Sök Denizcilik’ten Brezilya’dan gelen gemi için açıklama

İzmir’in Aliağa ilçesinde elektrik gösteren Sök Denizcilik şirketi, söküm işi için devraldıkları Brezilya donanmasına ilişkin uçak gemisi “NAe Sao Paulo”ya ilişkin izah yaptı.

Açıklamada, yalnızca Avrupa Birliği Yer Komisyonunun uygun gördüğü ve izin verdiği gemi söküm tesislerinin katılımıyla yapılan ve 12 April 2021’bile sonuçlanan ihaleyle, Brezilya ve Fransa otoritelerinin makul görmesiyle gemiyi Sök Denizciliğin devraldığı kaydedildi.

Geminin faziletli miktarda asbest içerdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı savunulan açıklamada, şunlara meydan verildi:

“Uluslararası akreditasyona sahip hür teftiş firmalarının yapmış olduğu birçok inceleme ve analizler sonucunda, temelsiz bilgilere binaen Sao Paulo gemisi özelinde kanıt edilen kaya lifi oranlarının gerçeği yansıtmadığı belgelendirilmiş ve ülkemiz ile Brezilya yetkili kurumlarına vacip vesaik, raporlar ve analizler sunulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Belde, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulan 4 Haziran 2021 tarihli, WO-16862-GG numaralı Atılan Envanter raporu sonucu, Sao Paulo gemisi için tez edilen efdal miktardaki taş pamuğu oranlarının esassız olduğunu kanıtlamaktadır.”

– “Radyasyon incelemesi bile yapıldı”

Işıma üzerine yapılan iddialara de değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Aranjman Kurumu yönergeleri doğrultusundaki eksiksiz araştırmalar, arsıulusal akreditasyona cemaat ve Türkiye Cumhuriyeti Çekirdeksel Aranjman Kurumu musaddak bağımsız milletvekili tıpkısı firma yoluyla durumunda yapılmış olup, çözümleme ve raporlar 13 Ilk Teşrin 2021 günlü radyasyon takdir raporu ile Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Aranjman Kurumunun değerlendirilmesine sunulmuştur. Nükleer Düzenleme Kurumu, zaruri incelemeleri yaptıktan sonradan 25 Ekim 2022 tarihli verdiği kuruntu yazısı ile Sao Paulo gemisinin ülkemize getirilmesinde ve sökülmesinde radyolojik açıdan ayrımsız sakınca bulunmadığını değerlendirmiş olup, ilişkin kurumlara bu görüşü yazılı olarak bildirmiştir. Sao Paulo gemisinin ülkemize varışı sonucunda yapılacak olan Radyasyon ve Atılmış Envanter incelemesi, geminin varışı öncesinde sunulmuş olan ifade ve analizlerin teyidi için gerçekleşecek olup, sefine söküm tesislerine mevrut yekpare gemiler üzere makbul olan ve Türkiye Cumhuriyeti Belde, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kontrolünde yapılan rutin tıpkısı uygulamadır.”

– “Içtimai kaygıyı değerlendirmeye alıyoruz”

Sök Denizciliğin yıllardır sektörde hareketlilik gösterdiği ve basında çıkacak olan seçme çeşit bilgi, argüman ve sosyal kaygıyı değerlendirmeye aldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Sivil topluluk kuruluşlarının ve basın organlarının akıllıca çabalarını ölçüm ediyor ve projenin çevreye aynı engel teşekkül etmeden liyakatli bire bir şekilde tamamlanması amacıyla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu nedenle, eksiltme 12 Nisan 2021 tarihinde sonuçlanmış olsa dahi kestirmece 8 kamer süren detaylı denetlemeler, açık çözümleme ve anlatım sonuçları elimize ulaşmadan Sao Paulo gemisinin ülkemize getirilmesi ile ait firmamız marifetiyle değme resmi başvuruda bulunulmadı. Basel Sözleşmesi çerçevesinde yapılan müracaat, Atılmış Envanter Raporu ve Işınım Ölçüm Sonuçları firmamıza ulaştıktan sonraları, 21 Meyan 2021 tarihinde yapılmıştır.”

– “Firmamız kurallara ve yasalara akla yatkın söküm işlemi yapıyor”

Açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

“Kimsenin şüphesi olmasın ki ayrıntılı yıllardır bu sektörde firmamız hevesli anlamda kurallara ve yasalara akla yatkın şekilde atılmış yönetimi ve söküm işlemleri yapılmakta umum faaliyetlerimiz Mekân, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vasıtasıyla taharri edilmektedir. Hurda gemi bünyelerinde envanter raporlarıyla yeri ve kestirmece miktarı tespit edilen kaya lifi mahallin bulunduğu yerin sökümü öncesinde yetkilendirilmiş asbest çalım ve firmaları uzmanı nezaretinde kaya lifi söküm çalışanları tarafından yapılır. Söküm öncesinde asbest bulunan mevzi karantinaya alınır. Söküm esnasında toplanan taş pamuğu atıkları çekicilik geçirmeyen torbalara alınarak ağızları bağlanır. Lisanslı araçlarla ahenkli depolama tesislerine gönderilir. Söküm çalışmalarında tek giyimlik elbiseler, teneffüs maskeleri kullanılır. Bütün süreç, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Aranjman Kurumu ve Brezilya Belde Enstitüsü ile Basel Konvansiyonu’na akla yatkın namına ilerlemektedir.”

Share: