2021/2 KPSS kılavuzuna takım bildirimi üzere bekletme süresi

KPSS 2021/2 Merkezi yerleştirmelerine kadro bildiriminde bulunacak amme kurumlarına 25 Teşrinisani 2021 tarihine büyüklüğünde müddet verildi.

Kamu hava ve kuruluşlarının, 4 Teşrinievvel ila 19 Kasım 2021 tarihleri beyninde, 2021/2 KPSS merkezi yerleştirmelerine kol bildirmeleri gerekiyordu. Bu müddet güzeşte hafta doldu.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı aynı izah yaparak, KPSS 2021/2 Merkezi yerleştirmelerine takım bildiriminde bulunacak kamu kurumlarına 25 Kasım 2021 tarihi saat 17:00’ye büyüklüğünde süre verildiğini belirtti. söz konusu zaman ve saat itibariyle bütün kapatılacak ve sonrasında tek şekilde veri girişi sağlanmayacaktır.

Sistemden tebligat özne ve bu kadroları onaylanan kurumlar; musaddak cetvellerinin benzeri örneğini dip yazıları ekinde gereği Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Umumi Müdürlüğüne bilgisi ise Izleme ve Bütçe Başkanlığına gelmek amacıyla sunma yakın zamanda göndermeleri gerekmektedir.

Bu yılın başında açıklanan takvime göre 2021/2 KPSS akort işlemleri için adaylardan 22 ila 29 açıklık 2021 tarihleri ortada müracaat alınacaktır.

Share: