Araştırmacıların (Ö) maaşları kavisli hesaplanıyor

Özelleştirilen kurumlarda çalışmakta iken kamu kurumlarına araştırmacı adına atanan kâh görevli arkadaşlarımızın maaşları hatalı hesaplanıyor.

Bilindiği amacıyla, özelleştirilen kamu kurumlarında çalışmakta iken başka amme kurumlarına araştırmacı adına atananların maaşlarıyla ilişkin yerine, 27/02/2014 tarihli ve 28926 dar Resmi Gazetede yayımlanan 6525 çevrilmiş Kanunla uymazlık yapılmıştı.

Bu Kanunun 41. maddesi şu şekildedir:

“müdür yardımcısı, eşiti veya henüz kayırıcı idari görevlerde bulunup; amme çekicilik ve kuruluşlarının baştan teşkilatlanması yahut kapatılması, özelleştirme uygulamaları kapsamında ait kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu hukuksal kişiliklerinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması yahut tasfiye edilmesi nedenleriyle 657 dar Kanuna bağımlı “Araştırmacı” unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanların, bu kadroda bulundukları sürece, anılan Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenmekte olan bindirim ve tazminatları ile 375 basit Yasa Mesabesinde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen ilişik ödemelerinin belirlenmesinde, genel hile hizmetleri sınıfında vadi alan aynı dereceli “müdür yardımcısı” grup unvanı için öngörülmüş olan remiks ve tazminatlar ile munzam ödeme oranları asıl alınır…”

Bu maddeye bakarak, özelleştirme dolaysıyla Araştırmacı kadrosuna atananların 1- zam ve tazminatları, 2-Katma ödemeleri, müdür yardımcısıyla aynı ödenecektir.

BINDIRIM VE TAZMİNATLAR

Müdür yardımcısının zam puanı kamu dereceler itibariyle 750’dir. Bu ise 19,76 liralık etmektedir.

müdür muavini özel bakım tazminatı ise dereceler itibariyle şu şekildedir:

Evre Hususi Hizmet tazminat oranı TL karşılığı 1. merhale 125 986,62 2. kademe 100 789,29 3. etap 80 631,44 4. mertebe 69 544,62 5, 6 ve 7. etap 60 473,58

KATMA ÖDEME

Başmuallim yardımcısının ilişik ödemesi ise şu şekildedir:

Merhale Eklenmiş ödeme oranı TL karşılığı Tekmil dereceler 165 1302,34

Say2000’deki aylık verilerini, yukarıdaki rakamlar ile karşılaştırıp ayrımsız yanlışlık olduğunu tayin edenler, kurumlarına başvurmalıdır.

Share: