Mutemet, veladet eden 4/B’linin iş göremezlik raporu üzere onay vermeyebilir mi?

Mutemet, mevlit eden 4/B’linin iş göremezlik raporu için onaylama vermeyebilir mi?

ISTIFHAM: Merhaba. Ilk Teşrin 2016 da kontratlı öğretmen namına atandım. 24 Mart 2018 tarihinde mevlit öncesi 8 haftalık anlatım aldım. 6 Mayıs 2018 bile veladet yaptım. 13 Temmuz 2018 tarihine kadar doğum iznim devam etmektedir. SGK iklim müdürlüğündeki yetkililer iş göremezlik raporundan belde doğum yardımı alabileceğimi bunun üzere ilişik mutemetin diploma vermesi gerektiğini söylediler.

İlçe MEB’deki mutemetin bu onayı vermeme hakkı var mıdır?

Veladet yardımı kabul etme hakkım var mıdır?

YANIT: 5510 basit Toplumsal Sigortalar ve Genel Esenlik Sigortası Kanununun Geçici İş Göremezlik Ödeneği antetli 18. Maddesinin (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekildedir.

“c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde tamlanan muhtarlar ile tıpkısı bendin (1), (2) ve (4) numaralı madun bentleri kapsamındaki sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan esbak tıpkı sene ortamında bildirme az doksan dönüş bodur vadeli sigorta primi deklare olması gibi, doğumdan geçmiş ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul hamilelik halinde ise doğumdan geçmiş sekiz haftalık süreye iki haftalık müddet arttırma edilerek çalışmadığı temas aktarılma amacıyla,

d) 4 üncü maddenin bir numara fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde tamlanan muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı madun bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, er doğum yapması halinde doğumdan önceki kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya büyüklüğünde çalışması halinde, veladet sonrası dinlenme süresine eklenen süreler amacıyla,

arızi hareket göremezlik ödeneği verilir

Buna bakarak doğumdan eski ayrımsız sene süresince arz beş altı doksan dönme kısa vadeli sigorta priminizin deklare olması şartıyla eğreti aksiyon göremezlik ödeneği kabul etme hakkınız bulunmaktadır. İdarenizin yapacağı iş veladet, rapor vb bildirimleri düzgün tıpkısı şekilde SGK’ya bildirmektir. Icazet değil tebligat yükümlüğü bulunmaktadır. Bildirimlerin süresinde yapılmaması idari nakdî ceza verilmesine bozukluk peki.

Share: