Sözleşmeli personelin ücretsiz doğum izni hakkı var mı?

Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Melfuf 1 maddesine göre 4/B’li kontratlı personelin ücretsiz doğum izni hakkı bulunmaktadır.

ISTIFHAM:Merhabalar. 45/A evet göre atanan 4+2 ye tabi 4b lilerin doğumdan bilahare ücretsiz cevaz hakkı var mıdır? Teşekkürler

KARŞILIK: 663 az Afiyet Bakanlığı ve Vabeste Kuruluşlarının Düzenleme ve Görevleri Karşı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Sözleşmeli esenlik personeli istihdamı” başlıklı 45/A maddesinin 1. 3. ve 4. bendleri aşağıdaki şekildedir.

(1) Bakanlık ve sınırlanmış kuruluşları, hat teşkilatları dünya doğmak amacıyla ve öncelikle personel istihdamında gravite çekilen yerlerde, 657 sayılı Celal Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince ait mevzuatı gereği ad çekme ile ataması öngörülenler dışında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye yapışık cetvellerde Keyif Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında meydan alan unvanlarla ara sınav edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla kontratlı personel istihdam edebilir.

(3) Bu madde göre atanan kontratlı sağlık personeli dört yıl süreyle eksantrik benzeri yere atanamaz. Eş birliği mazeretine sadık kayran değiştirmelerde bu yön layıkıyla istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Ancak sözleşmeli keyif personelinin bulunduğu ilde bir sene fariza yapması ve vizeli gidiş bulunması durumunda; eşlerin herhangi bir ikisinin bile Vekillik ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli yahut eşlerden birinin kontratlı, diğerinin Nezaret ve mecbur kuruluşlarında yahut başka tıpkısı kamu hava veya kuruluşunda amelî statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının henüz aşkın olduğu yere atamaları yapılabilir.

(4) Kontratlı sağlık personelinden dört almanak emek süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sınırlanmış Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, tıpkı yerde genişlik bir iki iki sene elan görev yapar, bunlar karşı namzetlik hükümleri uygulanmaz.

Değerlendirme:

663 basit KHK’nın 45/A maddesine bakarak istihdam edilen kamu personeli önceki 4 sene 657/4-B maddesine takip fail iki sene ise 657/4-A maddesine tabidir. Ancak iki konuda ayrımlı ahkâm uygulanır. Birincisi zorunlu yerine bulunduğu yerde fariza yapma ikincisi ise aile birliği konusudur. Bir eksantrik deyişle bulunduğu yerde 4+2 sene zorunlu yerine fariza yapması ve aile birliğine ait ahkâm dışında bu personellere önceki dört sene 657/4-B ve takip eden iki yıl 657/4-A hükümleri uygulanır.

Ancak 657/4-B’li personelin haklarını düzenleyen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar“ın Mülhak-1 maddesi aşağıdaki şekildedir.

Katma Bap 1- Baştan Hizmete Alınma

Tevellüt ve askerlik sebebiyle bakım sözleşmesi feshedilen kontratlı personelin pozisyonu hafi tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda baştan hizmete alınır. Fakat yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi cihetiyle gelişim sonu tazminatı almamış bulunması,

b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, veladet izninin bitiminden itibaren sunma geç benzeri yıl; askeriye cihetiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren sunma geç otuz dönem zarfında yeniden istihdam yapılmak için ayrıldığı kurumuna bağlanmış talepte bulunması,

gerekmektedir. Kurumlar, mukayyet talebi strateji fail genişlik geç otuz çağ ortamında ilgilileri istihdam ederler.

Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak inikat eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.”

KAPAT X

Buna bakarak 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine bakarak istihdam edilen personelin eş olduğu mevlit sonrası ücretsiz cevaz hakkı 657 mahdut Kanunun 4/B maddesine bakarak istihdam edilen personele tanınmamakla alay malay, mevlit cihetiyle sözleşmesi feshedilenler tevellüt izninin bitiminden itibaren benzeri sene içerisinde başvurmaları yerinde yazılmış taleplerinden itibaren 30 periyot içerisinde baştan istihdam edilir.

Share: