Çağın Gereksinimlerine Göre uyarlanmış Eğitim

Teknoloji çağının gereksinimlerine göre uyarlanmış bütünleşik bir müfredatı denemekle ilgilenen kurumlar var.

Değişikliğin temel nedeni, öğrencilerin eleştirel düşünmeyi, problem çözmeyi ve belirsiz durumlarla nasıl başa çıkacaklarını öğreterek bilgi ve becerilerini pekiştirmektir. Bu aynı zamanda onları bilginin güç olduğu bir dünyada geleceklerine hazırlayacaktır.

Kerem Aygün Özel Anaokulu’nda anaokulu bölümü okul öncesi çocukları içeren bir proje düzenledi. Bu projeyi öğrendikten sonra, okullarda fen deneylerinin gerçek koşullarını keşfetmek için bir proje çalışması da yazdık.

Kerem Aygün Koleji’nde okul öncesi çocuklarla, öğrenme deneyimleri ve fen deneylerini neyin başarılı ya da başarısız kıldığına dair düşünceleri hakkında röportajlar yapıldı. Son olarak, özel anaokulları Ankara, anaokulu düzeyindeki erken çocukluk öğrencilerinin eğitim sürecine ilişkin anlayışımızı açıklığa kavuşturmak için nitel bir araştırma yürüttük.

Okullarımızda geliştirmeye çalıştığımız dijital vatandaşlık fikri, insan-makine etkileşiminin öğrencilerimizi güçlendirebileceği fikrinden kaynaklanmaktadır. Bu anlamda dijital vatandaşlık aynı zamanda ahlaki bir zorunluluktur çünkü teknoloji insanların yaşamlarını ve duygularını etkileme potansiyeline sahiptir. Bu kapasite keşfedilmemiş bırakılmamalıdır.

Çocukların yapılandırılmış oyunlarla, özellikle de eğitsel oyunlarla nasıl öğrendiğine dair farklı akademik alanlarda önemli sayıda araştırma yapılmıştır. Örneğin, araştırmalar birçok eğitici oyunun bilgi edinme, sosyal etkileşim ve bilişsel işlevsellik gibi öğrenme süreçleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir.

Bir okulun en önemli yönlerinden biri, öğrenme sürecini sağlama ve destekleme yeteneğidir. Ankara’nın en iyi Ankara özel ilkokullar içerisinde olan Kerem Aygün Koleji’nin bazı yenilikçi çözümler bulmaya çalıştığı yer burasıdır.

Kerem Aygün Koleji, öğrencilerin konularını daha sezgisel bir şekilde incelemelerini sağlayan teknolojiyi hayata geçirdi. Bir yandan, öğrenme çıktılarını geliştirmelerine yardımcı olur; Öte yandan, öğrenciler ve öğretmenler arasında bir topluluk ve birlikte öğrenme duygusu oluşturur.

Bu okulu ziyaret etme ve bu yeni teknolojileri nasıl uygulamaya koyduklarını ve yenilikçi eğitim programlarını daha da büyütmek için gelecek planlarını gözlemleme fırsatı bulduk!

Teknolojik çağımızda ilerledikçe yapay zekanın eğitimde oynadığı rol çok önemlidir. Eğitim sistemlerimizi iyileştirmeye yardımcı olabilecek yapay zeka aracılığıyla sunulan birçok yeni fırsat var, ancak yapay zeka araçlarını entegre ederken eğitim sistemleri içindeki insan ilişkilerini de unutmamaya dikkat etmemiz gerekiyor.

Dijital Eğitim Programları

Kerem Aygün Koleji’nin ilkokul, ortaokul ve lise bölümlerinde bu okulların dijital eğitim programlarını nasıl geliştirdiklerini ve öğrencilerine nasıl ulaştıklarını öğrenmek amacıyla bir araştırma gerçekleştirdik.

Modern teknolojilere yeni eğitim ihtiyaçları da eşlik etmiştir. Bu nedenle Kerem Aygün Koleji, teknoloji çağının gereklerine uygun olarak öğrencilerin yer aldığı öğrenme deneyimleri üzerine araştırmalar yapmaya başlamıştır.

Bu proje çalışması, anaokulu, ilkokul ve ortaokul olmak üzere farklı eğitim segmentlerinde farklı yöntemlerle yürütülmektedir. Bu araştırmanın amacı, modern teknolojilerin öğrenme ile ilgili etkinliğine ve bu teknolojilerle büyüyen öğrenciler üzerindeki etkilerine ışık tutmaktır.

Detaylı Bilgi için: keremaygunkoleji.com

Share: