Toplum Yararına Programı (TYP) 2022’de sona erecek

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyete Yararına Programının (TYP) 1 Karı 2022’den itibaren çabucak kıran, salgın ve ivedili format dönemlerinde arızi yerine uygulanacağını açıkladı.

Cemiyet Yararına Izlence (TYP) 12/03/2013 tarih ve 28585 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Canlı İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin dördüncü bölümünde düzenlenmiştir.

TYP, işsizliğin kısık olduğu dönemlerde yahut yerlerde, istihdamında pürüz çekilen işsizlerin say yordam ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara eğreti dirimsel desteği tedarik etmek üzere İŞKUR aracılığıyla geçerli maliyeti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan bir etken işgücü piyasası programıdır.

Memurlar.net’in edindiği bilgilere göre, İŞKUR Genel Müdürlüğü, 21 ilk teşrin 2021 tarihinde tüm amme kurumlarına bir alfabe göndererek, bitmeme eden programlar dünya olmak amacıyla, 01.01.2022 tarihinden itibaren TYP’nin çabucak afet, müstevli ve evgin kapsam dönemlerinde, ilişik kamu hizmetlerinin aksamasını önleyecek şekilde ve eğreti süreyle desteklenmesi amacıyla uygulanacağını belirtmiştir.

İşkur, kamu çekicilik ve kuruluşlarının süreklilik sunma eden hizmetlerinin bu ebat dışında olduğunu vurgulamış, 2022 bütçe çalışmalarının yapıldığı bu süreçte amme çalım ve kuruluşlarının süreklilik yeryüzü fail görevlerini gerçekleştirecek personelin, kamu alım kuruluşlarının özlük bütçeleri dahilinde planlamalarının makul olacağı belirtilmiştir.

Share: