Odyoloji bölümünde odyoloji mezunlarına kader verilmedi!

Mardin Artuklu Üniversitesi Keyif Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü akademisyen ilanlarında düzlük mezunlarına yıldız verilmedi!

Bilindiği için, Yükseköğretim Müesses Başkanlığı yoluyla Tababet, Keyif, Diş, Ispençiyari ve Mühendislik programlarında minimal program küşat ölçütlerini belirleyerek kamuoyuyla paylaştı.

Belirlenen program küşat ölçütleri çerçevesinde asgari akademik takım sayıları muayyen, bununla birlikte ilgilendiren programlara alınacak talim elemanlarının ne alanlarda olacağı de garanti altına alınmıştır.

Yükseköğretimde kaliteyi yükseltmek ve ayrımlı üniversitelerdeki benzer programlar beyninde uyumu çıkarmak için hazırlanan ölçütlere yükseköğretim kurumları tarafından maksimum düzeyde hassaslık gösterilmesi iri ehemmiyet genişlik etmektedir. Filvaki, asgari izlence ölçütlerine çap adına yapılan her nasıp anılan bölümlerde ilerleyen süreçte sorunlu durumları birlikte getirebilecektir.

bu haysiyetle, üniversitelerin daha mektepli alımı gerçekleştirmemiş programlarda verdikleri öğretim üyesi ilanlarının YÖK vasıtasıyla asgari izlence ölçütlerine direkt uyması gerektiği kuşkusuzdur.

Bu kapsamda, Mardin Artuklu Üniversitesi eliyle 19 Orak Ayı 2021 tarihinde Resmi Gazete’da ilanını incelediğimizde, Odyoloji alanındaki hekim akademisyen kadrolarının YÖK aracılığıyla belirlenen asgari izlence ölçütlerine kısmen uymakla gelişigüzel ilişik alanda doktora yapmış adaylara vesile verilmediğini görüyoruz.

Halihazırda Mardin Artuklu Üniversitesi Afiyet Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümünün akademik kadrosuna baktığımızda, yalnızca 1 (ayrımsız) doktor tedrisat üyesinin fariza yaptığını, ilgilinin birlikte alanının Odyoloji olmadığı görülmektedir.

YÖK’ün asgari ölçütlerine göre değerlendirildiğinde, bildirme birkaç 2 (iki) kadronun Odyoloji ya da Dil ve Müzakere Terapisi alanında olması gerekirken darülfünun bu alımları bile yaptığında 3 (üç) kadroya ulaşmasına karşın henüz mecburi alanlardan akademisyen istihdamı yapmış duruma gelemeyecektir.

Sonuç yerine, kalifiye eğitime ancak kalifiye tıpkı kadroyla erişilebileceği akarsu götürmez tıpkısı gerçeklik olduğu bilinmekte iken, üniversitelerimizin tüm akademisyen alımlarında öncelikle alanında eğitim görmüş adaylara referans şansı verilmesi gerekmektedir.

Share: