Öğretmen atamada 2018 yılındaki sorumluluk gine ediliyor

Milli Terbiye Bakanlığı, KPSS puanıyla muallimlik alımlarında, iki yılın imtihan puanını ayrımsız atamada kullanarak 2018 yılındaki hatasını bitmeme ettirecek

Milli Yetişek Bakanlığı 15/8/2018 tarihinde KPSS yönetmeliğini değiştirmiş ve KPSS Öğretmenlik sınav puanlarının kesim süresini 2 yıla çıkarmıştı. Buradaki gaye 2017 KPSS muallimlik puanıyla tam kurum yapılmadığı amacıyla 2017 KPSS puanına eş adaylara aynı baht elan tanıyarak adayların tepkisini azaltmaktı.

Ancak bu posta, ayrımlı zorluğa erbap KPSS öğretmenlik puanlarının, tıpkı atama döneminde denk şekilde ele alınması nedeniyle dava oluşmuştu. Ayrımsız haddinden fazla aday henüz az veya daha fazla kemiksiz çözmesine rağmen değişik KPSS puanlarını aldıklarını belirterek tepki göstermişti. MEB tepkiler konusunda iki yıl sonra uygulamadan sıkıntısız, 7 Teşrinisani 2019 tarihinde yönetmeliği değiştirmiş ve KPSS Muallimlik puanlarının boy bos süresini baştan bir yıla indirmiştir. Imtihan başvuruları öncesinde yapılan bu düzenleme dolayısıyla birlikte 2020 KPSS Öğretmenlik puanlarının değer süresi 1 yıl namına belirlenmiştir.

Kamu Görevlerine İlk Kat Atanacaklar Karşı Yönetmeliğin 11. maddesinin uygulanan fos şu şekildedir:
“Madde 11-KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. (Katma bütün:RG7/11/2019-30941-C.K.-1753/1 md.) Ancak, hoca adayları için KPSS’bile elde edilecek puanın geçerlilik süresi aynı yıldır. (Mülga tam: RG-15/8/2018-30510CK-25/1 md.) (.) Yıpranmamış ayrımsız sınavın yapılamaması durumunda ise imtihan sonuçları, bir ahir imtihan sonuçlarınının açıklanmasına büyüklüğünde muteber olmaya devam fehamet”

Milli Terbiye Bakanlığı, 2021 yılında bir iki öğretmen alımı alındığı üzere oluşan tepkileri eğlemek amacıyla şimdi bir kez henüz hoca alımına çıkacağını belirtmiştir. Ancak bu el 2018 yılındaki hatasını esasen etmektedir. 15 bin eskimemiş sarıklı alımında hem 2020 hem da 2021 KPSS puanlarının birlikte kullanılacağı belirtilmektedir. Bunu muktedir olmak için de, mahsus KPSS yönetmeliğini değiştirecektir. Fakat değişik zorluğa sahip KPSS öğretmenlik puanlarının benzeri atamada kullanılması bir kere daha gitgide sorun oluşturacaktır. 2019 yılında yönetmelik maddesinin değiştirirken varolan “bütün bire bir KPSS nokta ağırlığıyla değerlendirilsin” anlayışı gene ayrımsız kenara bırakılmaktadır. Ayrıksı taraftan 2020 KPSS puanlarına eş adaylara ayrımsız felek daha veriliyor görünse bile bunun pratikte aynı karşılığı bulunmamaktadır.

Share: