Kamuya asayiş ve temizlik personeli alımında 4-B’ye geçiliyor! Namzet imtihan yapılmayacak

Cumhurbaşkanlığı kamuya güvenlik ve sililik görevlisi temininde politika değiştiriyor!

2 dar Genel Grup ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8/1-a maddesinde düz düz “Atölye, şantiye, fabrika ve kom kabil işçi istihdamı mecburi olan hizmet birimleri ile günahsızlık, dulda ve güvenlik, hizmet ve tamirat üzere bindi hizmetleri üzere Cumhurbaşkanınca daima işçi kadrosu ihdas edilebilir.” hükmü mucibince kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlilik ve temizlik hizmeti 657 çevrilmiş Kanunun 4/D statüsüne bakarak sonsuz işçi adına istihdam edilen personel marifetiyle yürütülmektedir.

bahis konusu personelin temini ise amme kurum ve kuruluşlarına kol ihdasından sonra, “Kamu Hava ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Asıllar ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” layıkıyla kurumların ilanı, adayların başvuruları, noter çekilişi ve akabinde namzet sınav yapılarak çekicilik süreci sonuçlandırılmaktadır. Bu formül az çok reaksiyon toplamaktaydı.

Taşeron sisteminin kalkması ve ilişik personelin daima iştirakçi kadrolarına geçirilmesiyle alay malay aplikasyon tafsilatlı benzeri süredir yukarıda özetlediğimiz şekilde gerçekleşmektedir. Ancak, Resmi Gazete’dahi son günlerde yayımlanan üniversite ilanlarına baktığımızda düzenlilik ve sililik personeli alımında kontratlı statüde personel alımına intikal yapıldığı görülmektedir. Bu yöntemde KPSS fakül sırası anne alınmakta ve sözlü sınav uygulanmamaktadır.

Yayımlanan ilanlar şu şekildedir:
İzmir Bakırçay Üniversitesi ilanına vurmak için TIKLAYINIZ.
Gaziantep Üniversitesi ilanına aksetmek amacıyla TIKLAYINIZ.
Galatasaray Üniversitesi ilanına vurmak amacıyla TIKLAYINIZ.

Cumhurbaşkanlığı vasıtasıyla kamuda kontratlı personel statüsünde asayiş ve saflık personeli alımının yaygınlaştırılmasının sözlü imtihan sürecini kaldırması ve KPSS fakül şartının olması bakımından kamuya hakkaniyetli benzeri alıma açacak olacağı düşünüyoruz.

Fakat yaygınlaşan bu uygulamayla alay malay kamu kurumlarında benzeri işi yapan görevli (Yardımcı Hizmetler Sınıfında), kontratlı personel ve işçi doğmak amacıyla üç ayrı ayrı statüde personel istihdam edilmiş olacaktır. Ayrıca bunların alacakları ücretler ve sendikaları birlikte ayrımlı farklı olacaktır.
Gene bunların kamuya girişlerinde makbul muamelat de ayrımlı farklıdır. Vazifeli ve kontratlı personel üzere KPSS fakül üstünlüğü anne alınıp aday sınav uygulanmazken işçiler için KPSS puanı aranmamakta ve hoppadak ad çekme ve namzet imtihan uygulaması yapılmaktadır.
Serencam namına bindi personeli amacıyla yoğun benzeri sekans değişikliğine gidildiği anlaşılmaktadır.

Share: