yılı öncesinde, 1976 yılında kurulmuştur. Bu darülfünun, kuruluşundan bu yana 15. yılını doldurduğu amacıyla, 15/12/2014 tarihi itibariyle bu üniversitede çalışanların geliştirme ödeneği kesilecektir.

HANGI YAPILMALI?

Akademisyenler remiks beklerken, yeryüzü yetişkin aylık unsurlarından birisi olan ihya ödeneğinin kaldırılacak olmasını anca tahmin ediyoruzki kimse kabul etmez. Bu nedenle, Geliştirme ödeneğine dair kararın 9 ve eğreti 2. maddelerinin iptalinde yarar bulunmaktadır. Şuan için bu konudan ne sendikaların, ne YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya’nın hangi da üniversitelerde müteharrik akademisyenlerin haberi bulunmamaktadır. YÖK’ün Maliye Bakanlığını bilgilendirerek, Hükûmet kararı çıkarılmasına önderlik etmesi gerekmektedir. Gökhan Çetinsaya’nın süreçle ilişkin kendisine bir bilgilendirme yapmasında kâr bulunmaktadır.

Geliştirme Ödeneğinin son zifos

Share: