Rektör yardımcısının kızı yavuklu sınavda birinci oldu mu?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ahbaplık Fakültesi Araştırma Görevlisi gelgel sonuçlarında şeffaflık ilkesi uyarınca sınava giren kül adayların sonuçları car edilmeli!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi aracılığıyla 25 Son Teşrin 2020 tarihinde Hususiyet Fakültesinde istihdam edilmek amacıyla 21 adet Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir. söz konusu kadroya yapılan başvurular neticesinde, yavuklu sınava girecek adaylara dair civar değerlendirme sonuçları 18 Açıklık 2020 haset duyurulmuştur.

Yapılan namzet sınavlardan sonra antre sınavı sonuçları ise 04 Familya 2021 günü kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Sınav sonuçlarını incelediğimizde, ilgili üniversitenin yalnızca kazanan anne adaylar ile sakınma adayların notlarını paylaştığı, sınava giren özge adayların notlarını kamuoyuna car etmediği görülmektedir.

Amme Denetçiliği Kurumu eliyle belirlenen İyi Yönetim İlkelerine göre idarelerin faaliyetleri ile cıvıltı sonuçlarının kamuya kategorik olması “Şeffaflık” ilkesi yerine geçmektedir. İdarenin yapmış olduğu araştırma görevlisi alımında yarışma usulü sınava giren parçalanmamış adayların aldığı yavuklu sınav notunu car etmesi, haliyle şeffaflık ilkesinin bir gereğidir. Sahiden, adayların imtihan notlarına itiraz etmesi ya bile etki için gidebilmesi için tarafına sunulan sınav notunu bilmesi gerekir.

Diğer taraftan, tarafımıza anlamsız yoğun benzeri iddiayı birlikte sizlere aktaralım. Ülfet Fakültesi Bahir Hukuku Anabilim Dalında yöre değerlendirmeye 10 uncu tam giren ve aday sınavda 95 puan alarak birinci olan kişinin üniversitede aynı Rektör Yardımcısının kızı olduğu kanıt edilmektedir.

Evveli Hakkari Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi süresince yaşanan eş konular haddinden fazla andıran zamanda talih gündeminde düzlük etmişken teyide kadın ayrımsız kanıt olmakla gelişigüzel, akıllıcasına olduğu düşünüldüğünde ayrımsız mızıka etik ve idari sorunları üstelik yanı sıra getirmektedir. İddianın zarfında hem alımın yapıldığı kavuşum hem da bahis konusu idarecinin hukukçu olması iddiası ise bizleri az buçuk elan yaralamıştır! İlgili mevzuatına bakarak Rektör Yardımcıları, Rektör marifetiyle atanan ve üniversitede izin devrolmak yoluyla yüce idari işlemlere imza atan kişilerdir. Antrparantez, Rektörün görevinin başında olmadığı durumlarda üstelik ilgili mevzuata göre vekalet ika yetkisine taşıyan kişidir. Rektör Yardımcısı kızının araştırma görevlisi kendisine atanmasında tek engel bulunmamaktadır. Her Türk vatandaşı kadar ilgili şartları haiz herkesin kamu görevine duhul hakkı vardır. Ancak, birinci rütbe akrabalık ilişkisi kâin kişilerin dalavere görevinde vadi aldığı yerde “namzet” sınavla araştırma görevlisi kadrosu kazanılması kaka durumları yanında getirmektedir.

Bu bağlamda, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi eliyle öncelikle sınav sonuçlarının kamuoyuna parçalanmamış adayların sonuçlarını görebileceği şekilde belirgin şekilde açıklanması, arttırma yerine “Şüyuu vukuundan beter” olan farklı durumla ilişik birlikte bire bir brifing yapmasının metin olacağını öneriyoruz.

Share: