Laboratuvarda etkin sağlıkçı elan fazla mahiye alır

Zam ve ödence kararnamesinde kayran düzlük hükümranlık göre, laboratuvarlarda çalışan personelin bindirim ve tazminatı daha yüksektir.

Remiks ve ödence kararnamesinde kayran düzlük hüküm mucibince, laboratuvarlarda etkin personelin zam ve tazminatı henüz yüksektir.

Memurlar.net maaş robotu vesilesiyle kalın olan sorulan sorulardan birisi üstelik, canip ödeme ve hususi bakım ödence oranlarındaki farklılıklardır.

Taraf ödeme aylığındaki ve özel bakım tazminat oranlarındaki farklılıklardan birisi de afiyet personeline yöneliktir.

Memurlar.net’in maaş robotu incelediğinde görülecektirki, kâh unvanlar için “Laboratuvarda çalışan” yahut çalışmayan üzerinden bire bir alt bölüm yapılmıştır.

Laboratuvarda etkin afiyet personelinin hem taraf ödeme aylığı hem üstelik hususi hzmeti tazminatı yüksektir. Bu ise remiks ve ödence kararnamesinden kaynaklanmaktadır.

İşte esenlik personeline henüz faziletli oranda remiks ve tazminat verilmesini sağlayıcı çalışma yerleri

ZAMLAR

Laboratuvarlarda etkin afiyet personeline ödenen canip ifa aylığı şu şekildedir:

Eş Asetat Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı (Tarz-Taşra);
Havza Laboratuarları;
Taharri, Islah, Araştırı Enstitüleri ve Kurumları;
Umum Sağlığı Laboratuarlarında müteharrik

ÜN TARAF IFA PUANI AYLIK TUTARI Kimyager, Bakteriyolog, Biyolog, Eczacı, Tıbbi Teknolog 2400 63,23 teklik Mesleksel afiyet faziletkâr öğrenim görmüş Sağlık Memuru, Hemşire, Lavta, Esenlik Teknikeri, Laboratuar Teknisyeni, Hemşire Yardımcısı, Laborant 2000 52,69 liralık Keyif Memuru, Bacı, Nine, Sağlık Teknikeri, Laboratuar Teknisyeni, Hemşire Yardımcısı, Laborant 1975 52,04 lira

TAZMİNATLAR

Aşağıdaki yerlerde müteharrik esenlik personelinin özel hizmet tazminatı elan yüksektir.

Arkadaş Saydam Hijyen Merkezi Başkanlığı forma ve taşra teşkilatında;
Sağlık Bakanlığı El Sağlığı Laboratuarlarında;
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı,
Faaliyet ve Içtimai Düzenlilik Bakanlığı,
Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Umumi Müdürlüğü,
DSİ’ye merbut Araştırı Enstitüleri, Islah Kurumları ve Kesim Laboratuarlarında (İl laboratuarları aut);
Adli Tababet Kurumunda;
Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda;
Emniyet Umumi Müdürlüğü Kriminal Laboratuarlarında memur mesleksel afiyet erdemli öğrenim görmüş afiyet personelinden;
ŞAN HUSUSI HİZMET TAZMİNAT ORANI AYLIK TUTARI Öğrenim süreleri bildirme bir iki 4 sene olanlardan; 1-4 merhale olanlar 110 867 TL Tahsil süreleri genişlik az 4 sene olanlardan; Değişik derecelerden mahiye alanlar 106 836 TL Öğrenim süreleri 4 yıldan birkaç olanlardan; -1-4 derecelerden aylık alanlar 97 765 TL Tahsil süreleri 4 yıldan az olanlardan; Değişik derecelerden maaş alanlar 94 742 TL

Share: