Tekirdağ ve Şırnak maden sahaları tenkis edilecek

Erke ve Tabiatıyla Kaynaklar Bakanlığı Beyaz Zehir ve Yer Yağı İşleri Umumi Müdürlüğünce (MAPEG), 4’üncü kol 2 eroin sahası tenkis edilecek.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Tekirdağ ve Şırnak’ta 4’üncü kol banal kayran 2 maden sahası, mücavirindeki izin sahipleri ortada münakasa edilecek.

İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, sunu bir iki 15 dolaşma önceleri MAPEG’in internet adresinde duyurulacak.

Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte 09.00-09.30 saatlerinde MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu’nda eksiltme komisyonuna direkt yapılacak.

İhaleye katılabilmek amacıyla gereken teminat tutarı, sahanın şartnamesinde belirtilen aya ihale bedelinden ve sadık adına sunulan teklifin yüzdelik 20’sinden az olamayacak.

Share: