ÖĞRETIM YARDIMCISI ilanlarına -mücahede alanı- şartı yazılmamalı !

Üniversitelerin öğretim yardımcısı ilanlarında başvuruyu sınırlandıran mesai alanı koşulları yazılmamalı !

Bildiğiniz üzere, “Akademisyen Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan İle Methal Sınavlarına İlişkin Asıllar ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 09 Kasım 2018 günü değiştirilmesi ile alay malay tedris elemanı ilanları imdi Üniversitelerimizce doğrudan Resmi Gazete’ye saymak yoluyla verilmeye başladı. Fakat, araştırma görevlisi ve öğretim yardımcısı ilanlarında Yükseköğretim Oturmuş Başkanlığının denetim mekanizmasından çıkması Üniversitelerde ister mevzuata uymaz ilanlara gerekse kişiye özel ilanların daha bile artmasına sebep oldu.

Mavera yandan, 12 April 2019 tarihli haberimizde; Yükseköğretim Denetim Kurulu vasıtasıyla -Kişiye Özel Akademisyen İlanları- için bilgelik notu paylaşıldığını, bu bilgi notunda alelhusus müderris, doçent ve hekim öğretim üyesi kadrolarına sunulan kâh car şartlarında, munzam koşulların belirli benzeri adayı tanımlamaya müteveccih kendisine ve akademik rekabeti engelleyecek biçimde belirlenebildiği, ataması yapılan kişilerin yayınları ile belirlenen munzam koşul ortada iri benzerlikler bulunduğu ve hatta bazen atamalar için aracısız ataması yapılan kişilerin yüksek lisans ya üstelik doktora çabuk başlıklarının katma şart adına belirlendiği, gâh ilanlarda ilmî nitelik ve vukuf disiplinleri arasındaki farklılıklarla açıklanamayacak ölçüde baskıcı ve rekabeti yasaklayıcı şerait belirlendiği, bu durumların sorun konusu edilmesi halinde egemenlik makamları tarafından tayin işleminin tağyir edileceği, buna mecbur adına üniversitenin işleyişi üzerinde olumsuzluk etkiler yaratacağı ve şahıslar açısından mağduriyetler yaratacağı, bahis konusu tayin işleminde cafcaf düz yetkililer açısından yönetimsel ve cezai sorumluluklar doğuracağı boş olduğu anlatım edilmiştir.

Fakat, bilgelik notundan danişment olamayan yıpranmamış müesses Kütahya Esenlik Bilimleri Üniversitesi bırakın Profesör, Doçent ve Doktor Akademisyen kadrolarına, Öğretim Yardımcısı kadrosuna -sınırlandırıcı- mesai alanını hususi kayıt yerine koymuştur.

BİRİM

KISIM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

ŞÖHRET

BASAMAK

SAYI

ALES

Y.DİL

HUSUSI ŞERAIT

Gediz Afiyet Hizmetleri Çığır Yüksekokulu

Bala Bakım ve Afiyet Hizmetleri

Yavru Gelişimi

Öğr. Gör.

(Öğüt Verecek)

6

1

70

TÜRKI ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS MEZUNU GELMEK. DİKSİYON VE MEŞVERET EĞİTİMİ ALANINDA TEZLİ EFDAL LİSANS YAPMIŞ GIRMEK.

İlanda özel yiyecek adına kayran düzlük “DİKSİYON VE MÜRACAAT EĞİTİMİ” alanı ülkemizde lisansüstü düzeyde öğrenci yetiştiren rastgele tezli faziletli lisans programı değildir. Bu ancak muayyen benzeri kişinin/kişilerin çalıştığı henüz bile doğrusu tezini yazdığı düz cins. Dolayısıyla ilanda böyle bir şartın yer alması çok merbut bir başvuruya imkan vermektedir.

Maalesef ülkemizde iyi icraat namına incitici çalışmalar elan yalınç ve süratli bir şekilde genele yayıldığından, bu cins ilanların emsal gösterilmemesi için Kütahya Afiyet Bilimleri Üniversitesi aracılığıyla İPTAL EDİLMESİ genişlik uygun olacaktır !

Share: