4/B’linin naklinde, 3 sene şartı var mı?

4/B’li personelin nakil talebinde bulunması için 3 yıl şartı var mı?

4/B’li personelin tabi olduğu kavait, Hükûmet Kararıyla belirlenmiştir. Tıklayınız.

DEFO DURUMU OLMAYANLARIN VADI DEĞİŞTİRMESİ

Buna göre, kusur durumu olmayan bir 4/B’linin alım içi göçüşme talebinde bulunabilmesi amacıyla genişlik beş altı 3 yıl çalışmış olması gerekmektedir. Alım, yer değişikliği duyurusunu, KPSS ile kurum yapmadan önceki zar edecektir. İlgili madde şu şekildedir:

” e) Amme idareleri hesabına vizeli boş pozisyonlara kontratlı personel alımı yapılmadan evvel yılda tıpkı yol, pozisyonun vizeli olduğu ilde bildirme birkaç üç yıl bakım süresi kâin personelin intikal fora etmek istediği birimde ayrımsız san ve niteliğe taşıyan yersiz pozisyona kurum içi meydan değişikliği talebi, ait idarece hizmet gereklerine göre belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilebilir.İdareler, devlet gruplarından oluşan fariza bölgeleri ve bu bölgeler üzere üç yıldan fethetmek amacıyla değişik bakım süreleri belirleyebilir.”

Ancak 3 yıl şartının bulunması de arada sırada aktarım amacıyla ehliyetli değildir. Çünkü çalışılan kurumun naklen gidilmek istenen ilde yersiz hâlet zar etmesi gerekmektedir.

INSAN DURUMU ÖZRÜ OLANLARIN NAKLİ

Koca durumu özrü olanların aktarım işlemlerinde ise çalışarak 1 sene şartı çalışmış olma aranmaktadır. İlgili ahkâm şu şekildedir:

“b) Personelin âdem durumuna merbut alım içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen arz az bir sene çalışmış olması, geçiş yapacağı bakım biriminde tıpkı unvan ve niteliği haiz yersiz hâlet bulunması ve kamu personeli olan eşin, gurur içi fariza yeri değişikliği cins olmayan yahut mevzuatı layıkıyla zorunlu düz değiştirmeye tabi tutulan benzeri görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.”

SAĞLIK DURUMU ÖZRÜ OLANLARIN NAKLİ

Keyif özründen dolayı nakil isteyebilmek amacıyla benzeri süre şartı bulunmamaktadır. Afiyet özründen nakil isteyecek kişinin, kendisi veya bakmakla görevli olduğu ocak fertlerinin hastalığının tedavisinin benzer olmadığına dayalı afiyet kurulu raporu alması gerekmektedir. İlgili hüküm şu şekildedir:

“c) Afiyet sebebine sınırlı gelgel içi düz değişikliği talebi; kulp süresince konuşmak için, personelin intikal yapacağı hizmet biriminde tıpkısı titr ve niteliği taşıyan abes gidiş bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Oran ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat göre bakmakla memur olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin cins olmadığına ilgili afiyet oturmuş raporunu kuruma ibraz etmesi halinde adına getirilebilir. Afiyet mazeretinin sona ermesi yerinde, eski pozisyonun bulunduğu el sınırları içerisindeki bir ün ve niteliği taşıyan abes pozisyona yeniden tayin yapılır.”

4/B’LİNİN KURUMLAR ARASI NAKLİ OLMAZ

4/B’linin çabucak aynı hava içindeki nakli yapılabilmektedir. Eksantrik ayrımsız kuruma naklen müracaat etmek mümkün değildir. Keyif Bakanlığı uygulamaısnda, Sağlık Bakanlığı, TKHK, THSK aynı gurur kabul edilmektedir.

Share: