Emniyetten polis güçleri okulu süreleri amacıyla izah

Itimat Genel Müdürlüğü, SGK Hizmet Izleme Programında sigorta bilgisi bulunmayan personelin geçmiş mezun oldukları okullara başvurması gerektiğini belirtti

5510 mahdut Kanunun 4-c-e bendinde şu hükümranlık saha almaktadır:

“e) Polis Akademisi ile fakülte ve faziletli okullarda, Inanma Genel Müdürlüğü yerine okuyan veya kişi hesabına okumakta iken Inanma Umumi Müdürlüğü namına okumaya devam eden öğrenciler, ile polis güçleri nasbedilmek amacıyla Polis Iz Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine bağımlı tutulan adaylar”

Benzeri maddenin benzeri başka fıkrasında ise şu buyruk yer almaktadır:

“Dördüncü fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen okulları tamamlamadan ayrılanlar ile bu okulları tamamlamalarına karşın görevlerine başlamadan ayrılanların, bu okullarda güzeşte eğitim süreleri sigortalılıklarından sayılmaz.”

Bu ahkâm layıkıyla polis güçleri okullarındaki süreler sigortalı kendisine sayılmaktadır. Aplikasyon 5510 dar Kanunun yürürlüğe girdiği zaman olan 1/10/2008 tarihinden sonraki öğrenimleri kapsamaktadır.

Ancak bu konudaki primler Polis Akademisi Başkanlığı ve mecbur birimlerince SGK’ya ödenmiş olmasına karşın, madun çatı çalışmaları bitmeme ettiği üzere, PBS-KEMIKSIZ Bakım Hesabı Modülünde terbiye sürelerinin görünememesi kadar vaziyetler olabilmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü ana kendisine SGK Hizmet Izleme Programına bakılması gerektiğini, SGK Hizmet Takip Programında eğitim süresine ilişik sigorta bilgisi yoksuz personelin öncelikle çıkışlı oldukları okullara başvurması gerektiğini belirtti

Share: