Darülfünun, raylı sistemler mühendisliği mezunlarına referans şansı tanımadı!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Raylı Sistemler Araba Teknolojisi dolay lisans programına alacağı öğretim yardımcısı kadroları üzere “Raylı Sistemler Mühendisliği” mezunlarına müracaat şansı vermedi!

namına yaptığımız birçok haberle, üniversiteler aracılığıyla zar edilen talim elemanı alımlarında, programlarla direkt ilişkin olan mezunların başvurularının engellenmesinin yarattığı sorunları gündeme getirerek halkoyu gözetiminde farkındalık yaratmaya çabalıyoruz.

Buna dair adımlarımız kimi vakit meyvelerini verse bile, bu konuda muktezi uyartı ve kontrol mekanizmaları kurulmadığı sürece sorunlar bitecek kadar görünmüyor. Bu bahsettiğimiz konuya dair bire bir obstrüksiyon bile mümasil tarihte Osmaniye Korkut Ata Üniversitesince yapıldı. 09 Son Teşrin 2020 tarihinde car edilen tedrisat elemanı kadroları beyninde Düziçi Iz Yüksekokulu Motorlu Vesait ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Programına başvuracak adaylar üzere aşağıda belirtilen görselde meydan düzlük koşullar aranmaktadır.

Bilindiği üzere, üniversiteler yereldeki dinamikler evet birlikte yönetimin aracısız aldığı ayrımsız takım kararlarla; yükseköğretim sisteminde benzeri olmayan, çığır tanımı namevcut, fehamet ve özel sektörde istihdamı sıfır bölümler açmıştır. Bu konuya dayalı farklı isimli dolay lisans ve lisans programlarının dahi anbean yaygınlaşması ile birlikte geçtiğimiz yıl YÖK vasıtasıyla yapılan çalışma neticesinde bazı program isimlerinde sadeleştirilmeye gidilerek ağdalanmış yapıya hal bulunmaya çalışılmıştır.Ancak, esbak dönemde yapılan hataların güdük vadede kâin dizge içerisinde düzelmesi antlaşma takanak kabilinden görünmektedir.

Bu özetlediğimiz duruma dayalı yeknesak, Karabük Üniversitesi tarafından yapılmıştır. İlgili yükseköğretim kurumu Mühendislik Fakültesi çatısı altında ilki 2011-2012 yılında oluşmak amacıyla “Raylı Sistemler Mühendisliği” bölümü tahsis etmek vasıtasıyla önceki öğrencilerini alınmıştır. Güzeşte yıllar içerisinde kürsü ayrımsız süre kontenjan doluluğu sorunu yaşamazken, her an mektepli tercihlerinde eğilim düşmüş, son yeğleme dönemi itibarıyla bakıldığında, İngilizce izlence dahil toplam 50 yabanlık kontenjana 10 öğrenci yeğleme yapmıştır.

Tercihlerde azalma sorunu eksantrik bire bir malumat konusu olmakla gelişigüzel, burada bizim ana adına gündeme aktarmak istediğimiz başlık, Osmaniye Korkut Ağababa Üniversitesi yoluyla Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Programında açılan 2 öğretim görevlisi alımında ilgilendiren alanda terbiye verebilecek “Raylı Sistemler Mühendisliği” bölümü mezunlarına müracaat fırsatı verilmemesidir.

İlgili Iz Yüksekokulunun alım yapılan programına ilişik internet sayfasını incelediğimizde “Bu programa henüz mektepli alınmamıştır. Çalışmalar devam etmektedir.” bilgisine meydan mevdu olup YÖK Akademik sayfasından baktığımızda dahi kadrosunda her personelin bulunmadığı de görülünce aslında minimal öğretim elemanı sayısı temini yoluna gidilen bu ilanda Raylı Sistemler Mühendisliği mezunlarına dahi imkan tanınarak eğitim bilimi-öğretime başlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla minimal öğretim elemanları sayısı içerisinde sunma akla yatkın alana düz verilmiş olacak ve bu sayede gelişigüzel Üniversiteye sadık sayıda bırakılmış olan nasıp iznini genişlik serbest alanı havi mezunların istihdamına imkan taşınmak suretiyle sunma beş on talim elemanı ile programın devamı sağlanarak kamu kaynaklarının henüz çalışkan kullanılmasında birlikte konkre tıpkı girişim atılmış olacaktır.

Amudi Intikal Sınavı (DGS) ile Ön Lisans Intaç Alanlarına Göre Dikey Intikal Yapılabilecek Lisans Programları listesinde Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Programı mezunlarının Raylı Sistemler Mühendisliği Programına dikey geçiş yapabildikleri, Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Mühendisliği internet sayfasında Misyonu incelendiğinde makina mühendisliği, faaliyet- elektronik mühendisliği ve yapım mühendisliği bölümlerini ayrımsız arada barındıran disiplinler topluluğu olduğu, raylı sistemler mühendisliği kendisine bu alanda tahsil görecek öğrencilere, temel seviyede makine, hayatiyet-elektronik ve inşaat mühendisliği eğitimlerinin yanı sıra, raylı sistemler teknolojilerinin alt yapısını oluşturan bileşenlerini ve bunların görevleriyle uygulama alanlarının öğretilmesi bile gerçekleştirdikleri dahi düşünüldüğünde esasta Raylı Sistemler Mühendisliği mezunlarının istihdamına kayran verilerek kamu kaynaklarının etken kullanımını sağlanacaktır.

Kişiler dört almanak mühendislik eğitimi sonrası bu programlara başvuru yapamayacaksa, ne kadrolara başvurabilecektir? Akademik kariyer düşünen kişiler için eşsiz vesile olan bu kadrolara Osmaniye Korkut Ağababa Üniversitesince ayrıksı mühendislik alanlarına imkan verilmesi kamuya girişte fırsat eşitliği açısından hem adalet ihlali oluşturmakta hem da en az sayıda istihdamla programı icra imkanı sağlayarak kaynakların etken kullanımını sağlayabilecekken ilanlarında çabucak Araba Mühendisliğine ağırlıklı yer vererek öğrencilerin intikal yapabildiği Uran Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Raylı Sistemler Mühendisliği alanına müteveccih yetişek verebilmek amacıyla yeni alımlar yapmaları gerekebilecek ya da burada tahsil görecek öğrenciler nakıs eğitim alarak çıkışlı olma yoluna gidecek ki hakeza bir şey umarız olanaksız.

Serencam kendisine, ülkemizde yegâne tıpkısı yükseköğretim kurumundan çıkışlı olan “Raylı Sistemler Mühendisliği” bölümü mezunlarına Osmaniye Korkut Ağababa Üniversitesinin ilanında başvurma hakkı verilmesini ölçüm ve dikkatlerine sunuyoruz!

Share: